[101-150] นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษได้ ชีวิตไม่มีวันเลวร้ายแน่นอน รู้ภาษา-เป็นยาวิเศษ

สวัสดีครับ เช่นเดิมครับ วันนี้ผมจะเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆได้ฝึกกันอีกวันหนึ่งครับ เป็นที่รู้สำหรับผู้ที่ติดตามเวบของเราอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราจะนำเลขภาษาอังกฤษมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆและผู้ที่สนใจทุกคนได้ศึกษาหาความรู้กันครับ

 นับเลขภาษาอังกฤษ [101-150] เลขหนึ่งร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ไปจนถึง เลขหนึ่งร้อยห้าสิบ

คงไม่น่าเกียจที่เราจะพูดความจริงกันตรงๆว่า ภาษาอังกฤษของเรายังไม่แข็งแรงนัก ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านคิดว่าเราควรจะได้เท่าไหร่ครับ

สุดอึ้ง! ฝรั่งถึงกับทึ่ง...คนไทยใช้เครื่องคิดเลขช่วยขายของ?!?! ตามร้านรวงต่างๆย่านฝรั่งออกเดิน shopping คนขายใช้เครื่องคิด(Calculator)เลขกดตัวเลขแล้วยื่นให้ลูกค้าดู เห็นแล้วก็อดสูแก่ใจยิ่ง...
ถ้าท่านอยากให้ธุรกิจไปได้สวย รวยแบบไม่โกง ท่านจะต้องเชื่อมโยงภาษาอังกฤษกับธุรกิจ(งาน)ของท่านให้ได้...วันนี้ภาษาอังกฤษของคุณพี่คุณน้อง...พร้อมกันแค่ไหนครับ?

ท่านต้อง Start up เริ่มนับเลข (Number) : 101-150 กันได้แว้วววว


นับเลขภาษาอังกฤษ เลขหนึ่งร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ไปจนถึง เลขหนึ่งร้อยห้าสิบ (101-150)
นับเลขหนึ่งร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ถึง หนึ่งร้อยห้าสิบ

