7851-7900(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันเก้าร้อย) | เลขอังกฤษ 1 - 1000000"7851-7900"

เรียนภาษาอังกฤษ, ตัวเลขภาษาอังกฤษ, รับ แปล ภาษา, แปล เอกสาร ภาษา อังกฤษ, แปล เอกสาร, ภาษาอังกฤษ เขียน ยัง ไง 7851-7900(เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันเก้าร้อย
7851-7900 ภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร
วันนี้ท่านจะได้พบกับสิ่งดีๆ มีสาระเด่นๆ เช่นตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

➲ เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ 50 ตัวเลข


➲ เลขคำอ่านภาษาไทย 50 ตัวเลข


➲ ช่วง "เลขน่ารู้" - คำถามพร้อมคำเฉลย


นับเลขภาษาอังกฤษ นับเลขภาษาอังกฤษได้ ชีวิตไม่มีวันเลวร้ายแน่นอน รู้ภาษา-เป็นยาวิเศษ

สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่มีคำอ่านเป็นทั้งภาษาอังกฤษและที่เป็นภาษาไทยที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษได้รับเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000"  กันเป็นประจำครับ

และสำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."101-150(ลขหนึ่งร้อยหนึ่ง - เลขหนึ่งร้อยห้าสิบ"... ครับ

หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นท่านสามารถเอาไปเขียนในเอกสารหรือหลักฐานต่างๆหลากหลายมากมายครับ

วันนี้ผมจะเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆได้ฝึกกันอีกวันหนึ่งครับ เป็นที่รู้กันสำหรับผู้ที่ติดตามเวบของเราอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราจะนำเลขภาษาอังกฤษมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆและผู้ที่สนใจทุกคนได้ศึกษาหาความรู้กันครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "2,345" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "2,345" in words? 

ตัวเลข (Number) : 7851-7875

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7851 Seven thousand Eight hundred and Fifty One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
7852 Seven thousand Eight hundred and Fifty Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสอง
7853 Seven thousand Eight hundred and Fifty Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสาม
7854 Seven thousand Eight hundred and Fifty Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสี่
7855 Seven thousand Eight hundred and Fifty Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบห้า
7856 Seven thousand Eight hundred and Fifty Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบหก
7857 Seven thousand Eight hundred and Fifty Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
7858 Seven thousand Eight hundred and Fifty Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบแปด
7859 Seven thousand Eight hundred and Fifty Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
7860 Seven thousand Eight hundred and Sixty เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบ
7861 Seven thousand Eight hundred and Sixty One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
7862 Seven thousand Eight hundred and Sixty Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสอง
7863 Seven thousand Eight hundred and Sixty Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสาม
7864 Seven thousand Eight hundred and Sixty Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสี่
7865 Seven thousand Eight hundred and Sixty Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบห้า
7866 Seven thousand Eight hundred and Sixty Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบหก
7867 Seven thousand Eight hundred and Sixty Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
7868 Seven thousand Eight hundred and Sixty Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบแปด
7869 Seven thousand Eight hundred and Sixty Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้า
7870 Seven thousand Eight hundred and Seventy เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
7871 Seven thousand Eight hundred and Seventy One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
7872 Seven thousand Eight hundred and Seventy Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
7873 Seven thousand Eight hundred and Seventy Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
7874 Seven thousand Eight hundred and Seventy Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
7875 Seven thousand Eight hundred and Seventy Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number) : 7876-7900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7876 Seven thousand Eight hundred and Seventy Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
7877 Seven thousand Eight hundred and Seventy Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
7878 Seven thousand Eight hundred and Seventy Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
7879 Seven thousand Eight hundred and Seventy Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
7880 Seven thousand Eight hundred and Eighty เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบ
7881 Seven thousand Eight hundred and Eighty One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
7882 Seven thousand Eight hundred and Eighty Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสอง
7883 Seven thousand Eight hundred and Eighty Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสาม
7884 Seven thousand Eight hundred and Eighty Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสี่
7885 Seven thousand Eight hundred and Eighty Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบห้า
7886 Seven thousand Eight hundred and Eighty Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบหก
7887 Seven thousand Eight hundred and Eighty Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
7888 Seven thousand Eight hundred and Eighty Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปด
7889 Seven thousand Eight hundred and Eighty Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
7890 Seven thousand Eight hundred and Ninety เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบ
7891 Seven thousand Eight hundred and Ninety One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
7892 Seven thousand Eight hundred and Ninety Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
7893 Seven thousand Eight hundred and Ninety Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
7894 Seven thousand Eight hundred and Ninety Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
7895 Seven thousand Eight hundred and Ninety Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
7896 Seven thousand Eight hundred and Ninety Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหก
7897 Seven thousand Eight hundred and Ninety Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
7898 Seven thousand Eight hundred and Ninety Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
7899 Seven thousand Eight hundred and Ninety Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
7900 Seven thousand Nine hundred เซเว่นเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เจ็ดพันเก้าร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. Two thousand Two hundred and Forty Five.

