[หกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด(6251)] - [หกพันสามร้อย(ุ6300)] เลขภาษาอังกฤษ

"หกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด-หกพันสามร้อย" ภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ


มีคนไทยหลายคนในยุคนี้ส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือให้สูงขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งผมได้พบกับเด็กรุ่นใหม่ได้จับกลุ่มประชุมและพูดคุยร่วมกัน เด็กจบใหม่กลุ่มนี้จัดว่าเป็นเด็ก New Generation(New Gen) หรือยุคถัดไปที่จะต้องสืบสานธุรกิจของรุ่นพ่อ-แม่ต่อไป

แม้ว่าเด็กไทยรุ่นใหม่จะเรียนหนังสือหรือว่าเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม เราคงจะไม่สามารถโต้แย้งกับข้อเท็จข้อหนึ่งได้เลยก็คือ ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังอ่อนอยู่มาก

สองสามประโยคที่ผมได้ฟังน้องพูดกันก็คือ:
"หนูยังกังวลกับงาน เพราะว่ายังไม่รู้ทั้งหมดที่(พ่อ-แม่)ทำอยู่"
"พอดีผมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมา 2 ปีแล้ว ลืมหมดเลย ขอพูดภาษาไทยก็แล้วกันนะครับ"
ในงานสัมมนาในวันนั้น ผู้บรรยายเป็นชาวต่างชาติ แต่ผู้เข้าฟังที่มีความประสงค์จะใช้หูฟัง ก็มีให้ยืมในงานครับ โดยมีล่ามแปลให้

สำหรับผมแล้ว ผมสามารถเข้าใจได้กับปัญหาที่น้องๆกลุ่ม New Gen ที่กำลังประสบอยู่ อย่างไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เมื่อเกิดความชำนาญก็จะสามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

การที่เราด้อยประสบการณ์ อาจเป็นเพราะอายุของเราเองและการใช้เวลาคลุกคลีกับงานหรือธุรกิจ เมื่อวันคืนผ่านไปนับเดือนนับปี ปัญหาเหล่านี้ที่น้องๆเขากำลังกังวลอยู่ก็จะค่อยๆหมดไป ความมั่นใจจะค่อยๆคืบคลานเข้ามาแทนทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว แล้ววันหนึ่ง น้องๆ New Gen ก็จะทราบด้วยตัวของเขาเองโดยอัตโนมัติว่า..."ปัญหาต่างๆก็เหมือนลูกไก่ที่อยู่ในกำมือ" สามารถรับมือได้อย่างไม่ยากเย็น...อีกต่อไป

ในมุมของปัญหาความอ่อนแอการใช้ภาษาอังกฤษนั้น ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องเร่งเรียนรู้ให้เร็วและต้องใช้ให้เป็นจริงๆ ทำไมถึงต้องเรียน ต้องรู้ ต้องพูดภาษาอังกฤษ ลองมาดูสิ่งที่ผมกำลังจะแสดงให้ท่านทราบกันครับ

ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจส่วนใหญ่คิดค้น ทดลอง วิจัยโดยชาติฝั่งตะวันตกเสียส่วนใหญ่ วิจัยแล้วเขาก็นำมาเขียนเป็นหนังสือ เป็นตำราให้ศึกษาเล่าเรียนกัน ความหมายก็คือ ทุกคนสามารถเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการได้จากตำรา แต่ปัญหาก็คือ หนังสือเหล่านั้นไม่ได้ถูกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆทั้งหมดทุกเล่มหรือทุกภาษา ดังนั้นหากท่านอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ นั่นหมายความว่า ท่านก็ต้องยอมรับโดยสดุดีว่า ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ ฉันขอ by ไปก่อน!!!

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6251-6275

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6251 Six thousand Two hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
6252 Six thousand Two hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันสองร้อยห้าสิบสอง
6253 Six thousand Two hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันสองร้อยห้าสิบสาม
6254 Six thousand Two hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันสองร้อยห้าสิบสี่
6255 Six thousand Two hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยห้าสิบห้า
6256 Six thousand Two hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยห้าสิบหก
6257 Six thousand Two hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
6258 Six thousand Two hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันสองร้อยห้าสิบแปด
6259 Six thousand Two hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันสองร้อยห้าสิบเก้า
6260 Six thousand Two hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันสองร้อยหกสิบ
6261 Six thousand Two hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
6262 Six thousand Two hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันสองร้อยหกสิบสอง
6263 Six thousand Two hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันสองร้อยหกสิบสาม
6264 Six thousand Two hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันสองร้อยหกสิบสี่
6265 Six thousand Two hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยหกสิบห้า
6266 Six thousand Two hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยหกสิบหก
6267 Six thousand Two hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
6268 Six thousand Two hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันสองร้อยหกสิบแปด
6269 Six thousand Two hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันสองร้อยหกสิบเก้า
6270 Six thousand Two hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบ
6271 Six thousand Two hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6272 Six thousand Two hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
6273 Six thousand Two hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
6274 Six thousand Two hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
6275 Six thousand Two hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6276-6300

