[หกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด(6251)] - [หกพันสามร้อย(ุ6300)] เลขภาษาอังกฤษ

"หกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด-หกพันสามร้อย" ภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ


มีคนไทยหลายคนในยุคนี้ส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือให้สูงขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งผมได้พบกับเด็กรุ่นใหม่ได้จับกลุ่มประชุมและพูดคุยร่วมกัน เด็กจบใหม่กลุ่มนี้จัดว่าเป็นเด็ก New Generation(New Gen) หรือยุคถัดไปที่จะต้องสืบสานธุรกิจของรุ่นพ่อ-แม่ต่อไป

แม้ว่าเด็กไทยรุ่นใหม่จะเรียนหนังสือหรือว่าเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม เราคงจะไม่สามารถโต้แย้งกับข้อเท็จข้อหนึ่งได้เลยก็คือ ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังอ่อนอยู่มาก

สองสามประโยคที่ผมได้ฟังน้องพูดกันก็คือ:
"หนูยังกังวลกับงาน เพราะว่ายังไม่รู้ทั้งหมดที่(พ่อ-แม่)ทำอยู่"
"พอดีผมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมา 2 ปีแล้ว ลืมหมดเลย ขอพูดภาษาไทยก็แล้วกันนะครับ"
ในงานสัมมนาในวันนั้น ผู้บรรยายเป็นชาวต่างชาติ แต่ผู้เข้าฟังที่มีความประสงค์จะใช้หูฟัง ก็มีให้ยืมในงานครับ โดยมีล่ามแปลให้

สำหรับผมแล้ว ผมสามารถเข้าใจได้กับปัญหาที่น้องๆกลุ่ม New Gen ที่กำลังประสบอยู่ อย่างไรก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เมื่อเกิดความชำนาญก็จะสามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

การที่เราด้อยประสบการณ์ อาจเป็นเพราะอายุของเราเองและการใช้เวลาคลุกคลีกับงานหรือธุรกิจ เมื่อวันคืนผ่านไปนับเดือนนับปี ปัญหาเหล่านี้ที่น้องๆเขากำลังกังวลอยู่ก็จะค่อยๆหมดไป ความมั่นใจจะค่อยๆคืบคลานเข้ามาแทนทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัว แล้ววันหนึ่ง น้องๆ New Gen ก็จะทราบด้วยตัวของเขาเองโดยอัตโนมัติว่า..."ปัญหาต่างๆก็เหมือนลูกไก่ที่อยู่ในกำมือ" สามารถรับมือได้อย่างไม่ยากเย็น...อีกต่อไป

ในมุมของปัญหาความอ่อนแอการใช้ภาษาอังกฤษนั้น ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนที่จะต้องเร่งเรียนรู้ให้เร็วและต้องใช้ให้เป็นจริงๆ ทำไมถึงต้องเรียน ต้องรู้ ต้องพูดภาษาอังกฤษ ลองมาดูสิ่งที่ผมกำลังจะแสดงให้ท่านทราบกันครับ

ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจส่วนใหญ่คิดค้น ทดลอง วิจัยโดยชาติฝั่งตะวันตกเสียส่วนใหญ่ วิจัยแล้วเขาก็นำมาเขียนเป็นหนังสือ เป็นตำราให้ศึกษาเล่าเรียนกัน ความหมายก็คือ ทุกคนสามารถเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการได้จากตำรา แต่ปัญหาก็คือ หนังสือเหล่านั้นไม่ได้ถูกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆทั้งหมดทุกเล่มหรือทุกภาษา ดังนั้นหากท่านอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ นั่นหมายความว่า ท่านก็ต้องยอมรับโดยสดุดีว่า ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ ฉันขอ by ไปก่อน!!!