 b. Two thousand Three hundred and Forty Five.

 c. Three thousand Three hundred and Forty Five.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 2,301- 2,350(สองพันสามร้อยเอ็ด-สองพันสามร้อยห้าสิบถ้วน)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : 2,201- 2,250(สองพันสองร้อยหนึ่ง-สองพันสองร้อยห้าสิบ)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day .

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.เชิญแชร์ ถ้าชอบ!

10 คำถามทดสอบความสามารถด้านตัวเลขภาษาอังกฤษของท่านพร้อมคำเฉลย | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0-1 ล้าน"เพื่อนๆทราบหรือยังว่าความสามารถด้านตัวเลข(ภาษาอังกฤษ)ของตัวเองเป็นอย่างไร"


แบบทดสอบ 10 ข้อคำถามด้านตัวเลขภาษาอังกฤษ พร้อมคำเฉลย นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0-1 ล้าน
เชิญท่านทำแบบทดสอบตัวเลขภาษาอังกฤษ 10 คำถาม

เรามีแบบทดสอบทักษะของท่านจำนวน 10 ข้อ พร้อมคำเฉลย แบบทดสอบจะมีช่องให้ท่านกรอก e-mail เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้สอบเอง

Are you ready? Let's go!

Should you want to know your English numbers writing with the word's ability of the 10 question test? It's simply for clicking below:

ของฝากจากผู้เขียน-คลิก  Michael Leng(ดูประวัติภาษาอังกฤษ)
 แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"
หากท่านได้คะแนนไม่เต็ม ท่านสามารถทำซ้ำๆได้โดยไม่ข้อจำกัดใดๆ และถ้าท่านต้องการที่จะค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้ตอบคำถามในแบบทดสอบนี้ ท่านสามารถคลิกลิ้งค์ URL: English Numbers In Words 1 to 1000000 ที่อยู่เหนือรูปภาพระฆังด้านบนที่อยู่ในแบบทดสอบ ซึ่งจะเป็นบล็อกที่เป็นตัวเลขภาษาอังกฤษ

แต่ถ้าคำตอบข้อใดๆไม่ถูกต้อง ในแบบสอบมีลิ้งค์ที่เชื่อมตรงไปยังหน้าที่มีข้อมูลสำหรับตอบคำถามในข้อนั้น

ขอให้ท่านสนุกกับการทำแบบทดสอบในครั้งนี้ครับ

Thanks for reading.

Posted by:Michael Leng


I've known, then I've grown.อยากรู้อะไรเพิ่มอีกมั๊ย? ตามเรามาสิคร๊าบ :

"7801-7850(เจ็ดพันแปดร้อยเอ็ด-เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบ)" | เลขอังกฤษ 1 ถึง ล้าน"7801-7850"


ตัวเลข (Number) : 7801-7825

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7801 Seven thousand Eight hundred and One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ดพันแปดร้อยเอ็ด
7802 Seven thousand Eight hundred and Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ดพันแปดร้อยสอง
7803 Seven thousand Eight hundred and Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ดพันแปดร้อยสาม
7804 Seven thousand Eight hundred and Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยสี่
7805 Seven thousand Eight hundred and Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยห้า
7806 Seven thousand Eight hundred and Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยหก
7807 Seven thousand Eight hundred and Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ด
7808 Seven thousand Eight hundred and Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ดพันแปดร้อยแปด
7809 Seven thousand Eight hundred and Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยเก้า
7810 Seven thousand Eight hundred and Ten เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เท็น เจ็ดพันแปดร้อยสิบ
7811 Seven thousand Eight hundred and Eleven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น เจ็ดพันแปดร้อยสิบเอ็ด
7812 Seven thousand Eight hundred and Twelve เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ดพันแปดร้อยสิบสอง
7813 Seven thousand Eight hundred and Thirteen เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ดพันแปดร้อยสิบสาม
7814 Seven thousand Eight hundred and Fourteen เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ดพันแปดร้อยสิบสี่
7815 Seven thousand Eight hundred and Fifteen เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ดพันแปดร้อยสิบห้า
7816 Seven thousand Eight hundred and Sixteen เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ดพันแปดร้อยสิบหก
7817 Seven thousand Eight hundred and Seventeen เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน เจ็ดพันแปดร้อยสิบเจ็ด
7818 Seven thousand Eight hundred and Eighteen เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ดพันแปดร้อยสิบแปด
7819 Seven thousand Eight hundred and Nineteen เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ดพันแปดร้อยสิบเก้า
7820 Seven thousand Eight hundred and Twenty เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบ
7821 Seven thousand Eight hundred and Twenty One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
7822 Seven thousand Eight hundred and Twenty Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสอง
7823 Seven thousand Eight hundred and Twenty Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสาม
7824 Seven thousand Eight hundred and Twenty Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่
7825 Seven thousand Eight hundred and Twenty Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบห้า