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6276 Six thousand Two hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
6277 Six thousand Two hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6278 Six thousand Two hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
6279 Six thousand Two hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
6280 Six thousand Two hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ หกพันสองร้อยแปดสิบ
6281 Six thousand Two hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
6282 Six thousand Two hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันสองร้อยแปดสิบสอง
6283 Six thousand Two hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันสองร้อยแปดสิบสาม
6284 Six thousand Two hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันสองร้อยแปดสิบสี่
6285 Six thousand Two hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยแปดสิบห้า
6286 Six thousand Two hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยแปดสิบหก
6287 Six thousand Two hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
6288 Six thousand Two hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันสองร้อยแปดสิบแปด
6289 Six thousand Two hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันสองร้อยแปดสิบเก้า
6290 Six thousand Two hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันสองร้อยเก้าสิบ
6291 Six thousand Two hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
6292 Six thousand Two hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันสองร้อยเก้าสิบสอง
6293 Six thousand Two hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันสองร้อยเก้าสิบสาม
6294 Six thousand Two hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันสองร้อยเก้าสิบสี่
6295 Six thousand Two hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยเก้าสิบห้า
6296 Six thousand Two hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยเก้าสิบหก
6297 Six thousand Two hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
6298 Six thousand Two hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันสองร้อยเก้าสิบแปด
6299 Six thousand Two hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
6300 Six thousand Three hundred ซิกซ์เธาซันดฺธรีฮันเดรด หกพันสามร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันสองร้อยเอ็ด(6201)] - [หกพันสองร้อยห้าสิบ(ุ6250)] ภาษาอังกฤษ เขียนเลขภาษาอังกฤษ

หกพันสองร้อยเอ็ด - หกพันสองร้อยห้าสิบ, 6201-6250 ภาษาอังกฤษ

นับเลขภาษาอังกฤษ หกพันสองร้อยเอ็ด(6201) - หกพันสองร้อยห้าสิบ(ุ6250)
หกพันสองร้อยเอ็ด - หกพันสองร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษ

หากท่านอยากเลขภาษาภาษาอังกฤษ หรือใช้เลขภาษาอังกฤษในการเรียน การทำงาน ติดต่อธุรกิจต่างๆ ที่นี่คือที่ที่ท่านต้องการใช่หรือไม่?


เราเริ่มโพสต์เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่เลขศูนย์(0) จนถึงเลขล้าน(1,000,000) กันเลยทีเดียวครับ


เพราะเรารู้ว่าตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษเช่นกัน


หากว่าเลขที่ท่านต้องการไม่ได้อยู่ในเวบของเราหรือว่าท่านหาไม่เจอ ท่านสามารถเขียนข้อความด้านล่างเพื่อบอกผมมาได้ง่ายๆเลยครับ เดี๋ยวเราจะจัดหามาเขียนให้ท่านอย่างแน่นอนครับ


วันนี้ท่านจะพบเลขระหว่าง

หกพันสองร้อยเอ็ด - หกพันสองร้อยห้าสิบ
(6201-6250)


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6201 - 6225


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6201 Six thousand Two hundred One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด วัน หกพันสองร้อยเอ็ด
6202 Six thousand Two hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทู หกพันสองร้อยสอง
6203 Six thousand Two hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ธรี หกพันสองร้อยสาม
6204 Six thousand Two hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ หกพันสองร้อยสี่
6205 Six thousand Two hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไฟว์ หกพันสองร้อยห้า
6206 Six thousand Two hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ หกพันสองร้อยหก
6207 Six thousand Two hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่น หกพันสองร้อยเจ็ด
6208 Six thousand Two hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอท หกพันสองร้อยแปด
6209 Six thousand Two hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ หกพันสองร้อยเก้า
6210 Six thousand Two hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เท็น หกพันสองร้อยสิบ
6211 Six thousand Two hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันสองร้อยสิบเอ็ด
6212 Six thousand Two hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันสองร้อยสิบสอง
6213 Six thousand Two hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอทีน หกพันสองร้อยสิบสาม
6214 Six thousand Two hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันสองร้อยสิบสี่
6215 Six thousand Two hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันสองร้อยสิบห้า
6216 Six thousand Two hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันสองร้อยสิบหก
6217 Six thousand Two hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันสองร้อยสิบเจ็ด
6218 Six thousand Two hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอททีน หกพันสองร้อยสิบแปด
6219 Six thousand Two hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันสองร้อยสิบเก้า
6220 Six thousand Two hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันสองร้อยยี่สิบ
6221 Six thousand Two hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
6222 Six thousand Two hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันสองร้อยยี่สิบสอง
6223 Six thousand Two hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันสองร้อยยี่สิบสาม
6224 Six thousand Two hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันสองร้อยยี่สิบสี่
6225 Six thousand Two hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6226 - 6250