How many letters are there in the image above? 
เฮา แมนี่ เลท'เทอ'ส อาร์ แธร์ อิน เดอะ อิเมจ อะบัฟว'
มีอักษรกี่ตัวในรูปข้างบน
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
101
one hundred one
วัน ฮัน’ดริด วัน
หนึ่งร้อยเอ็ด
102
one hundred two
วัน ฮัน’ดริด ทู
หนึ่งร้อยสอง
103
one hundred three
วัน ฮัน’ดริด ทรี
หนึ่งร้อยสาม
104
one hundred four
วัน ฮัน’ดริด โฟรฺ
หนึ่งร้อยสี่
105
one hundred five
วัน ฮัน’ดริด ไฟทฺ
หนึ่งร้อยห้า
106
one hundred six
วัน ฮัน’ดริด ซิคซฺ
หนึ่งร้อยหก
107
one hundred seven
วัน ฮัน’ดริด เซฟ’เวิน
หนึ่งร้อยเจ็ด
108
one hundred eight
วัน ฮัน’ดริด เอทฺ
หนึ่งร้อยแปด
109
one hundred nine
วัน ฮัน’ดริด ไนนฺ
หนึ่งร้อยเก้า
110
one hundred ten
วัน ฮัน’ดริด เทน
หนึ่งร้อยสิบ
111
one hundred eleven
วัน ฮัน’ดริด อีเลฟ’เวิน
หนึ่งร้อยสิบเอ็ด
112
one hundred twelve
วัน ฮัน’ดริด ทเวล์ฟ
หนึ่งร้อยสิบสอง
113
one hundred thirteen
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ทีน
หนึ่งร้อยสิบสาม
114
one hundred fourteen
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ทีน
หนึ่งร้อยสิบสี่
115
one hundred fifteen
วัน ฮัน’ดริด ฟิฟทีน’
หนึ่งร้อยสิบห้า
116
one hundred sixteen
วัน ฮัน’ดริด ซิคซฺ’ทีน
หนึ่งร้อยสิบหก
117
one hundred seventeen
วัน ฮัน’ดริด เซฟ เวินทีน’
หนึ่งร้อยสิบเจ็ด
118
one hundred eighteen
วัน ฮัน’ดริด เอท’ทีน
หนึ่งร้อยสิบแปด
119
one hundred nineteen
วัน ฮัน’ดริด ไนนฺ’ทีน
หนึ่งร้อยสิบเก้า
120
one hundred twenty
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที
หนึ่งร้อยยี่สิบ
121
one hundred twenty-one
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -วัน
หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
122
one hundred twenty-two
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ทู
หนึ่งร้อยยี่สิบสอง
123
one hundred twenty-three
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ทรี
หนึ่งร้อยยี่สิบสาม
124
one hundred twenty-four
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -โฟรฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบสี่
125
one hundred twenty-five
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ไฟทฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
126
one hundred twenty-six
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ซิคซฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบหก
127
one hundred twenty-seven
วันฮัน’ดริด ทเวน’ที เซฟ’เวิน
หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
128
one hundred twenty-eight
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -เอทฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบแปด
129
one hundred twenty-nine
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ไนนฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
130
one hundred thirty
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที
หนึ่งร้อยสามสิบ
131
one hundred thirty-one
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -วัน
หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
132
one hundred thirty-two
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ทู
หนึ่งร้อยสามสิบสอง
133
one hundred thirty-three
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ทรี
หนึ่งร้อยสามสิบสาม
134
one hundred thirty-four
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -โฟรฺ
หนึ่งร้อยสามสิบสี่
135
one hundred thirty-five
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ไฟทฺ
หนึ่งร้อยสามสิบห้า
136
one hundred thirty-six
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ซิคซฺ
หนึ่งร้อยสามสิบหก
137
one hundred thirty-seven
วันฮัน’ดริด เธอ’ที -เซฟ’เวิน
หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
138
one hundred thirty-eight
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -เอทฺ
หนึ่งร้อยสามสิบแปด
139
one hundred thirty-nine
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ไนนฺ
หนึ่งร้อยสามสิบเก้า
140
one hundred forty
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที
หนึ่งร้อยสี่สิบ
141
one hundred forty-one
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -วัน
หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
142
one hundred forty-two
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ทู
หนึ่งร้อยสี่สิบสอง
143
one hundred forty-three
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ทรี
หนึ่งร้อยสี่สิบสาม
144
one hundred forty-four
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -โฟรฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบสี่
145
one hundred forty-five
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ไฟทฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบห้า
146
one hundred forty-six
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ซิคซฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบหก
147
one hundred forty-seven
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -เซฟ’เวิน
หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
148
one hundred forty-eight
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -เอทฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบแปด
149
one hundred forty-nine
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ไนนฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
150
one hundred fifty
วัน ฮัน’ดริด ฟิฟ’ที
หนึ่งร้อยห้าสิบ

There are nineteen letters in the image above.
แธร์ อาร์ ไนน์ทีน เลท'เทอ'ส อิน เดอะ อิเมจ อะบัฟว'
มีอักษรทั้งหมด 19 ตัวในรูปข้างบน
อย่างที่ว่าครับ เราเริ่มกันที่เลข 101 นับไล่กันไปเรื่อยๆ 50 หมายเลขด้วยกัน ก็จะจบลงที่เลข 150 พอดี ผมก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนๆที่สนใจจริงๆก็คงจะเก่งได้ภาย 6 เดือนหรือว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราใช้กับมันด้วยครับ ถ้าอ่านบ่อย พูดบ่อย เข้ากอดรัดฟัดเหวี่ยงกับมันอยู่เป็นประจำๆแล้วล่ะ รับรองว่า ท่านจะเก่งขั้นเทพถึงขนาดเขียนหนังสือหรือว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษสักวันหนึ่งก็เป็นได้ครับ

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ อย่าลืมฝึกตอบคำถามด้านล่างนี้นะครับ และถ้าท่านพอมีเวลาเหลือก็ช่วยเขียนคำติชมกันให้ผมได้ทราบกันสักนิด เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปครับ

หวัดดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

[51-100] นับเลขภาษาอังกฤษ | ไม่รู้จะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร ไม่ต้องกลุ้มใจ เริ่มได้ที่นี่ครับ

ตัวเลขภาษาอังกฤษ (English Number) : 51 - 100 : ห้าสิบถึงหนึ่งร้อย


หืดจับ! กว่าจะมัดลูกค้าฝรั่งได้ ต้องใช้ทั้งมือ ทั้งเท้า ทั้งเทพเจ้า ทั้งเครื่องรางของขลัง...