ของฝากจากผู้เขียน-คลิก  Michael Leng(ดูประวัติภาษาอังกฤษ)
 แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"ตัวเลข (Number) : 7826-7850

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7826 Seven thousand Eight hundred and Twenty Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบหก
7827 Seven thousand Eight hundred and Twenty Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
7828 Seven thousand Eight hundred and Twenty Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบแปด
7829 Seven thousand Eight hundred and Twenty Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
7830 Seven thousand Eight hundred and Thirty เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบ
7831 Seven thousand Eight hundred and Thirty One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
7832 Seven thousand Eight hundred and Thirty Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสอง
7833 Seven thousand Eight hundred and Thirty Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสาม
7834 Seven thousand Eight hundred and Thirty Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสี่
7835 Seven thousand Eight hundred and Thirty Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้า
7836 Seven thousand Eight hundred and Thirty Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบหก
7837 Seven thousand Eight hundred and Thirty Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
7838 Seven thousand Eight hundred and Thirty Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบแปด
7839 Seven thousand Eight hundred and Thirty Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้า
7840 Seven thousand Eight hundred and Forty เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบ
7841 Seven thousand Eight hundred and Forty One เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
7842 Seven thousand Eight hundred and Forty Two เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสอง
7843 Seven thousand Eight hundred and Forty Three เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสาม
7844 Seven thousand Eight hundred and Forty Four เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสี่
7845 Seven thousand Eight hundred and Forty Five เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบห้า
7846 Seven thousand Eight hundred and Forty Six เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบหก
7847 Seven thousand Eight hundred and Forty Seven เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
7848 Seven thousand Eight hundred and Forty Eight เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบแปด
7849 Seven thousand Eight hundred and Forty Nine เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
7850 Seven thousand Eight hundred and Fifty เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบ


Thanks for reading.

Posted by:Michael Leng


I've known, then I've grown.อยากรู้อะไรเพิ่มอีกมั๊ย? ตามเรามาสิคร๊าบ :

7751-7800(เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันแปดร้อย) | เลขอังกฤษ 1 ถึง ล้าน7751-7800

วันนี้ท่านจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่ Works สุดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

⟴ ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


⟴ English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

เพื่อนๆจะได้เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

วันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."7751-7800(เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันแปดร้อย)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "6,565" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "6,565" in words? 

ตัวเลข (Number): 7751-7775


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7751 Seven thousand Seven hundred and Fifty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
7752 Seven thousand Seven hundred and Fifty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
7753 Seven thousand Seven hundred and Fifty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
7754 Seven thousand Seven hundred and Fifty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
7755 Seven thousand Seven hundred and Fifty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
7756 Seven thousand Seven hundred and Fifty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
7757 Seven thousand Seven hundred and Fifty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
7758 Seven thousand Seven hundred and Fifty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
7759 Seven thousand Seven hundred and Fifty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
7760 Seven thousand Seven hundred and Sixty เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบ
7761 Seven thousand Seven hundred and Sixty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
7762 Seven thousand Seven hundred and Sixty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
7763 Seven thousand Seven hundred and Sixty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
7764 Seven thousand Seven hundred and Sixty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
7765 Seven thousand Seven hundred and Sixty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
7766 Seven thousand Seven hundred and Sixty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
7767 Seven thousand Seven hundred and Sixty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
7768 Seven thousand Seven hundred and Sixty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
7769 Seven thousand Seven hundred and Sixty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
7770 Seven thousand Seven hundred and Seventy เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
7771 Seven thousand Seven hundred and Seventy One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
7772 Seven thousand Seven hundred and Seventy Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
7773 Seven thousand Seven hundred and Seventy Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
7774 Seven thousand Seven hundred and Seventy Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
7775 Seven thousand Seven hundred and Seventy Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข (Number): 7776-7800