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6226 Six thousand Two hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยยี่สิบหก
6227 Six thousand Two hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
6228 Six thousand Two hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันสองร้อยยี่สิบแปด
6229 Six thousand Two hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันสองร้อยยี่สิบเก้า
6230 Six thousand Two hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ หกพันสองร้อยสามสิบ
6231 Six thousand Two hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
6232 Six thousand Two hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันสองร้อยสามสิบสอง
6233 Six thousand Two hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันสองร้อยสามสิบสาม
6234 Six thousand Two hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันสองร้อยสามสิบสี่
6235 Six thousand Two hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยสามสิบห้า
6236 Six thousand Two hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยสามสิบหก
6237 Six thousand Two hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
6238 Six thousand Two hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันสองร้อยสามสิบแปด
6239 Six thousand Two hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันสองร้อยสามสิบเก้า
6240 Six thousand Two hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันสองร้อยสี่สิบ
6241 Six thousand Two hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
6242 Six thousand Two hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันสองร้อยสี่สิบสอง
6243 Six thousand Two hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันสองร้อยสี่สิบสาม
6244 Six thousand Two hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันสองร้อยสี่สิบสี่
6245 Six thousand Two hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยสี่สิบห้า
6246 Six thousand Two hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยสี่สิบหก
6247 Six thousand Two hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
6248 Six thousand Two hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันสองร้อยสี่สิบแปด
6249 Six thousand Two hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันสองร้อยสี่สิบเก้า
6250 Six thousand Two hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด หกพันสองร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด(6151)] - [หกพันสองร้อย(ุ6200)] ภาษาอังกฤษ เขียนเลขภาษาอังกฤษ

"6151-6200" ภาษาอังกฤษ

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6151 - 6175


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6151 Six thousand One hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
6152 Six thousand One hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
6153 Six thousand One hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
6154 Six thousand One hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
6155 Six thousand One hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
6156 Six thousand One hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
6157 Six thousand One hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
6158 Six thousand One hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
6159 Six thousand One hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
6160 Six thousand One hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบ
6161 Six thousand One hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
6162 Six thousand One hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
6163 Six thousand One hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
6164 Six thousand One hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
6165 Six thousand One hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
6166 Six thousand One hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
6167 Six thousand One hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
6168 Six thousand One hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
6169 Six thousand One hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
6170 Six thousand One hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
6171 Six thousand One hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6172 Six thousand One hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
6173 Six thousand One hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
6174 Six thousand One hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
6175 Six thousand One hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6176 - 6200


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6176 Six thousand One hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
6177 Six thousand One hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6178 Six thousand One hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
6179 Six thousand One hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
6180 Six thousand One hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
6181 Six thousand One hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
6182 Six thousand One hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
6183 Six thousand One hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
6184 Six thousand One hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
6185 Six thousand One hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
6186 Six thousand One hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
6187 Six thousand One hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
6188 Six thousand One hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
6189 Six thousand One hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
6190 Six thousand One hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
6191 Six thousand One hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
6192 Six thousand One hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
6193 Six thousand One hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
6194 Six thousand One hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
6195 Six thousand One hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
6196 Six thousand One hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
6197 Six thousand One hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
6198 Six thousand One hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
6199 Six thousand One hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
6200 Six thousand Two hundred ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด หกพันสองร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันหนึ่งร้อยหนึ่ง(เอ็ด)(6101)] - [หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ(ุ6150)] จำนวนเลขภาษาอังกฤษ อ่านเลขภาษาอังกฤษ

หกพันหนึ่งร้อยหนึ่ง - หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร


เลขภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะตัวเลขนั้นใช้ในชีวิตประจำวันของแทบจะทุกวันครับ


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6101 - 6125


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6101 Six thousand One hundred One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด วัน หกพันหนึ่งร้อยเอ็ด
6102 Six thousand One hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทู หกพันหนึ่งร้อยสอง
6103 Six thousand One hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ธรี หกพันหนึ่งร้อยสาม
6104 Six thousand One hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยสี่
6105 Six thousand One hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยห้า
6106 Six thousand One hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยหก
6107 Six thousand One hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยเจ็ด
6108 Six thousand One hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอท หกพันหนึ่งร้อยแปด
6109 Six thousand One hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยเก้า
6110 Six thousand One hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เท็น หกพันหนึ่งร้อยสิบ
6111 Six thousand One hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
6112 Six thousand One hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันหนึ่งร้อยสิบสอง
6113 Six thousand One hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบสาม
6114 Six thousand One hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบสี่
6115 Six thousand One hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบห้า
6116 Six thousand One hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบหก
6117 Six thousand One hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
6118 Six thousand One hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอททีน หกพันหนึ่งร้อยสิบแปด
6119 Six thousand One hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
6120 Six thousand One hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
6121 Six thousand One hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
6122 Six thousand One hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
6123 Six thousand One hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
6124 Six thousand One hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
6125 Six thousand One hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6126 - 6150


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6126 Six thousand One hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
6127 Six thousand One hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
6128 Six thousand One hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
6129 Six thousand One hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
6130 Six thousand One hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบ
6131 Six thousand One hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
6132 Six thousand One hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
6133 Six thousand One hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
6134 Six thousand One hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
6135 Six thousand One hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
6136 Six thousand One hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
6137 Six thousand One hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
6138 Six thousand One hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
6139 Six thousand One hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
6140 Six thousand One hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
6141 Six thousand One hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
6142 Six thousand One hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
6143 Six thousand One hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
6144 Six thousand One hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
6145 Six thousand One hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
6146 Six thousand One hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
6147 Six thousand One hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
6148 Six thousand One hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
6149 Six thousand One hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
6150 Six thousand One hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันห้าสิบเอ็ด(6051)] - [หกพันหนึ่งร้อย(ุ6100)] จำนวนเลขภาษาอังกฤษ อ่านเลขภาษาอังกฤษ

เลขภาษาอังกฤษ วันนี้เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ "หกพันห้าสิบเอ็ด(6051)" ถึง "หกพันหนึ่งร้อย(ุ6100)"  


ท่านทราบหรือไม่ว่า เลข *หกพันหนึ่งร้อย* เขียนเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษอย่างไร?


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6051 - 6075

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6051 Six thousand and Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้วัน หกพันห้าสิบเอ็ด
6052 Six thousand and Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้ทู หกพันห้าสิบสอง
6053 Six thousand and Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้ธรี หกพันห้าสิบสาม
6054 Six thousand and Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้โฟร์ หกพันห้าสิบสี่
6055 Six thousand and Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันห้าสิบห้า
6056 Six thousand and Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันห้าสิบหก
6057 Six thousand and Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้เซเว่น หกพันห้าสิบเจ็ด
6058 Six thousand and Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้เอท หกพันห้าสิบแปด
6059 Six thousand and Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้ไนน์ หกพันห้าสิบเก้า
6060 Six thousand and Sixty ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ หกพันหกสิบ
6061 Six thousand and Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้วัน หกพันหกสิบเอ็ด
6062 Six thousand and Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ทู หกพันหกสิบสอง
6063 Six thousand and Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ธรี หกพันหกสิบสาม
6064 Six thousand and Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันหกสิบสี่
6065 Six thousand and Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันหกสิบห้า
6066 Six thousand and Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันหกสิบหก
6067 Six thousand and Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันหกสิบเจ็ด
6068 Six thousand and Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้เอท หกพันหกสิบแปด
6069 Six thousand and Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันหกสิบเก้า
6070 Six thousand and Seventy ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้ หกพันเจ็ดสิบ
6071 Six thousand and Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้วัน หกพันเจ็ดสิบเอ็ด
6072 Six thousand and Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้ทู หกพันเจ็ดสิบสอง
6073 Six thousand and Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้ธรี หกพันเจ็ดสิบสาม
6074 Six thousand and Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้โฟร์ หกพันเจ็ดสิบสี่
6075 Six thousand and Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6076 - 6100