ท่านต้องรีบคว้าปากกา หากระดาษ มาปาดไปปาดมาเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนวันวิกฤติ(Critical day)จะมาเยี่ยมเยือนเรือนกิจการ ชายคา ร้านค้าของท่าน...มันจะไม่ดีกว่าหรือครับกระผม???

นับเลขภาษาอังกฤษ [51-100] พร้อมคำอ่านภาษาไทย

นับเลขภาษาอังกฤษ 50 - 100

How high can you count ?
เฮา ไฮ แคน ยู เคาทฺ?
คุณนับเลขสูงสุดได้เท่าไหร่

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 51 - 75

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
51
fifty-one
ฟิฟ’ที -วัน
ห้าสิบเอ็ด
52
fifty-two
ฟิฟ’ที -ทู
ห้าสิบสอง
53
fifty-three
ฟิฟ’ที -ทรี
ห้าสิบสาม
54
fifty-four
ฟิฟ’ที -โฟรฺ
ห้าสิบสี่
55
fifty-five
ฟิฟ’ที -ไฟทฺ
ห้าสิบห้า
56
fifty-six
ฟิฟ’ที -ซิคซฺ
ห้าสิบหก
57
fifty-seven
ฟิฟ’ที -เซฟ’เวิน
ห้าสิบเจ็ด
58
fifty-eight
ฟิฟ’ที -เอทฺ
ห้าสิบแปด
59
fifty-nine
ฟิฟ’ที -ไนนฺ
ห้าสิบเก้า
60
sixty
ซิคซฺ’ที
หกสิบ
61
sixty-one
ซิคซฺ’ที -วัน
หกสิบเอ็ด
62
sixty-two
ซิคซฺ’ที -ทู
หกสิบสอง
63
sixty-three
ซิคซฺ’ที -ทรี
หกสิบสาม
64
sixty-four
ซิคซฺ’ที -โฟรฺ
หกสิบสี่
65
sixty-five
ซิคซฺ’ที -ไฟทฺ
หกสิบห้า
66
sixty-six
ซิคซฺ’ที -ซิคซฺ
หกสิบหก
67
sixty-seven
ซิคซฺ’ที -เซฟ’เวิน
หกสิบเจ็ด
68
sixty-eight
ซิคซฺ’ที -เอทฺ
หกสิบแปด
69
sixty-nine
ซิคซฺ’ที -ไนนฺ
หกสิบเก้า
70
seventy
เซฟ’เวินที
เจ็ดสิบ
71
seventy-one
เซฟ’เวินที -วัน
เจ็ดสิบเอ็ด
72
seventy-two
เซฟ’เวินที -ทู
เจ็ดสิบสอง
73
seventy-three
เซฟ’เวินที -ทรี
เจ็ดสิบสาม
74
seventy-four
เซฟ’เวินที -โฟรฺ
เจ็ดสิบสี่
75
seventy-five
เซฟ’เวินที -ไฟทฺ
เจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 76 - 100ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
76
seventy-six
เซฟ’เวินที -ซิคซฺ
เจ็ดสิบหก
77
seventy-seven
เซฟ’เวินที -เซฟ’เวิน
เจ็ดสิบเจ็ด
78
seventy-eight
เซฟ’เวินที -เอทฺ
เจ็ดสิบแปด
79
seventy-nine
เซฟ’เวินที -ไนนฺ
เจ็ดสิบเก้า
80
eighty
เอ’ที
แปดสิบ
81
eighty-one
เอ’ที -วัน
แปดสิบเอ็ด
82
eighty-two
เอ’ที -ทู
แปดสิบสอง
83
eighty-three
เอ’ที -ทรี
แปดสิบสาม
84
eighty-four
เอ’ที -โฟรฺ
แปดสิบสี่
85
eighty-five
เอ’ที -ไฟทฺ
แปดสิบห้า
86
eighty-six
เอ’ที -ซิคซฺ
แปดสิบหก
87
eighty-seven
เอ’ที -เซฟ’เวิน
แปดสิบเจ็ด
88
eighty-eight
เอ’ที -เอทฺ
แปดสิบแปด
89
eighty-nine
เอ’ที -ไนนฺ
แปดสิบเก้า
90
ninety
ไนนฺ’ที
เก้าสิบ
91
ninety-one
ไนนฺ’ที -วัน
เก้าสิบเอ็ด
92
ninety-two
ไนนฺ’ที -ทู
เก้าสิบสอง
93
ninety-three
ไนนฺ’ที -ทรี
เก้าสิบสาม
94
ninety-four
ไนนฺ’ที -โฟรฺ
เก้าสิบสี่
95
ninety-five
ไนนฺ’ที -ไฟทฺ
เก้าสิบห้า
96
ninety-six
ไนนฺ’ที -ซิคซฺ
เก้าสิบหก
97
ninety-seven
ไนนฺ’ที -เซฟ’เวิน
เก้าสิบเจ็ด
98
ninety-eight
ไนนฺ’ที -เอทฺ
เก้าสิบแปด
99
ninety-nine
ไนนฺ’ที -ไนนฺ
เก้าสิบเก้า
100
one hundred
วัน ฮัน’ดริด
หนึ่งร้อย

ตัวเลขภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่เราๆท่านๆต้องเรียนรู้อย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงในยุค millennium ครับ


เนื่องจากว่าโลกเราทุกวันนี้ดูมันเหมือนจะเล็กลงทุกวันครับ เดินทางไปมาหาสู่กันกับคนที่อยู่คนละซีกโลกได้อย่างสบายใจเฉิบ ขึ้นเครื่องไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง


ภาษาในการติดต่อสื่อสารกันจึงต้องใช้มากขึ้น ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลจึงมีบทบาทอย่างมากที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเห็นได้ชัด

ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้ให้แม่นยำและใช้ได้อย่างถูกต้องชัดเจนครับ เพราะถ้าใช้แบบผิดๆก็จะเกิดผลเสียตามมามากมายครับ โดยเฉพาะตัวเลขที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆครับ ถ้าพูดผิด เขียนผิด ลองคิดดูเถอะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา

ผู้ทำบล็อกนี้ถึงแม้ว่าอายุจะปาเข้าไปเกือบจะ 100 ปีแล้ว แต่ก็ยังอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยู่อย่างไม่เลิกลาเลยครับ
What are my reasons?
Because, I love it. I like to learn something new.
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่เรียนยังไงก็ยังไม่ครบ ไม่จบ แม้จนตัวเราตาย!!! บางครั้งเราคิดว่าเจอประโยคที่ความหมายตรงกันภาษาไทยของเราแบบเป๊ะๆแล้ว แต่วันดีคืนดีดันไปพบประโยคอื่นๆที่มีความหมาย ความคล้ายมากกว่าเดิมอีก มันเลยทำให้เราคิดต่อความยาว สาวความยืดไปอีกว่า แล้วมันจะมีประโยคอื่นๆอีกมั๊ยหน๊อ อ อ อ

มันมากหลายชั้น หลายหลากเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษา อาาาา....เนี่ยแหละ ผมถึงชอบนัก

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

 🌛🌛🌛


See more related articles:

"1-50" เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ | อยากมีเงินเป็นพันล้านต้องเริ่มต้นนับเลขตั้งแต่ 0 ถึง 1000000 ให้ได้ก่อน

เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ(English Numbers) : 1-50(เลขหนึ่ง ถึง ห้าสิบ) 


มาฝึกนับภาษาอังกฤษด้วยกัน  วันนี้ถ้าลืมนับเลข(ภาษาอังกฤษ)เพิ่ม พรุ่งนี้ต้องฝึกทบต้น ท่านจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทาง(Goal)! 
Do you think this way will work for memorize your English number?