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
7776 Seven thousand Seven hundred and Seventy Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
7777 Seven thousand Seven hundred and Seventy Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
7778 Seven thousand Seven hundred and Seventy Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
7779 Seven thousand Seven hundred and Seventy Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
7780 Seven thousand Seven hundred and Eighty เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
7781 Seven thousand Seven hundred and Eighty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
7782 Seven thousand Seven hundred and Eighty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
7783 Seven thousand Seven hundred and Eighty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
7784 Seven thousand Seven hundred and Eighty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
7785 Seven thousand Seven hundred and Eighty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
7786 Seven thousand Seven hundred and Eighty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
7787 Seven thousand Seven hundred and Eighty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
7788 Seven thousand Seven hundred and Eighty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
7789 Seven thousand Seven hundred and Eighty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
7790 Seven thousand Seven hundred and Ninety เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
7791 Seven thousand Seven hundred and Ninety One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
7792 Seven thousand Seven hundred and Ninety Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
7793 Seven thousand Seven hundred and Ninety Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
7794 Seven thousand Seven hundred and Ninety Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
7795 Seven thousand Seven hundred and Ninety Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
7796 Seven thousand Seven hundred and Ninety Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
7797 Seven thousand Seven hundred and Ninety Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
7798 Seven thousand Seven hundred and Ninety Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
7799 Seven thousand Seven hundred and Ninety Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
7800 Seven thousand Eight hundred เซเว่นเธาซันดฺเอทฮันเดรด เจ็ดพันแปดร้อย

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. NSix thousand Five hundred Sixteen and Five.

 b. Six thousand Fifty hundred Sixty Five.

 c. Six thousand Five hundred Sixty Five.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : [หกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด(6551)] - [หกพันหกร้อย(6600)]
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอย่างมากครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจทุกๆคน ตรงตามความประสงค์ในการทำงานของเราครับ

Thanks for reading.

Posted by:Michael Leng


I've known, then I've grown.

See more related articles:↛

7701-7750(เจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ด-เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ) | นับเลขอังกฤษ7701-7750


ตารางตัวเลขพร้อมคำอ่านทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ตัวเลขในตารางนี้สามารถนำไปใช้เขียนลงในเอกสารหลักฐานสำคัญของธุรกิจ กิจการต่างๆได้ ยกตัวอย่าง เช่น การเขียนการทำใบเสนอราคาประกันภัยต่างๆ

ตัวอย่าง

 • ภาษาไทย: "ขอเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดออนไลน์ปี 2561 เป็นเงิน 7,750 บาท/ปี(เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)"

  7701-7725

  ตัวเลข
  อ่าน-อังกฤษ
  อ่าน-ไทย
  ความหมาย
  7701 Seven thousand Seven hundred and One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ด
  7702 Seven thousand Seven hundred and Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยสอง
  7703 Seven thousand Seven hundred and Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยสาม
  7704 Seven thousand Seven hundred and Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่
  7705 Seven thousand Seven hundred and Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้า
  7706 Seven thousand Seven hundred and Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยหก
  7707 Seven thousand Seven hundred and Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ด
  7708 Seven thousand Seven hundred and Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยแปด
  7709 Seven thousand Seven hundred and Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้า
  7710 Seven thousand Seven hundred and Ten เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เท็น เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบ
  7711 Seven thousand Seven hundred and Eleven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เท็นวัน อีเลฟเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด
  7712 Seven thousand Seven hundred and Twelve เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เท็นทู ทเวลฟ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสอง
  7713 Seven thousand Seven hundred and Thirteen เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสาม
  7714 Seven thousand Seven hundred and Fourteen เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบสี่
  7715 Seven thousand Seven hundred and Fifteen เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบห้า
  7716 Seven thousand Seven hundred and Sixteen เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบหก
  7717 Seven thousand Seven hundred and Seventeen เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ด
  7718 Seven thousand Seven hundred and Eighteen เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบแปด
  7719 Seven thousand Seven hundred and Nineteen เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้า
  7720 Seven thousand Seven hundred and Twenty เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
  7721 Seven thousand Seven hundred and Twenty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
  7722 Seven thousand Seven hundred and Twenty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
  7723 Seven thousand Seven hundred and Twenty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม
  7724 Seven thousand Seven hundred and Twenty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่
  7725 Seven thousand Seven hundred and Twenty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า
  ตัวอย่าง

  •  English: "Cheap auto insurance rate quotes online 2018  is 7,750 Bahts/Year (Seven thousand Seven hundred and Fifty Bahts)"  

