8351-8400(แปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันสี่ร้อย) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)"8351-8400"

เรียนเลขภาษาอังกฤษฟรีที่บล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษ 1-1000000" วันนี้นับเลขอีก 50 ตัวคือ 8351-8400(แปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันสี่ร้อย) ภาษาอังกฤษที่จะช่วยทำให้พนักงานของท่านเก่งภาษาและช่วยนำพาธุรกิจของท่านให้เจริญงอกงาม ลูกค้าฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติจะสนใจและเข้าร้านอาหาร บาร์ โรงแรมที่มีพนักงานพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่านั้น ถ้าเขาเลือกได้


วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่น่าสนใจดัง High light นี้ครับ

คำอ่านภาษาอังกฤษและสะกดคำภาษาไทยจาก 8351-8400


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อนๆสามารถอ่านได้ทั้งคำไทย คำอังกฤษ(ตัวเลข)ได้ที่นี่ที่เดียวครับ เพราะมีเพียงเราเท่านั้นที่มี Project เขียนเลขให้ถึงเป้าหมาย 1,000,000 ตัวเลขครับ

โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหรือว่าทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติยิ่งต้องติดตามบล็อกนี้อย่างแน่นอนครับ

เราจะนำเลขมาแปล มาขยายความหมายเป็นคำอ่านภาษาไทยผ่านบล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" นี้แหละครับ

วันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."8351-8400(แปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันสี่ร้อย)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

เรามีเป้าหมายจะ post เลขแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 1 ล้านเลขด้วยกันครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "7,706" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "7,706" in words? 

ตัวเลข (Number): 8351-8375

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8351 Eight thousand Three hundred and Fifty One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดพันสามร้อยห้าสิบเอ็ด
8352 Eight thousand Three hundred and Fifty Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดพันสามร้อยห้าสิบสอง
8353 Eight thousand Three hundred and Fifty Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดพันสามร้อยห้าสิบสาม
8354 Eight thousand Three hundred and Fifty Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดพันสามร้อยห้าสิบสี่
8355 Eight thousand Three hundred and Fifty Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดพันสามร้อยห้าสิบห้า
8356 Eight thousand Three hundred and Fifty Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดพันสามร้อยห้าสิบหก
8357 Eight thousand Three hundred and Fifty Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดพันสามร้อยห้าสิบเจ็ด
8358 Eight thousand Three hundred and Fifty Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดพันสามร้อยห้าสิบแปด
8359 Eight thousand Three hundred and Fifty Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดพันสามร้อยห้าสิบเก้า
8360 Eight thousand Three hundred and Sixty เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดพันสามร้อยหกสิบ
8361 Eight thousand Three hundred and Sixty One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดพันสามร้อยหกสิบเอ็ด
8362 Eight thousand Three hundred and Sixty Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดพันสามร้อยหกสิบสอง
8363 Eight thousand Three hundred and Sixty Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดพันสามร้อยหกสิบสาม
8364 Eight thousand Three hundred and Sixty Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดพันสามร้อยหกสิบสี่
8365 Eight thousand Three hundred and Sixty Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดพันสามร้อยหกสิบห้า
8366 Eight thousand Three hundred and Sixty Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดพันสามร้อยหกสิบหก
8367 Eight thousand Three hundred and Sixty Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดพันสามร้อยหกสิบเจ็ด
8368 Eight thousand Three hundred and Sixty Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดพันสามร้อยหกสิบแปด
8369 Eight thousand Three hundred and Sixty Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดพันสามร้อยหกสิบเก้า
8370 Eight thousand Three hundred and Seventy เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบ
8371 Eight thousand Three hundred and Seventy One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
8372 Eight thousand Three hundred and Seventy Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสอง
8373 Eight thousand Three hundred and Seventy Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสาม
8374 Eight thousand Three hundred and Seventy Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
8375 Eight thousand Three hundred and Seventy Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 8376-8400