ดู ยู ธิงคฺ ธิส เว วิล เวิร์ค ฟอร์ เมม'มะไรซ ยัวร์ อิงลิช นัม'เบอะ

คุณคิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณจำตัวเลขได้ดีขึ้นมั๊ย

ก่อนอื่นขอกล่าวคำว่า(สวีดัด)สวัสดีพี่น้องเอ๊ย เอ๊ย! สวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันพิเศษที่ผมจะนำสิ่งวิเศษมาแบ่งปันเพื่อนๆผ่านเวปนี้ครับ

ผมชื่อ เล้ง(วรวิทย์) ลาภานิกรณ์ หรือ ชื่อภาษาอังกฤษคือ ไมเคิล เล้ง (Michael Leng) ผมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งด้านบริการโลจิสติกส์ครับ

งานของผมเกี่ยวกับตัวเลข เกี่ยวกับสต็อก ต้องมีการ tracking ตัวเลขหรือก็ทำการ reconcile แทบจะทุกวี่ทุกวันเลยล่ะครับ ผมจึงต้องพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นครับ เนื่องจากบริษัทมี program ที่ใช้บริหารสินค้าคงคลังเป็น software ที่เขียนโดยฝรั่ง มันจึงพรั่งพรูไปด้วยภาษาอังกฤษล้วนๆครับ

ผมจึงคิดหาวิธีที่จะหาคำอ่านและคำแปลตัวเลขภาษาอังกฤษให้รวดเร็วได้อย่างไร สุดท้ายผมได้ทำการเขียนสูตรเอ็กเซลขั้นมาหนึ่งไฟล์ criteria สูตรของผมก็คือ ทำอย่างไรให้คำอ่าน คำแปล ปรากฏขึ้นมาทันทีเพียงแค่เรากรอกตัวเลขใดๆลงไปในช่องของ cell ใน Excel

สำเร็จครับ ผมได้สูตรสำเร็จมาเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนทีละตัว ทีละคำอ่านและคำแปล

ด้วยความสำเร็จดังกล่าวนั้น ผมจึงอยากจะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆโดยการนำมา post ให้เพื่อนๆได้อ่าน ท่อง เขียน หรือว่าจะ copy and paste ไปใช้งานกันในทันทีทันใดเลยก็ไม่น่าจะต้อง feel guilty ตรงไหนครับ แปลความได้ว่า "(ผมอนุญาตครับ)"

ตอนนี้เรามาเริ่มฝึกชุดแรกกันก่อนซัก 50 หมายเลขครับ เริ่มกันเลย...

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกมี 20 ตัวเลข ชุดที่สอง มี 30 ตัวเลข

สำหรับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อแรก ซึ่งเราจะนับเลขภาษาอังกฤษจาก เลข 1 ถึง 50 (หนึ่งถึงห้าสิบ) 


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1 - 20


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1
one
  วัน
หนึ่ง
2
two
  ทู
สอง
3
three
  ธรี
สาม
4
four
  โฟรฺ
สี่
5
five
  ไฟทฺ
ห้า
6
six
ซิคซฺ
หก
7
seven
เซฟ’เวิน
เจ็ด
8
eight
เอท
แปด
9
nine
ไนนฺ
เก้า
10
ten
เทน
สิบ
11
eleven
อีเลฟ’เวิน
สิบเอ็ด
12
twelve
ทแวลว
สิบสอง
13
thirteen
เธอ’ทีน
สิบสาม
14
fourteen
ฟอร์’ทีน
สิบสี่
15
fifteen
ฟิฟทีน’
สิบห้า
16
sixteen
ซิคซฺ’ทีน
สิบหก
17
seventeen
เซฟ เวินทีน’
สิบเจ็ด
18
eighteen
เอท’ทีน
สิบแปด
19
nineteen
ไนนฺ’ทีน
สิบเก้า
20
twenty
ทเวน’ที
ยี่สิบ
Yes, it works for me.

