"101-150(ลขหนึ่งร้อยหนึ่ง - เลขหนึ่งร้อยห้าสิบ)" | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 - 1 ล้าน"101-150" เลขอังกฤษ


นับเลขภาษาอังกฤษ นับเลขภาษาอังกฤษได้ ชีวิตไม่มีวันเลวร้ายแน่นอน รู้ภาษา-เป็นยาวิเศษ

สวัสดีครับ เช่นเดิมครับ วันนี้ผมจะเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆได้ฝึกกันอีกวันหนึ่งครับ เป็นที่รู้กันสำหรับผู้ที่ติดตามเวบของเราอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราจะนำเลขภาษาอังกฤษมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆและผู้ที่สนใจทุกคนได้ศึกษาหาความรู้กันครับ

 นับเลขภาษาอังกฤษ [101-150] เลขหนึ่งร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ไปจนถึง เลขหนึ่งร้อยห้าสิบ


คงไม่น่าเกียจที่เราจะพูดความจริงกันตรงๆว่า ภาษาอังกฤษของเรา(คนไทย)ยังไม่แข็งแรงนัก ถ้าคะแนนเต็ม 10 ท่านคิดว่าเราควรจะได้เท่าไหร่ครับ

สุดอึ้ง! ฝรั่งถึงกับทึ่ง...คนไทยใช้เครื่องคิดเลขช่วยขายของ?!?! 


ตามร้านรวงต่างๆย่านฝรั่งออกเดิน shopping คนขายใช้เครื่องคิดเลข(Calculator)กดตัวเลขแล้วยื่นให้ลูกค้าดู

เฮ้อ!!! เห็นแล้วก็อดสูแก่ใจยิ่ง...


ของฝากจากผู้เขียน
แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"ถ้าท่านอยากให้ธุรกิจไปได้สวย รวยแบบไม่โกง ท่านจะต้องเชื่อมโยงภาษาอังกฤษกับธุรกิจ(งาน)ของท่านให้ได้...วันนี้ภาษาอังกฤษของคุณพี่คุณน้อง...พร้อมกันแค่ไหนครับ?

ท่านต้อง Start up เริ่มนับเลข (Number) : 101-150 กันได้แว้วววว


นับเลขภาษาอังกฤษ เลขหนึ่งร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ไปจนถึง เลขหนึ่งร้อยห้าสิบ (101-150)
นับเลขหนึ่งร้อยหนึ่ง(เอ็ด) ถึง หนึ่งร้อยห้าสิบ

How many letters are there in the image above? 

เฮา แมนี่ เลท'เทอ'ส อาร์ แธร์ อิน เดอะ อิเมจ อะบัฟว'
มีอักษรกี่ตัวในรูปข้างบน


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
101
one hundred one
วัน ฮัน’ดริด วัน
หนึ่งร้อยเอ็ด
102
one hundred two
วัน ฮัน’ดริด ทู
หนึ่งร้อยสอง
103
one hundred three
วัน ฮัน’ดริด ทรี
หนึ่งร้อยสาม
104
one hundred four
วัน ฮัน’ดริด โฟรฺ
หนึ่งร้อยสี่
105
one hundred five
วัน ฮัน’ดริด ไฟทฺ
หนึ่งร้อยห้า
106
one hundred six
วัน ฮัน’ดริด ซิคซฺ
หนึ่งร้อยหก
107
one hundred seven
วัน ฮัน’ดริด เซฟ’เวิน
หนึ่งร้อยเจ็ด
108
one hundred eight
วัน ฮัน’ดริด เอทฺ
หนึ่งร้อยแปด
109
one hundred nine
วัน ฮัน’ดริด ไนนฺ
หนึ่งร้อยเก้า
110
one hundred ten
วัน ฮัน’ดริด เทน
หนึ่งร้อยสิบ
111
one hundred eleven
วัน ฮัน’ดริด อีเลฟ’เวิน
หนึ่งร้อยสิบเอ็ด
112
one hundred twelve
วัน ฮัน’ดริด ทเวล์ฟ
หนึ่งร้อยสิบสอง
113
one hundred thirteen
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ทีน
หนึ่งร้อยสิบสาม
114
one hundred fourteen
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ทีน
หนึ่งร้อยสิบสี่
115
one hundred fifteen
วัน ฮัน’ดริด ฟิฟทีน’
หนึ่งร้อยสิบห้า
116
one hundred sixteen
วัน ฮัน’ดริด ซิคซฺ’ทีน
หนึ่งร้อยสิบหก
117
one hundred seventeen
วัน ฮัน’ดริด เซฟ เวินทีน’
หนึ่งร้อยสิบเจ็ด
118
one hundred eighteen
วัน ฮัน’ดริด เอท’ทีน
หนึ่งร้อยสิบแปด
119
one hundred nineteen
วัน ฮัน’ดริด ไนนฺ’ทีน
หนึ่งร้อยสิบเก้า
120
one hundred twenty
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที
หนึ่งร้อยยี่สิบ
121
one hundred twenty-one
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -วัน
หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด
122
one hundred twenty-two
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ทู
หนึ่งร้อยยี่สิบสอง
123
one hundred twenty-three
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ทรี
หนึ่งร้อยยี่สิบสาม
124
one hundred twenty-four
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -โฟรฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบสี่
125
one hundred twenty-five
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ไฟทฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบห้า