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8376 Eight thousand Three hundred and Seventy Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหก
8377 Eight thousand Three hundred and Seventy Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
8378 Eight thousand Three hundred and Seventy Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปด
8379 Eight thousand Three hundred and Seventy Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้า
8380 Eight thousand Three hundred and Eighty เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดพันสามร้อยแปดสิบ
8381 Eight thousand Three hundred and Eighty One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดพันสามร้อยแปดสิบเอ็ด
8382 Eight thousand Three hundred and Eighty Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดพันสามร้อยแปดสิบสอง
8383 Eight thousand Three hundred and Eighty Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดพันสามร้อยแปดสิบสาม
8384 Eight thousand Three hundred and Eighty Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดพันสามร้อยแปดสิบสี่
8385 Eight thousand Three hundred and Eighty Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดพันสามร้อยแปดสิบห้า
8386 Eight thousand Three hundred and Eighty Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดพันสามร้อยแปดสิบหก
8387 Eight thousand Three hundred and Eighty Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ด
8388 Eight thousand Three hundred and Eighty Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดพันสามร้อยแปดสิบแปด
8389 Eight thousand Three hundred and Eighty Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดพันสามร้อยแปดสิบเก้า
8390 Eight thousand Three hundred and Ninety เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดพันสามร้อยเก้าสิบ
8391 Eight thousand Three hundred and Ninety One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ด
8392 Eight thousand Three hundred and Ninety Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดพันสามร้อยเก้าสิบสอง
8393 Eight thousand Three hundred and Ninety Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดพันสามร้อยเก้าสิบสาม
8394 Eight thousand Three hundred and Ninety Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดพันสามร้อยเก้าสิบสี่
8395 Eight thousand Three hundred and Ninety Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดพันสามร้อยเก้าสิบห้า
8396 Eight thousand Three hundred and Ninety Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดพันสามร้อยเก้าสิบหก
8397 Eight thousand Three hundred and Ninety Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ด
8398 Eight thousand Three hundred and Ninety Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดพันสามร้อยเก้าสิบแปด
8399 Eight thousand Three hundred and Ninety Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดพันสามร้อยเก้าสิบเก้า
8400 Eight thousand Four hundred เอทเธาซันดฺโฟร์ฮันเดรด แอนด์ แปดพันสี่ร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Seven thousand Seven hundred and Sixteen.

 b. Seven thousand Seven hundred and Six.

 c. Seven hundred and Six.ดูเฉลย คลิก : 7701-7750(เจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ด-เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า

หากใครคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดีครับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร...

เพื่อนๆ share ต่อให้หน่อยครับ มีลิงค์ด้านล่างครับ

แล้วพบกันใหม่กับตัวเลขในอันดับถัดไปครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

8301-8350(แปดพันสามร้อยเอ็ด-แปดพันสามร้อยห้าสิบ) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)"8301-8350"

คำอ่านเลขอังกฤษ แปดพันสามร้อยเอ็ด ถึง แปดพันสามร้อยห้าสิบ

วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อไมเคิล เล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขมาเป็นแปลเป็นคำอ่านภาษาจากภาษาอังกฤษกันครับ

เป็นประจำครับ เราจะทำกัน 50 หมายเลขต่อการเขียน article ของเราในแต่ละครั้งครับ

ถ้าเพื่อนๆอยากเรียนคำอ่านทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็สามารถติดตามเราได้ตลอดที่บล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" นี้ครับ

ในวันนี้ผมจะนำตัวเลข..."8301-8350(แปดพันสามร้อยเอ็ด-แปดพันสามร้อยห้าสิบ)"... มา Post ให้เพื่อนที่สนใจได้เรียน ได้ฝึกกันครับ

ตัวเลขที่เพื่อนๆได้อ่านจากบล็อกของเรา จะช่วยให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้ได้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าวันนี้หรือไม่ก็วันหน้าอย่างแน่นอนครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "1,999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "1,999" in words? 

ตัวเลข (Number): 8301-8325

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8301 Eight thousand Three hundred and One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ วัน แปดพันสามร้อยเอ็ด
8302 Eight thousand Three hundred and Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทู แปดพันสามร้อยสอง
8303 Eight thousand Three hundred and Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี แปดพันสามร้อยสาม
8304 Eight thousand Three hundred and Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ แปดพันสามร้อยสี่
8305 Eight thousand Three hundred and Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ แปดพันสามร้อยห้า
8306 Eight thousand Three hundred and Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ แปดพันสามร้อยหก
8307 Eight thousand Three hundred and Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น แปดพันสามร้อยเจ็ด
8308 Eight thousand Three hundred and Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอท แปดพันสามร้อยแปด
8309 Eight thousand Three hundred and Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ แปดพันสามร้อยเก้า
8310 Eight thousand Three hundred and Ten เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น แปดพันสามร้อยสิบ
8311 Eight thousand Three hundred and Eleven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น แปดพันสามร้อยสิบเอ็ด
8312 Eight thousand Three hundred and Twelve เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ แปดพันสามร้อยสิบสอง
8313 Eight thousand Three hundred and Thirteen เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอทีน แปดพันสามร้อยสิบสาม
8314 Eight thousand Three hundred and Fourteen เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน แปดพันสามร้อยสิบสี่
8315 Eight thousand Three hundred and Fifteen เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน แปดพันสามร้อยสิบห้า
8316 Eight thousand Three hundred and Sixteen เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน แปดพันสามร้อยสิบหก
8317 Eight thousand Three hundred and Seventeen เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน แปดพันสามร้อยสิบเจ็ด
8318 Eight thousand Three hundred and Eighteen เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน แปดพันสามร้อยสิบแปด
8319 Eight thousand Three hundred and Nineteen เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน แปดพันสามร้อยสิบเก้า
8320 Eight thousand Three hundred and Twenty เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ แปดพันสามร้อยยี่สิบ
8321 Eight thousand Three hundred and Twenty One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน แปดพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
8322 Eight thousand Three hundred and Twenty Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู แปดพันสามร้อยยี่สิบสอง
8323 Eight thousand Three hundred and Twenty Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี แปดพันสามร้อยยี่สิบสาม
8324 Eight thousand Three hundred and Twenty Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ แปดพันสามร้อยยี่สิบสี่
8325 Eight thousand Three hundred and Twenty Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ แปดพันสามร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข (Number): 8326-8350