เยส อิท เวิร์คส ฟอร์ มี

มันได้ผลสำหรับฉันนะ
เลขภาษาอังกฤษ เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ 1-50 เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ เลขสำหรับเด็ก เลขสำหรับเด็กอนุบาล
เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ 1-50 | Count English numbers

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 21 - 50


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
21
twenty-one
ทเวน’ที -วัน
ยี่สิบเอ็ด
22
twenty-two
ทเวน’ที -ทู
ยี่สิบสอง
23
twenty-three
ทเวน’ที -ทรี
ยี่สิบสาม
24
twenty-four
ทเวน’ที -โฟรฺ
ยี่สิบสี่
25
twenty-five
ทเวน’ที -ไฟทฺ
ยี่สิบห้า
26
twenty-six
ทเวน’ที -ซิคซฺ
ยี่สิบหก
27
twenty-seven
ทเวน’ที -เซฟ’เวิน
ยี่สิบเจ็ด
28
twenty-eight
ทเวน’ที -เอทฺ
ยี่สิบแปด
29
twenty-nine
ทเวน’ที -ไนนฺ
ยี่สิบเก้า
30
thirty
เธอ’ที
สามสิบ
31
thirty-one
เธอ’ที -วัน
สามสิบเอ็ด
32
thirty-two
เธอ’ที -ทู
สามสิบสอง
33
thirty-three
เธอ’ที -ทรี
สามสิบสาม
34
thirty-four
เธอ’ที -โฟรฺ
สามสิบสี่
35
thirty-five
เธอ’ที -ไฟทฺ
สามสิบห้า
36
thirty-six
เธอ’ที -ซิคซฺ
สามสิบหก
37
thirty-seven
เธอ’ที -เซฟ’เวิน
สามสิบเจ็ด
38
thirty-eight
เธอ’ที -เอทฺ
สามสิบแปด
39
thirty-nine
เธอ’ที -ไนนฺ
สามสิบเก้า
40
forty
ฟอร์’ที
สี่สิบ
41
forty-one
ฟอร์’ที -วัน
สี่สิบเอ็ด
42
forty-two
ฟอร์’ที -ทู
สี่สิบสอง
43
forty-three
ฟอร์’ที -ทรี
สี่สิบสาม
44
forty-four
ฟอร์’ที -โฟรฺ
สี่สิบสี่
45
forty-five
ฟอร์’ที -ไฟทฺ
สี่สิบห้า
46
forty-six
ฟอร์’ที -ซิคซฺ
สี่สิบหก
47
forty-seven
ฟอร์’ที -เซฟ’เวิน
สี่สิบเจ็ด
48
forty-eight
ฟอร์’ที -เอทฺ
สี่สิบแปด
49
forty-nine
ฟอร์’ที -ไนนฺ
สี่สิบเก้า
50
fifty
ฟิฟ’ที
ห้าสิบ

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีใจรักภาษาอังกฤษซะอย่าง มันจบ จบที่นี่โดยไม่ต้องไปหาแหล่งข้อมูลตัวเลขภาษาอังกฤษที่ไหนอีกแล้ว

การเรียนภาษาอังกฤษจากการนับเลข เป็นอีกแนวการเรียนที่ฉีกแนวออกไป ซึ่งก็มีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเร็วขึ้นได้เช่นเดียวกัน

ในเว็บนี้ของเรา จะเป็นเว็บเรียนนับเลขภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีจะมีประโยคภาษาอังกฤษเข้ามาแจมบ้างพอหอมปากคอเพื่อเป็น appitizer ให้การเรียนนับเลขภาษาอังกฤษมีรสชาติมากขึ้นมาอีกนิดนึง...

เรามีทั้งตัวเลข คำอ่าน คำเขียน คำแปล มีแม่งทุกอย่างแบบนี้ ถ้ามันยังไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้ ก็ไม่ต้องรงต้องเรียนกันแล้วภาษาอังกฤษ เข้าตำรา "เรียนไปก็ปวดหัว มีผัวดีกว่า" "เรียนไปก็เพลีย มีเมียดีกว่า" หึหึ

จะว่าไปแล้ว เดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษนี่สำคัญจริงๆ เวลาไปติดต่อธนาคารเห็นฝรั่งคุยกับพนักงานธนาคารบ้าง เห็นลูกค้าต่างชาติแจ้งปัญหาการใช้โทรศัพท์กับพนักงานเค้าเตอร์บริการบ้าง เห็นลูกค้าชาวต่างชาติสั่งอาหารบ้าง ทุกครั้งที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ผมอดที่จะทำตัวเป็น ส + สระ เอือ เสือ...ใส่เกือก เสือกเข้าไปถาม เข้าไปช่วย เข้าไปอธิบายแทบจะทุกครั้งไปสิน่า!...