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6076 Six thousand and Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันเจ็ดสิบหก
6077 Six thousand and Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้เซเว่น หกพันเจ็ดสิบเจ็ด
6078 Six thousand and Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้เอท หกพันเจ็ดสิบแปด
6079 Six thousand and Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นตี้ไนน์ หกพันเจ็ดสิบเก้า
6080 Six thousand and Eighty ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้ หกพันแปดสิบ
6081 Six thousand and Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้วัน หกพันแปดสิบเอ็ด
6082 Six thousand and Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้ทู หกพันแปดสิบสอง
6083 Six thousand and Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้ธรี หกพันแปดสิบสาม
6084 Six thousand and Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้โฟร์ หกพันแปดสิบสี่
6085 Six thousand and Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้ไฟว์ หกพันแปดสิบห้า
6086 Six thousand and Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้ซิกซ์ หกพันแปดสิบหก
6087 Six thousand and Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้เซเว่น หกพันแปดสิบเจ็ด
6088 Six thousand and Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้เอท หกพันแปดสิบแปด
6089 Six thousand and Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอทตี้ไนน์ หกพันแปดสิบเก้า
6090 Six thousand and Ninety ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้ หกพันเก้าสิบ
6091 Six thousand and Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้วัน หกพันเก้าสิบเอ็ด
6092 Six thousand and Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้ทู หกพันเก้าสิบสอง
6093 Six thousand and Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้ธรี หกพันเก้าสิบสาม
6094 Six thousand and Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้โฟร์ หกพันเก้าสิบสี่
6095 Six thousand and Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันเก้าสิบห้า
6096 Six thousand and Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันเก้าสิบหก
6097 Six thousand and Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้เซเว่น หกพันเก้าสิบเจ็ด
6098 Six thousand and Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้เอท หกพันเก้าสิบแปด
6099 Six thousand and Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ตี้ไนน์ หกพันเก้าสิบเก้า
6100 Six thousand One hundred ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด หกพันหนึ่งร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

หกพันเอ็ด(6001) - หกพันห้าสิบ(ุ6050) เลขภาษาอังกฤษ คำอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ คำอ่าน-เขียนไทย

เลขภาษาอังกฤษ ฝึกอ่าน เขียน และนับเลขภาษาอังกฤษ


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6001 - 6025


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6001 Six thousand One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ วัน หกพันเอ็ด
6002 Six thousand Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทู หกพันสอง
6003 Six thousand Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ธรี หกพันสาม
6004 Six thousand Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ หกพันสี่
6005 Six thousand Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไฟว์ หกพันห้า
6006 Six thousand Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ หกพันหก
6007 Six thousand Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่น หกพันเจ็ด
6008 Six thousand Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอท หกพันแปด
6009 Six thousand Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ หกพันเก้า
6010 Six thousand Ten ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เท็น หกพันสิบ
6011 Six thousand Eleven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ อีเลฟเว่น หกพันสิบเอ็ด
6012 Six thousand Twelve ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเวลฟ์ หกพันสิบสอง
6013 Six thousand Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอทีน หกพันสิบสาม
6014 Six thousand Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ทีน หกพันสิบสี่
6015 Six thousand Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟทีน หกพันสิบห้า
6016 Six thousand Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ซิกซ์ทีน หกพันสิบหก
6017 Six thousand Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เซเว่นทีน หกพันสิบเจ็ด
6018 Six thousand Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เอททีน หกพันสิบแปด
6019 Six thousand Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ไนน์ทีน หกพันสิบเก้า
6020 Six thousand Twenty ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้ หกพันยี่สิบ
6021 Six thousand Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้วัน หกพันยี่สิบเอ็ด
6022 Six thousand Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้ทู หกพันยี่สิบสอง
6023 Six thousand Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้ธรี หกพันยี่สิบสาม
6024 Six thousand Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้โฟร์ หกพันยี่สิบสี่
6025 Six thousand Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6026 - 6050


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6026 Six thousand Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันยี่สิบหก
6027 Six thousand Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้เซเว่น หกพันยี่สิบเจ็ด
6028 Six thousand Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้เอท หกพันยี่สิบแปด
6029 Six thousand Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ทเว้นตี้ไนน์ หกพันยี่สิบเก้า
6030 Six thousand Thirty ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้ หกพันสามสิบ
6031 Six thousand Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้วัน หกพันสามสิบเอ็ด
6032 Six thousand Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้ทู หกพันสามสิบสอง
6033 Six thousand Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้ธรี หกพันสามสิบสาม
6034 Six thousand Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้โฟร์ หกพันสามสิบสี่
6035 Six thousand Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้ไฟว์ หกพันสามสิบห้า
6036 Six thousand Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้ซิกซ์ หกพันสามสิบหก
6037 Six thousand Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้เซเว่น หกพันสามสิบเจ็ด
6038 Six thousand Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้เอท หกพันสามสิบแปด
6039 Six thousand Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ เธอตี้ไนน์ หกพันสามสิบเก้า
6040 Six thousand Forty ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้ หกพันสี่สิบ
6041 Six thousand Forty One ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้วัน หกพันสี่สิบเอ็ด
6042 Six thousand Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้ทู หกพันสี่สิบสอง
6043 Six thousand Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้ธรี หกพันสี่สิบสาม
6044 Six thousand Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้โฟร์ หกพันสี่สิบสี่
6045 Six thousand Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันสี่สิบห้า
6046 Six thousand Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันสี่สิบหก
6047 Six thousand Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้เซเว่น หกพันสี่สิบเจ็ด
6048 Six thousand Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้เอท หกพันสี่สิบแปด
6049 Six thousand Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ โฟร์ตี้ไนน์ หกพันสี่สิบเก้า
6050 Six thousand Fifty ซิกซ์เธาซันดฺวันเธาซันดฺ ฟิฟตี้ หกพันห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

เลขภาษาอังกฤษ ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(5951) - หกพัน(ุ6000) เรียนเลขภาษาอังกฤษ คำอ่านอังกฤษ คำอ่านไทย

ท่านเขียนเลข หกพัน(6000) ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ ท่านเขียนได้มากกว่าเลขนี้หรือเปล่าครับ? 