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8326 Eight thousand Three hundred and Twenty Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ แปดพันสามร้อยยี่สิบหก
8327 Eight thousand Three hundred and Twenty Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น แปดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
8328 Eight thousand Three hundred and Twenty Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท แปดพันสามร้อยยี่สิบแปด
8329 Eight thousand Three hundred and Twenty Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ แปดพันสามร้อยยี่สิบเก้า
8330 Eight thousand Three hundred and Thirty เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ แปดพันสามร้อยสามสิบ
8331 Eight thousand Three hundred and Thirty One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน แปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
8332 Eight thousand Three hundred and Thirty Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู แปดพันสามร้อยสามสิบสอง
8333 Eight thousand Three hundred and Thirty Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี แปดพันสามร้อยสามสิบสาม
8334 Eight thousand Three hundred and Thirty Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ แปดพันสามร้อยสามสิบสี่
8335 Eight thousand Three hundred and Thirty Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ แปดพันสามร้อยสามสิบห้า
8336 Eight thousand Three hundred and Thirty Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ แปดพันสามร้อยสามสิบหก
8337 Eight thousand Three hundred and Thirty Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น แปดพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
8338 Eight thousand Three hundred and Thirty Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท แปดพันสามร้อยสามสิบแปด
8339 Eight thousand Three hundred and Thirty Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ แปดพันสามร้อยสามสิบเก้า
8340 Eight thousand Three hundred and Forty เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ แปดพันสามร้อยสี่สิบ
8341 Eight thousand Three hundred and Forty One เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน แปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
8342 Eight thousand Three hundred and Forty Two เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู แปดพันสามร้อยสี่สิบสอง
8343 Eight thousand Three hundred and Forty Three เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี แปดพันสามร้อยสี่สิบสาม
8344 Eight thousand Three hundred and Forty Four เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ แปดพันสามร้อยสี่สิบสี่
8345 Eight thousand Three hundred and Forty Five เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ แปดพันสามร้อยสี่สิบห้า
8346 Eight thousand Three hundred and Forty Six เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ แปดพันสามร้อยสี่สิบหก
8347 Eight thousand Three hundred and Forty Seven เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น แปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
8348 Eight thousand Three hundred and Forty Eight เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท แปดพันสามร้อยสี่สิบแปด
8349 Eight thousand Three hundred and Forty Nine เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ แปดพันสามร้อยสี่สิบเก้า
8350 Eight thousand Three hundred and Fifty เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ แปดพันสามร้อยห้าสิบ


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. One thousand Nine hundred and Nineteen.

 b. One thousand Nine hundred and Ninety Nine.

 c. One thousand Nine hundred and Nine.ดูเฉลย: 1951-2000(หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-สองพัน)


ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณเพื่อนที่สนใจและติดตามงานของเรามาตลอดครับ และเพื่อนๆต้องไม่ลืมว่า หากคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าเพื่อนๆสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้เราได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจเพื่อนๆ ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ทางเราหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดีครับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน บริษัททัวร์ ห้างร้าน...

หากมีสิ่งในที่ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ทางเราต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณมาก

พบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

8251-8300(แปดพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันสามร้อย) | เลขภาษาอังกฤษ (Count English Numbers)"8251-8300"


วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะท่านที่รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลบทความภาษาอังกฤษ...เป็นต้น ท่านจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

และสำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."8251-8300(แปดพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพันสามร้อย)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นท่านสามารถเอาไปเขียนในเอกสารหรือหลักฐานต่างๆหลากหลายมากมายครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "549" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "549" in words? 