เมื่อเร็วๆนี้ผมต้องไปชำระค่าอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนเงิน 1,326.06 บาท ผมลองคิดเล่นๆว่าถ้าเราจะต้องบอกพนักงานหน้าเค้าเตอร์ว่าผมจะมาจ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวมานั้นเป็นภาษาอังกฤษนี่จะพูดว่าอย่างไรหนอ...

ว่าแล้วผมก็แปลความคิดออกมาเป็นคำพูดได้ว่า "วันเทาสั้นด์ ธรีฮันเดรด ทเว้นตี๊ซิกซ์ พ๊อยท์ ซีโร่(โอ) ซิกซ์ = หนึ่งพัน สามร้อย ยี่สิบหกบาท ศูนย์หกสตางค์"

มันยากไม่ใช่เล่นเลยเหมือนกันนะ ถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษหรือตัวเลขภาษาอังกฤษมาก่อน

การที่เราอยากช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะช่วยแปลภาษาอังกฤษให้ ช่วยอธิบายขยายความให้เขา นับว่าเป็นเรื่องดี เป็นการแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจหรือที่เรียกว่า Sympathy ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยเราอยู่แล้วววว

มันจะกลายเป็นการเสือกไปเลยเมื่อเราพูด(ภาษาอังกฤษ)ไม่ชัด ไม่เคลียร์ เพราะมันเท่ากับว่า...

"มึงเข้ามาทำให้พวกกูมึนตื๊บเข้าไปใหญ่" "มึงอยู่เฉยๆน่ะดีแล้ว" ฮาาาาาาาาาา

ผมพูดเล่นนะครับ ไม่มีใครเขามาว่าคุณหรอกครับ ถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะช่วยเขา ช่วยแปล ช่วยอธิบายขยายความให้กับคนอื่น แต่อุปสรรคสำคัญคือ ค ุ ณ ก ล้ า พ อ ห ร ือ ไ ม ่ ท ี ่ จ ะ ท ำ ม ั น ต่างหากล่ะครับ

เท่ากับว่า step แรกเริ่มเดิมที เพ่ๆที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษ คุณพี่จะต้องขจัดความกลัว build up your brave ให้ได้เสียก่อน ก่อนที่จะก้าว step ที่ 2, 3, 4,...ต่อๆไปครับ

ท่านเป็นอีกคนหนึ่งในจำนวนหลายๆแสน หลายๆหมื่น หรือว่าคนไทยหลายๆล้านคนที่ติดกับดักอยู่กับเรื่องความกล้าๆกลัวๆ ไม่ค่อย sure ที่จะ speak out ออกไป

แต่ขอโทษที...ถ้าใครที่หลุดพ้นจากความกลัวไปได้แล้ว ก็จะรู้สึกสบายอุรา เมื่อถึงตาต้องพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งมังค่า ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหน้าใหม่ที่เพิ่งจะได้เจอะได้เจอกัน หรือว่าฝรั่งคนคุ้นเคยที่รู้จักรู้ใจกันมานานนิดนึง ท่านก็คงพูดภาษาอังกฤษ หรือว่านับเลขภาษาอังกฤษได้อย่างไม่สะดุด การสนทนาก็จะเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างราบรื่น สุขสมอารมณ์หมาย happy ending...

Doesn't work for me.

ดาสสึ่น เวิร์ค ฟอร์ มี

ไม่ได้เรื่องได้ราว

หรือ มันใช้ไม่ได้สำหรับฉัน อะไรประมาณนั้นครับ
เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วสำหรับวันนี้ครับ
ขอบคุณที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่นะครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

ด้านล่างท่านจะเห็นแบบทดสอบความรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองฝึกลับฝีมือดูครับ เป็นคำถามง่ายๆ ฝึกทำแบบสบายๆ เพียง 10 ข้อ พร้อมคำเฉลย


See more related articles: