6201-6250(หกพันสองร้อยเอ็ด-หกพันสองร้อยห้าสิบ) | ฝึกเขียนเลขภาษาอังกฤษ

6201-6250 ภาษาอังกฤษนับเลขภาษาอังกฤษ หกพันสองร้อยเอ็ด(6201) - หกพันสองร้อยห้าสิบ(ุ6250)
หกพันสองร้อยเอ็ด - หกพันสองร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษ
สวัสดีครับ ผมชื่อเล้ง ขอต้อนรับทุกคนเลย มาฝึกเรียนเลขภาษาอังกฤษด้วยกันที่นี่ครับ

หากเพื่อนๆต้องการเก่งภาษาอังกฤษ ผมอยู่ที่นี่เพื่อเป็น Coach ให้คำแนะนำและช่วยเหลือแบบฟรีๆครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "1,900" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you spell the number "1,900" in words? 

หากว่าเพื่อนๆอยากเก่งเลขภาษาอังกฤษ หรือใช้เลขภาษาอังกฤษในการเรียน การทำงาน ติดต่อธุรกิจต่างๆ ที่นี่คือที่ๆใช่แล้วล่ะครับ!

ผมเริ่มโพสต์เลขภาษาอังกฤษตั้งแต่เลขศูนย์(0) จนถึงเลขล้าน(1,000,000) กันเลยทีเดียวครับ

เพราะเรารู้ว่าตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษเช่นกัน

หากว่าเลขที่ท่านต้องการไม่ได้อยู่ในเวบของเราหรือว่าท่านหาไม่เจอ ท่านสามารถเขียนข้อความด้านล่างเพื่อบอกผมมาได้ง่ายๆเลยครับ เดี๋ยวเราจะจัดหามาเขียนให้ท่านอย่างแน่นอนครับนับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6201 - 6225


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6201 Six thousand Two hundred One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด วัน หกพันสองร้อยเอ็ด
6202 Six thousand Two hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทู หกพันสองร้อยสอง
6203 Six thousand Two hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ธรี หกพันสองร้อยสาม
6204 Six thousand Two hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ หกพันสองร้อยสี่
6205 Six thousand Two hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไฟว์ หกพันสองร้อยห้า
6206 Six thousand Two hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ หกพันสองร้อยหก
6207 Six thousand Two hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่น หกพันสองร้อยเจ็ด
6208 Six thousand Two hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอท หกพันสองร้อยแปด
6209 Six thousand Two hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ หกพันสองร้อยเก้า
6210 Six thousand Two hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เท็น หกพันสองร้อยสิบ
6211 Six thousand Two hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันสองร้อยสิบเอ็ด
6212 Six thousand Two hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันสองร้อยสิบสอง
6213 Six thousand Two hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอทีน หกพันสองร้อยสิบสาม
6214 Six thousand Two hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันสองร้อยสิบสี่
6215 Six thousand Two hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันสองร้อยสิบห้า
6216 Six thousand Two hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันสองร้อยสิบหก
6217 Six thousand Two hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันสองร้อยสิบเจ็ด
6218 Six thousand Two hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เอททีน หกพันสองร้อยสิบแปด
6219 Six thousand Two hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันสองร้อยสิบเก้า
6220 Six thousand Two hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันสองร้อยยี่สิบ
6221 Six thousand Two hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
6222 Six thousand Two hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันสองร้อยยี่สิบสอง
6223 Six thousand Two hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันสองร้อยยี่สิบสาม
6224 Six thousand Two hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันสองร้อยยี่สิบสี่
6225 Six thousand Two hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6226 - 6250