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5951 - 5975


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5951 Five thousand Nine hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
5952 Five thousand Nine hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
5953 Five thousand Nine hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
5954 Five thousand Nine hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
5955 Five thousand Nine hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
5956 Five thousand Nine hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบหก
5957 Five thousand Nine hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
5958 Five thousand Nine hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
5959 Five thousand Nine hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
5960 Five thousand Nine hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันเก้าร้อยหกสิบ
5961 Five thousand Nine hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
5962 Five thousand Nine hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสอง
5963 Five thousand Nine hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสาม
5964 Five thousand Nine hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่
5965 Five thousand Nine hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยหกสิบห้า
5966 Five thousand Nine hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยหกสิบหก
5967 Five thousand Nine hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
5968 Five thousand Nine hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันเก้าร้อยหกสิบแปด
5969 Five thousand Nine hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
5970 Five thousand Nine hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
5971 Five thousand Nine hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5972 Five thousand Nine hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
5973 Five thousand Nine hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
5974 Five thousand Nine hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
5975 Five thousand Nine hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5976 - 6000

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5976 Five thousand Nine hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
5977 Five thousand Nine hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5978 Five thousand Nine hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
5979 Five thousand Nine hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
5980 Five thousand Nine hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบ
5981 Five thousand Nine hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
5982 Five thousand Nine hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
5983 Five thousand Nine hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
5984 Five thousand Nine hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
5985 Five thousand Nine hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
5986 Five thousand Nine hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบหก
5987 Five thousand Nine hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
5988 Five thousand Nine hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
5989 Five thousand Nine hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
5990 Five thousand Nine hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบ
5991 Five thousand Nine hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
5992 Five thousand Nine hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
5993 Five thousand Nine hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
5994 Five thousand Nine hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
5995 Five thousand Nine hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
5996 Five thousand Nine hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
5997 Five thousand Nine hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
5998 Five thousand Nine hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
5999 Five thousand Nine hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
6000 Six thousand ซิกซ์ฮันเดรด หกพัน

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ห้าพันเก้าร้อยเอ็ด(5901) - ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ(5950) เลขภาษาอังกฤษ คือ

นับเลขภาษาอังกฤษ 5901 - 5950


ห้าพันเก้าร้อยเอ็ด(5901) - ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ(5950) เลขภาษาอังกฤษ
ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษ


อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ 


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5901(ห้าพันเก้าร้อยเอ็ด) - 5925(ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้า)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5901 Five thousand Nine hundred One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด วัน ห้าพันเก้าร้อยเอ็ด
5902 Five thousand Nine hundred Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทู ห้าพันเก้าร้อยสอง
5903 Five thousand Nine hundred Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ธรี ห้าพันเก้าร้อยสาม
5904 Five thousand Nine hundred Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยสี่
5905 Five thousand Nine hundred Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยห้า
5906 Five thousand Nine hundred Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยหก
5907 Five thousand Nine hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยเจ็ด
5908 Five thousand Nine hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอท ห้าพันเก้าร้อยแปด
5909 Five thousand Nine hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยเก้า
5910 Five thousand Nine hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เท็น ห้าพันเก้าร้อยสิบ
5911 Five thousand Nine hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ด
5912 Five thousand Nine hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันเก้าร้อยสิบสอง
5913 Five thousand Nine hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอทีน ห้าพันเก้าร้อยสิบสาม
5914 Five thousand Nine hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันเก้าร้อยสิบสี่
5915 Five thousand Nine hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันเก้าร้อยสิบห้า
5916 Five thousand Nine hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันเก้าร้อยสิบหก
5917 Five thousand Nine hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันเก้าร้อยสิบเจ็ด
5918 Five thousand Nine hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เอททีน ห้าพันเก้าร้อยสิบแปด
5919 Five thousand Nine hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันเก้าร้อยสิบเก้า
5920 Five thousand Nine hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบ
5921 Five thousand Nine hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
5922 Five thousand Nine hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสอง
5923 Five thousand Nine hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสาม
5924 Five thousand Nine hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่
5925 Five thousand Nine hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5926(ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบหก) - 5950(ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ)