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
126
one hundred twenty-six
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ซิคซฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบหก
127
one hundred twenty-seven
วันฮัน’ดริด ทเวน’ที เซฟ’เวิน
หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด
128
one hundred twenty-eight
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -เอทฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบแปด
129
one hundred twenty-nine
วัน ฮัน’ดริด ทเวน’ที -ไนนฺ
หนึ่งร้อยยี่สิบเก้า
130
one hundred thirty
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที
หนึ่งร้อยสามสิบ
131
one hundred thirty-one
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -วัน
หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
132
one hundred thirty-two
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ทู
หนึ่งร้อยสามสิบสอง
133
one hundred thirty-three
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ทรี
หนึ่งร้อยสามสิบสาม
134
one hundred thirty-four
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -โฟรฺ
หนึ่งร้อยสามสิบสี่
135
one hundred thirty-five
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ไฟทฺ
หนึ่งร้อยสามสิบห้า
136
one hundred thirty-six
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ซิคซฺ
หนึ่งร้อยสามสิบหก
137
one hundred thirty-seven
วันฮัน’ดริด เธอ’ที -เซฟ’เวิน
หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด
138
one hundred thirty-eight
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -เอทฺ
หนึ่งร้อยสามสิบแปด
139
one hundred thirty-nine
วัน ฮัน’ดริด เธอ’ที -ไนนฺ
หนึ่งร้อยสามสิบเก้า
140
one hundred forty
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที
หนึ่งร้อยสี่สิบ
141
one hundred forty-one
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -วัน
หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
142
one hundred forty-two
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ทู
หนึ่งร้อยสี่สิบสอง
143
one hundred forty-three
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ทรี
หนึ่งร้อยสี่สิบสาม
144
one hundred forty-four
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -โฟรฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบสี่
145
one hundred forty-five
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ไฟทฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบห้า
146
one hundred forty-six
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ซิคซฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบหก
147
one hundred forty-seven
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -เซฟ’เวิน
หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด
148
one hundred forty-eight
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -เอทฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบแปด
149
one hundred forty-nine
วัน ฮัน’ดริด ฟอร์’ที -ไนนฺ
หนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
150
one hundred fifty
วัน ฮัน’ดริด ฟิฟ’ที
หนึ่งร้อยห้าสิบ

There are nineteen letters in the image above.
แธร์ อาร์ ไนน์ทีน เลท'เทอ'ส อิน เดอะ อิเมจ อะบัฟว'
มีอักษรทั้งหมด 19 ตัวในรูปข้างบน
อย่างที่ว่าครับ เราเริ่มกันที่เลข 101 นับไล่กันไปเรื่อยๆ 50 หมายเลขด้วยกัน ก็จะจบลงที่เลข 150 พอดี ผมก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนๆที่สนใจจริงๆก็คงจะเก่งได้ภาย 6 เดือนหรือว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราใช้กับมันด้วยครับ

ถ้าอ่านบ่อย พูดบ่อย เข้ากอดรัดฟัดเหวี่ยงกับมันอยู่เป็นประจำๆแล้วล่ะ รับรองว่า ท่านจะเก่งขั้นเทพถึงขนาดเขียนหนังสือหรือว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษสักวันหนึ่งก็เป็นได้ครับ

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ อย่าลืมฝึกตอบคำถามด้านล่างนี้นะครับ และถ้าท่านพอมีเวลาเหลือก็ช่วยเขียนคำติชมกันให้ผมได้ทราบกันสักนิด เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปครับ

Thanks for reading.

Posted by:Michael Leng


I've known, then I've grown.
See more related articles:

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2559 23:25

  เริ่มต้นฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบไม่ต้องเสียเงิน พอมีเวลาก็ค่อยๆอ่าน ค่อยๆศึกษาไป เดี๋ยวก็เจ๋งเป้งไปเองแร่ะ...

  ตอบลบ
 2. ทุกอย่างต้องใช้เวลาครับ แต่ที่สำคัญคือเราได้ใช้เวลากับมันเพียงพอแล้วหรือยังต่างหากครับผม

  ถ้าวันนี้เป็นวันที่เราได้เริ่มนับหนึ่ง รับรอบเลยครับว่า สอง สาม...จะต้องตามมาอย่างแน่นอน

  คำถามง่ายๆที่หลายคนตอบกันไม่ได้ก็คือ ท่านได้เริ่มมันแล้วหรือยัง?

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2560 23:50

  How much cash do you want? เจ้าหน้าที่แบ๊งค์ถาม ถ้าอยากได้ 321 ดอลลาร์ จะ speak ว่าไง?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 321 Dollars, speak in English as "I want(would like) three hundred and twenty one dollars."

   (ธรีฮันเดรด ทเว้นตี้วัน = 321)

   ลบ