"451- 500(สี่ร้อยห้าสิบเอ็ด-ห้าร้อย)" | นับเลขภาษาอังกฤษ 1 - 1000000
4500-500


หวัดดีครับ ผม ไมเคิล เล้ง ฉายา นักเลง ภาษาอังกฤษ แบบบ้านๆครับ ชอบภาษาอังกฤษเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะการฝึกนับเลขภาษาอังกฤษนี่ผมว่ามันสนุกดีครับ

วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆที่สนใจตัวเลขภาษาอังกฤษมานับเลขอีก 50 หมายเลขครับ

500 ใช่เลขน้อยๆซะที่ไหน! แต่ท่านจะพลาดเงินมากกว่า 500 อีกไม่รู้สักเท่าไหร่, หากว่าใจของท่านไม่เคยคิดหมายมั่นชายตามอง(เลข)ภาษาอังกฤษแม้สัก น น นิดเดียว...

เลข 500 เป็นเลขฮิตติดปากคนมากที่สุด โดยเฉพาะคนไทยเรานี่แหละครับ เรามักจะได้ยินคนชอบตะโกนใส่กันว่า

"ไอ้ห้าร้อย"

ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกัน แต่มันฟังไม่ถนัดหู เลยถามเขากลับไปว่า

"ห๋า...ให้ห้าร้อยเหรอ"

ฮา ฮา เลยโดนยำบาทาซะเกือบตาย!!! เกือบไม่รอดเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเสียแล้วมั๊ยล่ะครับเนี่ย...

เป็นมุขฮาเล็กๆที่เอามาฝากกันครับ เรามาเริ่มนับเลขกันเลยดีกว่าครับ

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 451 - 475


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
451 Four hundred and Fifty One โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่ร้อยห้าสิบเอ็ด
452 Four hundred and Fifty Two โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่ร้อยห้าสิบสอง
453 Four hundred and Fifty Three โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่ร้อยห้าสิบสาม
454 Four hundred and Fifty Four โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่ร้อยห้าสิบสี่
455 Four hundred and Fifty Five โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่ร้อยห้าสิบห้า
456 Four hundred and Fifty Six โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่ร้อยห้าสิบหก
457 Four hundred and Fifty Seven โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่ร้อยห้าสิบเจ็ด
458 Four hundred and Fifty Eight โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่ร้อยห้าสิบแปด
459 Four hundred and Fifty Nine โฟฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่ร้อยห้าสิบเก้า
460 Four hundred and Sixty โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่ร้อยหกสิบ
461 Four hundred and Sixty One โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่ร้อยหกสิบเอ็ด
462 Four hundred and Sixty Two โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่ร้อยหกสิบสอง
463 Four hundred and Sixty Three โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่ร้อยหกสิบสาม
464 Four hundred and Sixty Four โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่ร้อยหกสิบสี่
465 Four hundred and Sixty Five โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่ร้อยหกสิบห้า
466 Four hundred and Sixty Six โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่ร้อยหกสิบหก
467 Four hundred and Sixty Seven โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่ร้อยหกสิบเจ็ด
468 Four hundred and Sixty Eight โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่ร้อยหกสิบแปด
469 Four hundred and Sixty Nine โฟฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่ร้อยหกสิบเก้า
470 Four hundred and Seventy โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สี่ร้อยเจ็ดสิบ
471 Four hundred and Seventy One โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
472 Four hundred and Seventy Two โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
473 Four hundred and Seventy Three โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่ร้อยเจ็ดสิบสาม
474 Four hundred and Seventy Four โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่
475 Four hundred and Seventy Five โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่ร้อยเจ็ดสิบห้า

ของฝากจากผู้เขียน
แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 476 - 500


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
476 Four hundred and Seventy Six โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่ร้อยเจ็ดสิบหก
477 Four hundred and Seventy Seven โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
478 Four hundred and Seventy Eight โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่ร้อยเจ็ดสิบแปด
479 Four hundred and Seventy Nine โฟฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า
480 Four hundred and Eighty โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สี่ร้อยแปดสิบ
481 Four hundred and Eighty One โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สี่ร้อยแปดสิบเอ็ด
482 Four hundred and Eighty Two โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สี่ร้อยแปดสิบสอง
483 Four hundred and Eighty Three โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สี่ร้อยแปดสิบสาม
484 Four hundred and Eighty Four โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่ร้อยแปดสิบสี่
485 Four hundred and Eighty Five โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่ร้อยแปดสิบห้า
486 Four hundred and Eighty Six โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่ร้อยแปดสิบหก
487 Four hundred and Eighty Seven โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่ร้อยแปดสิบเจ็ด
488 Four hundred and Eighty Eight โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สี่ร้อยแปดสิบแปด
489 Four hundred and Eighty Nine โฟฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่ร้อยแปดสิบเก้า
490 Four hundred and Ninety โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ สี่ร้อยเก้าสิบ
491 Four hundred and Ninety One โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้วัน สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ด
492 Four hundred and Ninety Two โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ทู สี่ร้อยเก้าสิบสอง
493 Four hundred and Ninety Three โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ธรี สี่ร้อยเก้าสิบสาม
494 Four hundred and Ninety Four โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้โฟร์ สี่ร้อยเก้าสิบสี่
495 Four hundred and Ninety Five โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไฟว์ สี่ร้อยเก้าสิบห้า
496 Four hundred and Ninety Six โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ซิกซ์ สี่ร้อยเก้าสิบหก
497 Four hundred and Ninety Seven โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เซเว่น สี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด
498 Four hundred and Ninety Eight โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เอท สี่ร้อยเก้าสิบแปด
499 Four hundred and Ninety Nine โฟฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไนน์ สี่ร้อยเก้าสิบเก้า
500 Five hundred ไฟวฺฮันเดรด ห้าร้อย
Thanks for reading.

Posted by: Michael Leng


I've known, then I've grown.See more related articles:3 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2559 19:39

  หัดนับภาษาอังกฤษนี่ต้องหาแบ้งค์มาแล้วหัดนับไปด้วย มันจะได้เป็นเร็ว อ่ะอ่ะ แล้วจะเอาหนึ่งล้านที่ไหนมานับวะเนี่ย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2559 19:40

  ใช้เงินปลอดนับดิ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ25 สิงหาคม 2559 19:42

  เงินปลอมไม่มี เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาตัด ๆ สมมุตติว่ามันเป็นแบ๊งค์จริงๆแล้วนับ ๆ ๆ ๆ ๆ เออ!!! ไม่เลวเนะ

  ตอบลบ