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5926 Five thousand Nine hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบหก
5927 Five thousand Nine hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
5928 Five thousand Nine hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปด
5929 Five thousand Nine hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
5930 Five thousand Nine hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันเก้าร้อยสามสิบ
5931 Five thousand Nine hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
5932 Five thousand Nine hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันเก้าร้อยสามสิบสอง
5933 Five thousand Nine hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันเก้าร้อยสามสิบสาม
5934 Five thousand Nine hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยสามสิบสี่
5935 Five thousand Nine hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยสามสิบห้า
5936 Five thousand Nine hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยสามสิบหก
5937 Five thousand Nine hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
5938 Five thousand Nine hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันเก้าร้อยสามสิบแปด
5939 Five thousand Nine hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้า
5940 Five thousand Nine hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบ
5941 Five thousand Nine hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
5942 Five thousand Nine hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสอง
5943 Five thousand Nine hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสาม
5944 Five thousand Nine hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่
5945 Five thousand Nine hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
5946 Five thousand Nine hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบหก
5947 Five thousand Nine hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
5948 Five thousand Nine hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
5949 Five thousand Nine hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
5950 Five thousand Nine hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(5851) - ห้าพันเก้าร้อย(5900) ภาษาอังกฤษคือ | เลขภาษาอังกฤษ ตัวหนังสือ สะกดอังกฤษ สะกดไทย

อยากเก่งภาษาอังกฤษ เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ หัวข้อนี้นับเลขภาษาอังกฤษจาก 5851 - 5900


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5851 - 5875 


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5851 Five thousand Eight hundred Fifty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้วัน ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
5852 Five thousand Eight hundred Fifty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ทู ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสอง
5853 Five thousand Eight hundred Fifty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสาม
5854 Five thousand Eight hundred Fifty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่
5855 Five thousand Eight hundred Fifty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบห้า
5856 Five thousand Eight hundred Fifty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบหก
5857 Five thousand Eight hundred Fifty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
5858 Five thousand Eight hundred Fifty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้เอท ห้าพันแปดร้อยห้าสิบแปด
5859 Five thousand Eight hundred Fifty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
5860 Five thousand Eight hundred Sixty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ ห้าพันแปดร้อยหกสิบ
5861 Five thousand Eight hundred Sixty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน ห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
5862 Five thousand Eight hundred Sixty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู ห้าพันแปดร้อยหกสิบสอง
5863 Five thousand Eight hundred Sixty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยหกสิบสาม
5864 Five thousand Eight hundred Sixty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่
5865 Five thousand Eight hundred Sixty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบห้า
5866 Five thousand Eight hundred Sixty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบหก
5867 Five thousand Eight hundred Sixty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
5868 Five thousand Eight hundred Sixty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท ห้าพันแปดร้อยหกสิบแปด
5869 Five thousand Eight hundred Sixty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยหกสิบเก้า
5870 Five thousand Eight hundred Seventy ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
5871 Five thousand Eight hundred Seventy One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้วัน ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
5872 Five thousand Eight hundred Seventy Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ทู ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
5873 Five thousand Eight hundred Seventy Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
5874 Five thousand Eight hundred Seventy Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
5875 Five thousand Eight hundred Seventy Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5876 - 5900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5876 Five thousand Eight hundred Seventy Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
5877 Five thousand Eight hundred Seventy Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
5878 Five thousand Eight hundred Seventy Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้เอท ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
5879 Five thousand Eight hundred Seventy Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
5880 Five thousand Eight hundred Eighty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบ
5881 Five thousand Eight hundred Eighty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้วัน ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
5882 Five thousand Eight hundred Eighty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ทู ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสอง
5883 Five thousand Eight hundred Eighty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสาม
5884 Five thousand Eight hundred Eighty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่
5885 Five thousand Eight hundred Eighty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบห้า
5886 Five thousand Eight hundred Eighty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบหก
5887 Five thousand Eight hundred Eighty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
5888 Five thousand Eight hundred Eighty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้เอท ห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปด
5889 Five thousand Eight hundred Eighty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอทตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
5890 Five thousand Eight hundred Ninety ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบ
5891 Five thousand Eight hundred Ninety One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้วัน ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
5892 Five thousand Eight hundred Ninety Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ทู ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
5893 Five thousand Eight hundred Ninety Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
5894 Five thousand Eight hundred Ninety Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
5895 Five thousand Eight hundred Ninety Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
5896 Five thousand Eight hundred Ninety Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบหก
5897 Five thousand Eight hundred Ninety Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
5898 Five thousand Eight hundred Ninety Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้เอท ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
5899 Five thousand Eight hundred Ninety Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
5900 Five thousand Nine hundred ไฟว์เธาซันดฺไนน์ฮันเดรด ห้าพันเก้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