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6251-6275

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6251 Six thousand Two hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด
6252 Six thousand Two hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันสองร้อยห้าสิบสอง
6253 Six thousand Two hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันสองร้อยห้าสิบสาม
6254 Six thousand Two hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันสองร้อยห้าสิบสี่
6255 Six thousand Two hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยห้าสิบห้า
6256 Six thousand Two hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยห้าสิบหก
6257 Six thousand Two hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด
6258 Six thousand Two hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันสองร้อยห้าสิบแปด
6259 Six thousand Two hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันสองร้อยห้าสิบเก้า
6260 Six thousand Two hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันสองร้อยหกสิบ
6261 Six thousand Two hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันสองร้อยหกสิบเอ็ด
6262 Six thousand Two hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันสองร้อยหกสิบสอง
6263 Six thousand Two hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันสองร้อยหกสิบสาม
6264 Six thousand Two hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันสองร้อยหกสิบสี่
6265 Six thousand Two hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยหกสิบห้า
6266 Six thousand Two hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยหกสิบหก
6267 Six thousand Two hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันสองร้อยหกสิบเจ็ด
6268 Six thousand Two hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันสองร้อยหกสิบแปด
6269 Six thousand Two hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันสองร้อยหกสิบเก้า
6270 Six thousand Two hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบ
6271 Six thousand Two hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6272 Six thousand Two hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสอง
6273 Six thousand Two hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสาม
6274 Six thousand Two hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่
6275 Six thousand Two hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6276-6300

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6276 Six thousand Two hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
6277 Six thousand Two hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6278 Six thousand Two hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปด
6279 Six thousand Two hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้า
6280 Six thousand Two hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ หกพันสองร้อยแปดสิบ
6281 Six thousand Two hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันสองร้อยแปดสิบเอ็ด
6282 Six thousand Two hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันสองร้อยแปดสิบสอง
6283 Six thousand Two hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันสองร้อยแปดสิบสาม
6284 Six thousand Two hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันสองร้อยแปดสิบสี่
6285 Six thousand Two hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยแปดสิบห้า
6286 Six thousand Two hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยแปดสิบหก
6287 Six thousand Two hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันสองร้อยแปดสิบเจ็ด
6288 Six thousand Two hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันสองร้อยแปดสิบแปด
6289 Six thousand Two hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันสองร้อยแปดสิบเก้า
6290 Six thousand Two hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันสองร้อยเก้าสิบ
6291 Six thousand Two hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ด
6292 Six thousand Two hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันสองร้อยเก้าสิบสอง
6293 Six thousand Two hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันสองร้อยเก้าสิบสาม
6294 Six thousand Two hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันสองร้อยเก้าสิบสี่
6295 Six thousand Two hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยเก้าสิบห้า
6296 Six thousand Two hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยเก้าสิบหก
6297 Six thousand Two hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ด
6298 Six thousand Two hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันสองร้อยเก้าสิบแปด
6299 Six thousand Two hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันสองร้อยเก้าสิบเก้า
6300 Six thousand Three hundred ซิกซ์เธาซันดฺธรีฮันเดรด หกพันสามร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛

[หกพันสองร้อยเอ็ด(6201)] - [หกพันสองร้อยห้าสิบ(ุ6250)] ภาษาอังกฤษ เขียนเลขภาษาอังกฤษ

หกพันสองร้อยเอ็ด - หกพันสองร้อยห้าสิบ, 6201-6250 ภาษาอังกฤษ

นับเลขภาษาอังกฤษ หกพันสองร้อยเอ็ด(6201) - หกพันสองร้อยห้าสิบ(ุ6250)
หกพันสองร้อยเอ็ด - หกพันสองร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษ

หากท่านอยากเลขภาษาภาษาอังกฤษ หรือใช้เลขภาษาอังกฤษในการเรียน การทำงาน ติดต่อธุรกิจต่างๆ ที่นี่คือที่ที่ท่านต้องการใช่หรือไม่?


เราเริ่มโพสต์เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่เลขศูนย์(0) จนถึงเลขล้าน(1,000,000) กันเลยทีเดียวครับ


เพราะเรารู้ว่าตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษเช่นกัน


หากว่าเลขที่ท่านต้องการไม่ได้อยู่ในเวบของเราหรือว่าท่านหาไม่เจอ ท่านสามารถเขียนข้อความด้านล่างเพื่อบอกผมมาได้ง่ายๆเลยครับ เดี๋ยวเราจะจัดหามาเขียนให้ท่านอย่างแน่นอนครับ


วันนี้ท่านจะพบเลขระหว่าง

หกพันสองร้อยเอ็ด - หกพันสองร้อยห้าสิบ
(6201-6250)


นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6201 - 6225


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6201 Six thousand Two hundred One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด วัน หกพันสองร้อยเอ็ด
6202 Six thousand Two hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทู หกพันสองร้อยสอง
6203 Six thousand Two hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ธรี หกพันสองร้อยสาม
6204 Six thousand Two hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ หกพันสองร้อยสี่
6205 Six thousand Two hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไฟว์ หกพันสองร้อยห้า
6206 Six thousand Two hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ หกพันสองร้อยหก
6207 Six thousand Two hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่น หกพันสองร้อยเจ็ด
6208 Six thousand Two hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอท หกพันสองร้อยแปด
6209 Six thousand Two hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ หกพันสองร้อยเก้า
6210 Six thousand Two hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เท็น หกพันสองร้อยสิบ
6211 Six thousand Two hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันสองร้อยสิบเอ็ด
6212 Six thousand Two hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันสองร้อยสิบสอง
6213 Six thousand Two hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอทีน หกพันสองร้อยสิบสาม
6214 Six thousand Two hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันสองร้อยสิบสี่
6215 Six thousand Two hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันสองร้อยสิบห้า
6216 Six thousand Two hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันสองร้อยสิบหก
6217 Six thousand Two hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันสองร้อยสิบเจ็ด
6218 Six thousand Two hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอททีน หกพันสองร้อยสิบแปด
6219 Six thousand Two hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันสองร้อยสิบเก้า
6220 Six thousand Two hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันสองร้อยยี่สิบ
6221 Six thousand Two hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
6222 Six thousand Two hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันสองร้อยยี่สิบสอง
6223 Six thousand Two hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันสองร้อยยี่สิบสาม
6224 Six thousand Two hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันสองร้อยยี่สิบสี่
6225 Six thousand Two hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6226 - 6250


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6226 Six thousand Two hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยยี่สิบหก
6227 Six thousand Two hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
6228 Six thousand Two hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันสองร้อยยี่สิบแปด
6229 Six thousand Two hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันสองร้อยยี่สิบเก้า
6230 Six thousand Two hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ หกพันสองร้อยสามสิบ
6231 Six thousand Two hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
6232 Six thousand Two hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันสองร้อยสามสิบสอง
6233 Six thousand Two hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันสองร้อยสามสิบสาม
6234 Six thousand Two hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันสองร้อยสามสิบสี่
6235 Six thousand Two hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยสามสิบห้า
6236 Six thousand Two hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยสามสิบหก
6237 Six thousand Two hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
6238 Six thousand Two hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันสองร้อยสามสิบแปด
6239 Six thousand Two hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันสองร้อยสามสิบเก้า
6240 Six thousand Two hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันสองร้อยสี่สิบ
6241 Six thousand Two hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
6242 Six thousand Two hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันสองร้อยสี่สิบสอง
6243 Six thousand Two hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันสองร้อยสี่สิบสาม
6244 Six thousand Two hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันสองร้อยสี่สิบสี่
6245 Six thousand Two hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยสี่สิบห้า
6246 Six thousand Two hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยสี่สิบหก
6247 Six thousand Two hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
6248 Six thousand Two hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันสองร้อยสี่สิบแปด
6249 Six thousand Two hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันสองร้อยสี่สิบเก้า
6250 Six thousand Two hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด หกพันสองร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