ตัวเลข (Number): 8251-8275

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8251 Eight thousand Two hundred and Fifty One เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
8252 Eight thousand Two hundred and Fifty Two เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดพันสองร้อยห้าสิบสอง
8253 Eight thousand Two hundred and Fifty Three เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดพันสองร้อยห้าสิบสาม
8254 Eight thousand Two hundred and Fifty Four เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดพันสองร้อยห้าสิบสี่
8255 Eight thousand Two hundred and Fifty Five เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดพันสองร้อยห้าสิบห้า
8256 Eight thousand Two hundred and Fifty Six เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดพันสองร้อยห้าสิบหก
8257 Eight thousand Two hundred and Fifty Seven เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
8258 Eight thousand Two hundred and Fifty Eight เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดพันสองร้อยห้าสิบแปด
8259 Eight thousand Two hundred and Fifty Nine เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดพันสองร้อยห้าสิบเก้า
8260 Eight thousand Two hundred and Sixty เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดพันสองร้อยหกสิบ
8261 Eight thousand Two hundred and Sixty One เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
8262 Eight thousand Two hundred and Sixty Two เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดพันสองร้อยหกสิบสอง
8263 Eight thousand Two hundred and Sixty Three เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดพันสองร้อยหกสิบสาม
8264 Eight thousand Two hundred and Sixty Four เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดพันสองร้อยหกสิบสี่
8265 Eight thousand Two hundred and Sixty Five เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดพันสองร้อยหกสิบห้า
8266 Eight thousand Two hundred and Sixty Six เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดพันสองร้อยหกสิบหก
8267 Eight thousand Two hundred and Sixty Seven เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
8268 Eight thousand Two hundred and Sixty Eight เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดพันสองร้อยหกสิบแปด
8269 Eight thousand Two hundred and Sixty Nine เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดพันสองร้อยหกสิบเก้า
8270 Eight thousand Two hundred and Seventy เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบ
8271 Eight thousand Two hundred and Seventy One เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
8272 Eight thousand Two hundred and Seventy Two เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
8273 Eight thousand Two hundred and Seventy Three เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
8274 Eight thousand Two hundred and Seventy Four เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
8275 Eight thousand Two hundred and Seventy Five เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าตัวเลข (Number): 8276-8300

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
8276 Eight thousand Two hundred and Seventy Six เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
8277 Eight thousand Two hundred and Seventy Seven เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
8278 Eight thousand Two hundred and Seventy Eight เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
8279 Eight thousand Two hundred and Seventy Nine เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
8280 Eight thousand Two hundred and Eighty เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดพันสองร้อยแปดสิบ
8281 Eight thousand Two hundred and Eighty One เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
8282 Eight thousand Two hundred and Eighty Two เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดพันสองร้อยแปดสิบสอง
8283 Eight thousand Two hundred and Eighty Three เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดพันสองร้อยแปดสิบสาม
8284 Eight thousand Two hundred and Eighty Four เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดพันสองร้อยแปดสิบสี่
8285 Eight thousand Two hundred and Eighty Five เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดพันสองร้อยแปดสิบห้า
8286 Eight thousand Two hundred and Eighty Six เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดพันสองร้อยแปดสิบหก
8287 Eight thousand Two hundred and Eighty Seven เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
8288 Eight thousand Two hundred and Eighty Eight เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดพันสองร้อยแปดสิบแปด
8289 Eight thousand Two hundred and Eighty Nine เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดพันสองร้อยแปดสิบเก้า
8290 Eight thousand Two hundred and Ninety เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดพันสองร้อยเก้าสิบ
8291 Eight thousand Two hundred and Ninety One เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
8292 Eight thousand Two hundred and Ninety Two เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดพันสองร้อยเก้าสิบสอง
8293 Eight thousand Two hundred and Ninety Three เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดพันสองร้อยเก้าสิบสาม
8294 Eight thousand Two hundred and Ninety Four เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดพันสองร้อยเก้าสิบสี่
8295 Eight thousand Two hundred and Ninety Five เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดพันสองร้อยเก้าสิบห้า
8296 Eight thousand Two hundred and Ninety Six เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดพันสองร้อยเก้าสิบหก
8297 Eight thousand Two hundred and Ninety Seven เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
8298 Eight thousand Two hundred and Ninety Eight เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดพันสองร้อยเก้าสิบแปด
8299 Eight thousand Two hundred and Ninety Nine เอทเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
8300 Eight thousand Three hundred เอทเธาซันดฺธรีฮันเดรด แปดพันสามร้อย


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Five hundred fourteen and Forty Nine.

 b. Five hundred Forty Nine and Nine.

 c. Five hundred and Forty Nine.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 501- 550(ห้าร้อยเอ็ด-ห้าร้อยห้าสิบ)


ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