ห้าพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง ห้าพันแปดร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษคือ | นับเลขภาษาอังกฤษ 5801 - 5850

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการนับเลขภาษาอังกฤษ | 5801 - 5850 


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 5801 - 5825


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5801 Five thousand Eight hundred One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด วัน ห้าพันแปดร้อยเอ็ด
5802 Five thousand Eight hundred Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทู ห้าพันแปดร้อยสอง
5803 Five thousand Eight hundred Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ธรี ห้าพันแปดร้อยสาม
5804 Five thousand Eight hundred Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ ห้าพันแปดร้อยสี่
5805 Five thousand Eight hundred Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยห้า
5806 Five thousand Eight hundred Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยหก
5807 Five thousand Eight hundred Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่น ห้าพันแปดร้อยเจ็ด
5808 Five thousand Eight hundred Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอท ห้าพันแปดร้อยแปด
5809 Five thousand Eight hundred Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ ห้าพันแปดร้อยเก้า
5810 Five thousand Eight hundred Ten ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เท็น ห้าพันแปดร้อยสิบ
5811 Five thousand Eight hundred Eleven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด อีเลฟเว่น ห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ด
5812 Five thousand Eight hundred Twelve ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเวลฟ์ ห้าพันแปดร้อยสิบสอง
5813 Five thousand Eight hundred Thirteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอทีน ห้าพันแปดร้อยสิบสาม
5814 Five thousand Eight hundred Fourteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ทีน ห้าพันแปดร้อยสิบสี่
5815 Five thousand Eight hundred Fifteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟทีน ห้าพันแปดร้อยสิบห้า
5816 Five thousand Eight hundred Sixteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ซิกซ์ทีน ห้าพันแปดร้อยสิบหก
5817 Five thousand Eight hundred Seventeen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เซเว่นทีน ห้าพันแปดร้อยสิบเจ็ด
5818 Five thousand Eight hundred Eighteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เอททีน ห้าพันแปดร้อยสิบแปด
5819 Five thousand Eight hundred Nineteen ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ไนน์ทีน ห้าพันแปดร้อยสิบเก้า
5820 Five thousand Eight hundred Twenty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบ
5821 Five thousand Eight hundred Twenty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้วัน ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
5822 Five thousand Eight hundred Twenty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ทู ห้าพันแปดร้อยยี่สิบสอง
5823 Five thousand Eight hundred Twenty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยยี่สิบสาม
5824 Five thousand Eight hundred Twenty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่
5825 Five thousand Eight hundred Twenty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 5826 - 5850


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
5826 Five thousand Eight hundred Twenty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบหก
5827 Five thousand Eight hundred Twenty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
5828 Five thousand Eight hundred Twenty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้เอท ห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปด
5829 Five thousand Eight hundred Twenty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
5830 Five thousand Eight hundred Thirty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ ห้าพันแปดร้อยสามสิบ
5831 Five thousand Eight hundred Thirty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้วัน ห้าพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
5832 Five thousand Eight hundred Thirty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ทู ห้าพันแปดร้อยสามสิบสอง
5833 Five thousand Eight hundred Thirty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยสามสิบสาม
5834 Five thousand Eight hundred Thirty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยสามสิบสี่
5835 Five thousand Eight hundred Thirty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยสามสิบห้า
5836 Five thousand Eight hundred Thirty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยสามสิบหก
5837 Five thousand Eight hundred Thirty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
5838 Five thousand Eight hundred Thirty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้เอท ห้าพันแปดร้อยสามสิบแปด
5839 Five thousand Eight hundred Thirty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด เธอตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้า
5840 Five thousand Eight hundred Forty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบ
5841 Five thousand Eight hundred Forty One ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้วัน ห้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
5842 Five thousand Eight hundred Forty Two ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ทู ห้าพันแปดร้อยสี่สิบสอง
5843 Five thousand Eight hundred Forty Three ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี ห้าพันแปดร้อยสี่สิบสาม
5844 Five thousand Eight hundred Forty Four ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่
5845 Five thousand Eight hundred Forty Five ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบห้า
5846 Five thousand Eight hundred Forty Six ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบหก
5847 Five thousand Eight hundred Forty Seven ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น ห้าพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
5848 Five thousand Eight hundred Forty Eight ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้เอท ห้าพันแปดร้อยสี่สิบแปด
5849 Five thousand Eight hundred Forty Nine ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ ห้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
5850 Five thousand Eight hundred Fifty ไฟว์เธาซันดฺเอทฮันเดรด ฟิฟตี้ ห้าพันแปดร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