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6226 Six thousand Two hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยยี่สิบหก
6227 Six thousand Two hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
6228 Six thousand Two hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันสองร้อยยี่สิบแปด
6229 Six thousand Two hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันสองร้อยยี่สิบเก้า
6230 Six thousand Two hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ หกพันสองร้อยสามสิบ
6231 Six thousand Two hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันสองร้อยสามสิบเอ็ด
6232 Six thousand Two hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันสองร้อยสามสิบสอง
6233 Six thousand Two hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันสองร้อยสามสิบสาม
6234 Six thousand Two hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันสองร้อยสามสิบสี่
6235 Six thousand Two hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยสามสิบห้า
6236 Six thousand Two hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยสามสิบหก
6237 Six thousand Two hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันสองร้อยสามสิบเจ็ด
6238 Six thousand Two hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันสองร้อยสามสิบแปด
6239 Six thousand Two hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันสองร้อยสามสิบเก้า
6240 Six thousand Two hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันสองร้อยสี่สิบ
6241 Six thousand Two hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
6242 Six thousand Two hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันสองร้อยสี่สิบสอง
6243 Six thousand Two hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันสองร้อยสี่สิบสาม
6244 Six thousand Two hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันสองร้อยสี่สิบสี่
6245 Six thousand Two hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันสองร้อยสี่สิบห้า
6246 Six thousand Two hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันสองร้อยสี่สิบหก
6247 Six thousand Two hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
6248 Six thousand Two hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันสองร้อยสี่สิบแปด
6249 Six thousand Two hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันสองร้อยสี่สิบเก้า
6250 Six thousand Two hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด หกพันสองร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. One thousand Ninety hundred.

 b. One thousand Nine hundred.

 c. One thousand Ninety nine hundred.ดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 1851-1900 สะกดอย่างไร
ลิ้งค์แนะนำ คลิก👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ อากาศกำลังเปลี่ยนแปลง

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ
See more related articles:↛

6151-6200(หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-หกพันสองร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ

"6151-6200"

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6151 - 6175


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6151 Six thousand One hundred Fifty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
6152 Six thousand One hundred Fifty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
6153 Six thousand One hundred Fifty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
6154 Six thousand One hundred Fifty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
6155 Six thousand One hundred Fifty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
6156 Six thousand One hundred Fifty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
6157 Six thousand One hundred Fifty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
6158 Six thousand One hundred Fifty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
6159 Six thousand One hundred Fifty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
6160 Six thousand One hundred Sixty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบ
6161 Six thousand One hundred Sixty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
6162 Six thousand One hundred Sixty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
6163 Six thousand One hundred Sixty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
6164 Six thousand One hundred Sixty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
6165 Six thousand One hundred Sixty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
6166 Six thousand One hundred Sixty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
6167 Six thousand One hundred Sixty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
6168 Six thousand One hundred Sixty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
6169 Six thousand One hundred Sixty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
6170 Six thousand One hundred Seventy ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
6171 Six thousand One hundred Seventy One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
6172 Six thousand One hundred Seventy Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
6173 Six thousand One hundred Seventy Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
6174 Six thousand One hundred Seventy Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
6175 Six thousand One hundred Seventy Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6176 - 6200


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6176 Six thousand One hundred Seventy Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
6177 Six thousand One hundred Seventy Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
6178 Six thousand One hundred Seventy Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
6179 Six thousand One hundred Seventy Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
6180 Six thousand One hundred Eighty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
6181 Six thousand One hundred Eighty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
6182 Six thousand One hundred Eighty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
6183 Six thousand One hundred Eighty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
6184 Six thousand One hundred Eighty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
6185 Six thousand One hundred Eighty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
6186 Six thousand One hundred Eighty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
6187 Six thousand One hundred Eighty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
6188 Six thousand One hundred Eighty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
6189 Six thousand One hundred Eighty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอทตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
6190 Six thousand One hundred Ninety ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
6191 Six thousand One hundred Ninety One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
6192 Six thousand One hundred Ninety Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
6193 Six thousand One hundred Ninety Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
6194 Six thousand One hundred Ninety Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
6195 Six thousand One hundred Ninety Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
6196 Six thousand One hundred Ninety Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
6197 Six thousand One hundred Ninety Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
6198 Six thousand One hundred Ninety Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
6199 Six thousand One hundred Ninety Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
6200 Six thousand Two hundred ซิกซ์เธาซันดฺทูฮันเดรด หกพันสองร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง


See more related articles:↛

[หกพันหนึ่งร้อยหนึ่ง(เอ็ด)(6101)] - [หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ(ุ6150)] จำนวนเลขภาษาอังกฤษ อ่านเลขภาษาอังกฤษ

หกพันหนึ่งร้อยหนึ่ง - หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร


เลขภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ น่าศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะตัวเลขนั้นใช้ในชีวิตประจำวันของแทบจะทุกวันครับ

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 6101 - 6125


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6101 Six thousand One hundred One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด วัน หกพันหนึ่งร้อยเอ็ด
6102 Six thousand One hundred Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทู หกพันหนึ่งร้อยสอง
6103 Six thousand One hundred Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ธรี หกพันหนึ่งร้อยสาม
6104 Six thousand One hundred Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยสี่
6105 Six thousand One hundred Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยห้า
6106 Six thousand One hundred Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยหก
6107 Six thousand One hundred Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยเจ็ด
6108 Six thousand One hundred Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอท หกพันหนึ่งร้อยแปด
6109 Six thousand One hundred Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยเก้า
6110 Six thousand One hundred Ten ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เท็น หกพันหนึ่งร้อยสิบ
6111 Six thousand One hundred Eleven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด อีเลฟเว่น หกพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด
6112 Six thousand One hundred Twelve ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเวลฟ์ หกพันหนึ่งร้อยสิบสอง
6113 Six thousand One hundred Thirteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบสาม
6114 Six thousand One hundred Fourteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบสี่
6115 Six thousand One hundred Fifteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบห้า
6116 Six thousand One hundred Sixteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ซิกซ์ทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบหก
6117 Six thousand One hundred Seventeen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เซเว่นทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
6118 Six thousand One hundred Eighteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เอททีน หกพันหนึ่งร้อยสิบแปด
6119 Six thousand One hundred Nineteen ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ไนน์ทีน หกพันหนึ่งร้อยสิบเก้า
6120 Six thousand One hundred Twenty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
6121 Six thousand One hundred Twenty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
6122 Six thousand One hundred Twenty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสอง
6123 Six thousand One hundred Twenty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสาม
6124 Six thousand One hundred Twenty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่
6125 Six thousand One hundred Twenty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 6126 - 6150


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
6126 Six thousand One hundred Twenty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบหก
6127 Six thousand One hundred Twenty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
6128 Six thousand One hundred Twenty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
6129 Six thousand One hundred Twenty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
6130 Six thousand One hundred Thirty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบ
6131 Six thousand One hundred Thirty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
6132 Six thousand One hundred Thirty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยสามสิบสอง
6133 Six thousand One hundred Thirty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม
6134 Six thousand One hundred Thirty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่
6135 Six thousand One hundred Thirty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า
6136 Six thousand One hundred Thirty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบหก
6137 Six thousand One hundred Thirty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
6138 Six thousand One hundred Thirty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปด
6139 Six thousand One hundred Thirty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด เธอตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้า
6140 Six thousand One hundred Forty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบ
6141 Six thousand One hundred Forty One ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้วัน หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
6142 Six thousand One hundred Forty Two ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ทู หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสอง
6143 Six thousand One hundred Forty Three ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม
6144 Six thousand One hundred Forty Four ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่
6145 Six thousand One hundred Forty Five ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้า
6146 Six thousand One hundred Forty Six ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก
6147 Six thousand One hundred Forty Seven ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
6148 Six thousand One hundred Forty Eight ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้เอท หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปด
6149 Six thousand One hundred Forty Nine ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
6150 Six thousand One hundred Fifty ซิกซ์เธาซันดฺวันฮันเดรด ฟิฟตี้ หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:↛