เลข 7951-8000(เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพัน) - ภาษาอังกฤษเขียนยังไง"7951-8000"

7951-8000,เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพัน เรียนภาษาอังกฤษ, ตัวเลขภาษาอังกฤษ, รับ แปล ภาษา, แปล เอกสาร ภาษา อังกฤษ, แปล เอกสาร, ภาษาอังกฤษ เขียน ยัง ไง
7951-8000 - ภาษาอังกฤษเขียนยังไง


วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "แปลภาษาได้  - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะท่านที่รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลบทความภาษาอังกฤษ...เป็นต้น ท่านจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

และสำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."เลข 7951-8000(เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-แปดพัน)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นท่านสามารถเอาไปเขียนในเอกสารหรือหลักฐานต่างๆหลากหลายมากมายครับ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉English Numbers In Words 1 to 1000000
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉เตรียมสอบอย่างไรให้ได้  TOEIC 780 up!

ตัวเลข (Number) : 7951-7925


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7951 Seven thousand Nine hundred and Fifty One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
7952 Seven thousand Nine hundred and Fifty Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
7953 Seven thousand Nine hundred and Fifty Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
7954 Seven thousand Nine hundred and Fifty Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
7955 Seven thousand Nine hundred and Fifty Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
7956 Seven thousand Nine hundred and Fifty Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบหก
7957 Seven thousand Nine hundred and Fifty Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
7958 Seven thousand Nine hundred and Fifty Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
7959 Seven thousand Nine hundred and Fifty Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
7960 Seven thousand Nine hundred and Sixty เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ
7961 Seven thousand Nine hundred and Sixty One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
7962 Seven thousand Nine hundred and Sixty Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสอง
7963 Seven thousand Nine hundred and Sixty Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสาม
7964 Seven thousand Nine hundred and Sixty Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสี่
7965 Seven thousand Nine hundred and Sixty Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบห้า
7966 Seven thousand Nine hundred and Sixty Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหก
7967 Seven thousand Nine hundred and Sixty Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
7968 Seven thousand Nine hundred and Sixty Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปด
7969 Seven thousand Nine hundred and Sixty Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
7970 Seven thousand Nine hundred and Seventy เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
7971 Seven thousand Nine hundred and Seventy One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
7972 Seven thousand Nine hundred and Seventy Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
7973 Seven thousand Nine hundred and Seventy Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
7974 Seven thousand Nine hundred and Seventy Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
7975 Seven thousand Nine hundred and Seventy Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number) : 7926-8000

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7976 Seven thousand Nine hundred and Seventy Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
7977 Seven thousand Nine hundred and Seventy Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
7978 Seven thousand Nine hundred and Seventy Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
7979 Seven thousand Nine hundred and Seventy Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
7980 Seven thousand Nine hundred and Eighty เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบ
7981 Seven thousand Nine hundred and Eighty One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
7982 Seven thousand Nine hundred and Eighty Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
7983 Seven thousand Nine hundred and Eighty Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
7984 Seven thousand Nine hundred and Eighty Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
7985 Seven thousand Nine hundred and Eighty Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
7986 Seven thousand Nine hundred and Eighty Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบหก
7987 Seven thousand Nine hundred and Eighty Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
7988 Seven thousand Nine hundred and Eighty Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
7989 Seven thousand Nine hundred and Eighty Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
7990 Seven thousand Nine hundred and Ninety เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบ
7991 Seven thousand Nine hundred and Ninety One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
7992 Seven thousand Nine hundred and Ninety Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
7993 Seven thousand Nine hundred and Ninety Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
7994 Seven thousand Nine hundred and Ninety Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
7995 Seven thousand Nine hundred and Ninety Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
7996 Seven thousand Nine hundred and Ninety Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
7997 Seven thousand Nine hundred and Ninety Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
7998 Seven thousand Nine hundred and Ninety Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
7999 Seven thousand Nine hundred and Ninety Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
8000 Eight thousand เอทเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ แปดพัน


ช่วง แปลภาษาได้ - ให้ 1 ล้าน!


ตัวเลขนี้ "7925" แปลภาษาอังกฤษ ตรงกับข้อใด

 a. Seven thousand Nine hundred and Fifteen.

 b. Seven thousand Nine hundred and Fifty Five.

 c. Seven thousand Nine hundred and Twenty Five.


ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดีครับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน บริษัททัวร์ ห้างร้าน...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.อยากรู้อะไรเพิ่มอีกมั๊ย? ตามเรามาสิคร๊าบ :

7901-7950(เจ็ดพันเก้าร้อยเอ็ด-เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบ) | เลขอังกฤษ 1 - 1000000"7901-7950"

สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่มีคำอ่านเป็นทั้งภาษาอังกฤษและที่เป็นภาษาไทยที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษได้รับเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

และสำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."7901-7950(เจ็ดพันเก้าร้อยเอ็ด-เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบ)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นท่านสามารถเอาไปเขียนในเอกสารหรือหลักฐานต่างๆหลากหลายมากมายครับ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : Logistics Vocabulary English2Thai
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : Insurances Guidance

ตัวเลข (Number) : 7901-7925

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7901 Seven thousand Nine hundred and One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ดพันเก้าร้อยเอ็ด
7902 Seven thousand Nine hundred and Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ดพันเก้าร้อยสอง
7903 Seven thousand Nine hundred and Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยสาม
7904 Seven thousand Nine hundred and Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยสี่
7905 Seven thousand Nine hundred and Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยห้า
7906 Seven thousand Nine hundred and Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยหก
7907 Seven thousand Nine hundred and Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ด
7908 Seven thousand Nine hundred and Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ดพันเก้าร้อยแปด
7909 Seven thousand Nine hundred and Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยเก้า
7910 Seven thousand Nine hundred and Ten เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เท็น เจ็ดพันเก้าร้อยสิบ
7911 Seven thousand Nine hundred and Eleven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยสิบเอ็ด
7912 Seven thousand Nine hundred and Twelve เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ดพันเก้าร้อยสิบสอง
7913 Seven thousand Nine hundred and Thirteen เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบสาม
7914 Seven thousand Nine hundred and Fourteen เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบสี่
7915 Seven thousand Nine hundred and Fifteen เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้า
7916 Seven thousand Nine hundred and Sixteen เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบหก
7917 Seven thousand Nine hundred and Seventeen เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบเจ็ด
7918 Seven thousand Nine hundred and Eighteen เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบแปด
7919 Seven thousand Nine hundred and Nineteen เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ดพันเก้าร้อยสิบเก้า
7920 Seven thousand Nine hundred and Twenty เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบ
7921 Seven thousand Nine hundred and Twenty One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
7922 Seven thousand Nine hundred and Twenty Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสอง
7923 Seven thousand Nine hundred and Twenty Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสาม
7924 Seven thousand Nine hundred and Twenty Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่
7925 Seven thousand Nine hundred and Twenty Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบห้า


ของฝากจากผู้เขียน-คลิก  Michael Leng(ดูประวัติภาษาอังกฤษ)
 แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"
ตัวเลข (Number) : 7926-7950

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7926 Seven thousand Nine hundred and Twenty Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบหก
7927 Seven thousand Nine hundred and Twenty Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
7928 Seven thousand Nine hundred and Twenty Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปด
7929 Seven thousand Nine hundred and Twenty Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
7930 Seven thousand Nine hundred and Thirty เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบ
7931 Seven thousand Nine hundred and Thirty One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
7932 Seven thousand Nine hundred and Thirty Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสอง
7933 Seven thousand Nine hundred and Thirty Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสาม
7934 Seven thousand Nine hundred and Thirty Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสี่
7935 Seven thousand Nine hundred and Thirty Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบห้า
7936 Seven thousand Nine hundred and Thirty Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบหก
7937 Seven thousand Nine hundred and Thirty Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
7938 Seven thousand Nine hundred and Thirty Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปด
7939 Seven thousand Nine hundred and Thirty Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเก้า
7940 Seven thousand Nine hundred and Forty เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบ
7941 Seven thousand Nine hundred and Forty One เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
7942 Seven thousand Nine hundred and Forty Two เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสอง
7943 Seven thousand Nine hundred and Forty Three เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสาม
7944 Seven thousand Nine hundred and Forty Four เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่
7945 Seven thousand Nine hundred and Forty Five เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
7946 Seven thousand Nine hundred and Forty Six เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหก
7947 Seven thousand Nine hundred and Forty Seven เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
7948 Seven thousand Nine hundred and Forty Eight เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
7949 Seven thousand Nine hundred and Forty Nine เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
7950 Seven thousand Nine hundred and Fifty เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบ

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดีครับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน บริษัททัวร์ ห้างร้าน...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.อยากรู้อะไรเพิ่มอีกมั๊ย? ตามเรามาสิคร๊าบ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม | English For Hotel Staffs