  7726-7750

  ตัวเลข
  อ่าน-อังกฤษ
  อ่าน-ไทย
  ความหมาย
  7726 Seven thousand Seven hundred and Twenty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
  7727 Seven thousand Seven hundred and Twenty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
  7728 Seven thousand Seven hundred and Twenty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด
  7729 Seven thousand Seven hundred and Twenty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
  7730 Seven thousand Seven hundred and Thirty เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบ
  7731 Seven thousand Seven hundred and Thirty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
  7732 Seven thousand Seven hundred and Thirty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง
  7733 Seven thousand Seven hundred and Thirty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสาม
  7734 Seven thousand Seven hundred and Thirty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่
  7735 Seven thousand Seven hundred and Thirty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
  7736 Seven thousand Seven hundred and Thirty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหก
  7737 Seven thousand Seven hundred and Thirty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
  7738 Seven thousand Seven hundred and Thirty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
  7739 Seven thousand Seven hundred and Thirty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้า
  7740 Seven thousand Seven hundred and Forty เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
  7741 Seven thousand Seven hundred and Forty One เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
  7742 Seven thousand Seven hundred and Forty Two เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสอง
  7743 Seven thousand Seven hundred and Forty Three เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม
  7744 Seven thousand Seven hundred and Forty Four เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
  7745 Seven thousand Seven hundred and Forty Five เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า
  7746 Seven thousand Seven hundred and Forty Six เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหก
  7747 Seven thousand Seven hundred and Forty Seven เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
  7748 Seven thousand Seven hundred and Forty Eight เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
  7749 Seven thousand Seven hundred and Forty Nine เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
  7750 Seven thousand Seven hundred and Fifty เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

  จัดทำโดย
  ไมเคิล เล้ง

  See more related articles:↛

  7651-7700(เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด-เจ็ดพันเจ็ดร้อย) | นับเลขอังกฤษ  7651-7700


  ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


  เลข "999" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

  Can you write the number "999" in words? 

  ท่านอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่หรือไม่??? เริ่มจากนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนดีมั๊ยครับ 


  นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลข

  ตารางที่ 1/2 ตัวเลข (Number): 7651-7675


  ตัวเลข
  อ่าน-อังกฤษ
  อ่าน-ไทย
  ความหมาย
  7651 Seven thousand Six hundred and Fifty One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ด
  7652 Seven thousand Six hundred and Fifty Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสอง
  7653 Seven thousand Six hundred and Fifty Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสาม
  7654 Seven thousand Six hundred and Fifty Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสี่
  7655 Seven thousand Six hundred and Fifty Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบห้า
  7656 Seven thousand Six hundred and Fifty Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหก
  7657 Seven thousand Six hundred and Fifty Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ด
  7658 Seven thousand Six hundred and Fifty Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบแปด
  7659 Seven thousand Six hundred and Fifty Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเก้า
  7660 Seven thousand Six hundred and Sixty เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบ
  7661 Seven thousand Six hundred and Sixty One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ด
  7662 Seven thousand Six hundred and Sixty Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยหกสิบสอง
  7663 Seven thousand Six hundred and Sixty Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยหกสิบสาม
  7664 Seven thousand Six hundred and Sixty Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบสี่
  7665 Seven thousand Six hundred and Sixty Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบห้า
  7666 Seven thousand Six hundred and Sixty Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบหก
  7667 Seven thousand Six hundred and Sixty Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยหกสิบเจ็ด
  7668 Seven thousand Six hundred and Sixty Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยหกสิบแปด
  7669 Seven thousand Six hundred and Sixty Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยหกสิบเก้า
  7670 Seven thousand Six hundred and Seventy เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบ
  7671 Seven thousand Six hundred and Seventy One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
  7672 Seven thousand Six hundred and Seventy Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสอง
  7673 Seven thousand Six hundred and Seventy Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสาม
  7674 Seven thousand Six hundred and Seventy Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่
  7675 Seven thousand Six hundred and Seventy Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า

  ตารางที่ 2/2 ตัวเลข (Number): 7676-7700


  ตัวเลข
  อ่าน-อังกฤษ
  อ่าน-ไทย
  ความหมาย
  7676 Seven thousand Six hundred and Seventy Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบหก
  7677 Seven thousand Six hundred and Seventy Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
  7678 Seven thousand Six hundred and Seventy Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปด
  7679 Seven thousand Six hundred and Seventy Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
  7680 Seven thousand Six hundred and Eighty เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบ
  7681 Seven thousand Six hundred and Eighty One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด
  7682 Seven thousand Six hundred and Eighty Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสอง
  7683 Seven thousand Six hundred and Eighty Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสาม
  7684 Seven thousand Six hundred and Eighty Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสี่
  7685 Seven thousand Six hundred and Eighty Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบห้า
  7686 Seven thousand Six hundred and Eighty Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบหก
  7687 Seven thousand Six hundred and Eighty Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด
  7688 Seven thousand Six hundred and Eighty Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปด
  7689 Seven thousand Six hundred and Eighty Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้า
  7690 Seven thousand Six hundred and Ninety เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบ
  7691 Seven thousand Six hundred and Ninety One เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ด
  7692 Seven thousand Six hundred and Ninety Two เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสอง
  7693 Seven thousand Six hundred and Ninety Three เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสาม
  7694 Seven thousand Six hundred and Ninety Four เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบสี่
  7695 Seven thousand Six hundred and Ninety Five เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้า
  7696 Seven thousand Six hundred and Ninety Six เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบหก
  7697 Seven thousand Six hundred and Ninety Seven เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ด
  7698 Seven thousand Six hundred and Ninety Eight เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบแปด
  7699 Seven thousand Six hundred and Ninety Nine เซเว่นเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเก้า
  7700 Seven thousand Seven hundred เซเว่นเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เจ็ดพันเจ็ดร้อย


  ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"   a. Ninety hundred and Ninety Nine.

   b. Nineteen hundred and Ninety Nine.

   c. Nine hundred and Ninety Nine.  ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : 951- 1,000(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพัน)


  ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

  ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

  ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

  และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

  ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

  อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดีครับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน บริษัททัวร์ ห้างร้าน...

  หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

  และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

  ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

  Thanks for reading.

  Posted by: Michael Leng  I've known, then I've grown.
  ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

  1-50(หนึ่ง-ห้าสิบ) | ฝึกเรียนนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1000000 (Count English Numbers)

  เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ(English Numbers) : 1-50(เลขหนึ่ง ถึง ห้าสิบ) 


  สวัสดีครับ ผมเล้ง ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนมาฝึกนับเลข สะกดคำตัวเลขภาษาอังกฤษด้วยกันกับMichael Leng  ถ้าวันนี้ถ้าลืมนับเลข(ภาษาอังกฤษ)เพิ่ม วันพรุ่งนี้ต้องฝึกทบต้น เราถึงจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทาง(Goal)! 

  Do you think this way will work for memorize your English number?

  ดู ยู ธิงคฺ ธิส เว วิล เวิร์ค ฟอร์ เมม'มะไรซ ยัวร์ อิงลิช นัม'เบอะ

  คุณคิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณจำตัวเลขได้ดีขึ้นมั๊ย


  วันนี้เพื่อนๆจะได้พบกับประโยคดีๆ เด็ดๆ เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเลขเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ


  ⟴ เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ 50 ตัวเลข


  ⟴ เลขคำอ่านภาษาไทย 50 ตัวเลข


  ⟴ ช่วง "เลขน่ารู้" - คำถามพร้อมคำเฉลย  ก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันพิเศษที่ผมจะนำสิ่งวิเศษมาแบ่งปันเพื่อนๆผ่านเว็บนี้เหมือนเช่นเคยครับ

  ผมชื่อ เล้ง(วรวิทย์) ลาภานิกรณ์ หรือ ชื่อภาษาอังกฤษคือ ไมเคิล เล้ง (Michael Leng) ผมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งด้านบริการโลจิสติกส์ครับ

  งานของผมเกี่ยวกับตัวเลข เกี่ยวกับสต็อก ต้องมีการ tracking ตัวเลขหรือก็ทำการ reconcile แทบจะทุกวี่ทุกวันเลยล่ะครับ ผมจึงต้องพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นครับ เนื่องจากบริษัทมี program ที่ใช้บริหารสินค้าคงคลังเป็น software ที่เขียนโดยฝรั่ง มันจึงพรั่งพรูไปด้วยภาษาอังกฤษล้วนๆครับ

  ผมจึงคิดหาวิธีที่จะหาคำอ่านและคำแปลตัวเลขภาษาอังกฤษให้รวดเร็วได้อย่างไร สุดท้ายผมได้ทำการเขียนสูตรเอ็กเซลขั้นมาหนึ่งไฟล์ criteria สูตรของผมก็คือ ทำอย่างไรให้คำอ่าน คำแปล ปรากฏขึ้นมาทันทีเพียงแค่เรากรอกตัวเลขใดๆลงไปในช่องของ cell ใน Excel

  สำเร็จครับ ผมได้สูตรสำเร็จมาเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนทีละตัว ทีละคำอ่าน หรือว่าคำแปลอีกเลย

  ด้วยความสำเร็จดังกล่าวนั้น ผมจึงอยากจะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆโดยการนำมา post ให้เพื่อนๆได้อ่าน ท่อง เขียน หรือว่าจะ copy and paste ไปใช้งานกันในทันทีทันใดเลยก็ไม่น่าจะต้อง feel guilty ตรงไหนครับ แปลความได้ว่า "(ผมอนุญาตครับ)"

  ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


  เลข 999,999 ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

  ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉คำศัพท์เกี่ยวกับ "การประกัน" ที่เราควรรู้ไว้คือคำอะไร

  ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉English Numbers Written an Spelled In Words ดูเลขอังกฤษล้วนๆ


  ตอนนี้เรามาเริ่มฝึกชุดแรกกันก่อนซัก 50 หมายเลขครับ เริ่มกันเลย...

  นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกมี 20 ตัวเลข ชุดที่สอง มี 30 ตัวเลข

  สำหรับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อแรก ซึ่งเราจะนับเลขภาษาอังกฤษจาก เลข 1 ถึง 50 (หนึ่งถึงห้าสิบ) 


  ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1 - 20


  ตัวเลข
  อ่าน-อังกฤษ
  อ่าน-ไทย
  ความหมาย
  1
  one
    วัน
  หนึ่ง
  2
  two
    ทู
  สอง
  3
  three
    ธรี
  สาม
  4
  four
    โฟรฺ
  สี่
  5
  five
    ไฟทฺ
  ห้า
  6
  six
  ซิคซฺ
  หก
  7
  seven
  เซฟ’เวิน
  เจ็ด
  8
  eight
  เอท
  แปด
  9
  nine
  ไนนฺ
  เก้า
  10
  ten
  เทน
  สิบ
  11
  eleven
  อีเลฟ’เวิน
  สิบเอ็ด
  12
  twelve
  ทแวลว
  สิบสอง
  13
  thirteen
  เธอ’ทีน
  สิบสาม
  14
  fourteen
  ฟอร์’ทีน
  สิบสี่
  15
  fifteen
  ฟิฟทีน’
  สิบห้า
  16
  sixteen
  ซิคซฺ’ทีน
  สิบหก
  17
  seventeen
  เซฟ เวินทีน’
  สิบเจ็ด
  18
  eighteen
  เอท’ทีน
  สิบแปด
  19
  nineteen
  ไนนฺ’ทีน
  สิบเก้า
  20
  twenty
  ทเวน’ที
  ยี่สิบ


  ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 21 - 50


  ตัวเลข
  อ่าน-อังกฤษ
  อ่าน-ไทย
  ความหมาย
  21
  twenty-one
  ทเวน’ที -วัน
  ยี่สิบเอ็ด
  22
  twenty-two
  ทเวน’ที -ทู
  ยี่สิบสอง
  23
  twenty-three
  ทเวน’ที -ทรี
  ยี่สิบสาม
  24
  twenty-four
  ทเวน’ที -โฟรฺ
  ยี่สิบสี่
  25
  twenty-five
  ทเวน’ที -ไฟทฺ
  ยี่สิบห้า
  26
  twenty-six
  ทเวน’ที -ซิคซฺ
  ยี่สิบหก
  27
  twenty-seven
  ทเวน’ที -เซฟ’เวิน
  ยี่สิบเจ็ด
  28
  twenty-eight
  ทเวน’ที -เอทฺ
  ยี่สิบแปด
  29
  twenty-nine
  ทเวน’ที -ไนนฺ
  ยี่สิบเก้า
  30
  thirty
  เธอ’ที
  สามสิบ
  31
  thirty-one
  เธอ’ที -วัน
  สามสิบเอ็ด
  32
  thirty-two
  เธอ’ที -ทู
  สามสิบสอง
  33
  thirty-three
  เธอ’ที -ทรี
  สามสิบสาม
  34
  thirty-four
  เธอ’ที -โฟรฺ
  สามสิบสี่
  35
  thirty-five
  เธอ’ที -ไฟทฺ
  สามสิบห้า
  36
  thirty-six
  เธอ’ที -ซิคซฺ
  สามสิบหก
  37
  thirty-seven
  เธอ’ที -เซฟ’เวิน
  สามสิบเจ็ด
  38
  thirty-eight
  เธอ’ที -เอทฺ
  สามสิบแปด
  39
  thirty-nine
  เธอ’ที -ไนนฺ
  สามสิบเก้า
  40
  forty
  ฟอร์’ที
  สี่สิบ
  41
  forty-one
  ฟอร์’ที -วัน
  สี่สิบเอ็ด
  42
  forty-two
  ฟอร์’ที -ทู
  สี่สิบสอง
  43
  forty-three
  ฟอร์’ที -ทรี
  สี่สิบสาม
  44
  forty-four
  ฟอร์’ที -โฟรฺ
  สี่สิบสี่
  45
  forty-five
  ฟอร์’ที -ไฟทฺ
  สี่สิบห้า
  46
  forty-six
  ฟอร์’ที -ซิคซฺ
  สี่สิบหก
  47
  forty-seven
  ฟอร์’ที -เซฟ’เวิน
  สี่สิบเจ็ด
  48
  forty-eight
  ฟอร์’ที -เอทฺ
  สี่สิบแปด
  49
  forty-nine
  ฟอร์’ที -ไนนฺ
  สี่สิบเก้า
  50
  fifty
  ฟิฟ’ที
  ห้าสิบ
  ฝึกผสมคำเลขภาษาอังกฤษ เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ เลขสำหรับเด็ก เลขสำหรับเด็กอนุบาล เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ, คำอ่านไทย-อังกฤษ, แปลภาษาอังกฤษ, สะกดคำตัวเลข 1-50, learn numbers 1-50
  เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ 1-50 | Count English numbers

  ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีใจรักภาษาอังกฤษซะอย่าง มันจบ จบที่นี่โดยไม่ต้องไปหาแหล่งข้อมูลตัวเลขภาษาอังกฤษที่ไหนอีกแล้ว

  การเรียนภาษาอังกฤษจากการนับเลข เป็นอีกแนวการเรียนที่ฉีกแนวออกไป ซึ่งก็มีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเร็วขึ้นได้เช่นเดียวกัน

  ในเว็บของเรานี้ จะเป็นเว็บเรียนนับเลขภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีจะมีประโยคภาษาอังกฤษเข้ามาแจมบ้างพอหอมปากคอเพื่อเป็น appetizer ให้การเรียนนับเลขภาษาอังกฤษมีรสชาติมากขึ้นมาอีกนิดนึง...

  เรามีทั้งตัวเลข คำอ่าน คำเขียน คำแปล มีแม่งทุกอย่างแบบนี้ ถ้ามันยังไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้ ก็ไม่ต้องรงต้องเรียนกันแล้วภาษาอังกฤษ เข้าตำรา "เรียนไปก็ปวดหัว มีผัวดีกว่า" "เรียนไปก็เพลีย มีเมียดีกว่า" หึหึ

  จะว่าไปแล้ว เดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษนี่สำคัญจริงๆ เวลาไปติดต่อธนาคารเห็นฝรั่งคุยกับพนักงานธนาคารบ้าง เห็นลูกค้าต่างชาติแจ้งปัญหาการใช้โทรศัพท์กับพนักงานเค้าเตอร์บริการบ้าง เห็นลูกค้าชาวต่างชาติสั่งอาหารบ้าง ทุกครั้งที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ผมอดที่จะทำตัวเป็น ส + สระ เอือ เสือ...ใส่เกือก เสือกเข้าไปถาม เข้าไปช่วย เข้าไปอธิบายแทน เรียกว่าแทบจะทุกครั้งไปสิน่า!...  เมื่อเร็วๆนี้ผมต้องไปชำระค่าอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนเงิน 1,326.06 บาท ผมลองคิดเล่นๆว่าถ้าเราจะต้องบอกพนักงานหน้าเค้าเตอร์ว่าผมจะมาจ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวมานั้นเป็นภาษาอังกฤษนี่จะพูดว่าอย่างไรหนอ...

  ว่าแล้วผมก็แปลความคิดออกมาเป็นคำพูดได้ว่า "วันเทาสั้นด์ ธรีฮันเดรด ทเว้นตี๊ซิกซ์ พ๊อยท์ ซีโร่(โอ) ซิกซ์(One thousand Three hundred and twenty six point zero) = หนึ่งพัน สามร้อย ยี่สิบหกบาท ศูนย์หกสตางค์"

  มันยากไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ ถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษหรือตัวเลขภาษาอังกฤษมาก่อน

  การที่เราอยากช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะช่วยแปลภาษาอังกฤษให้ ช่วยอธิบายขยายความให้กับเขา ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดี เป็นการแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจหรือที่เรียกว่า Sympathy ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยเราอยู่แล้วววว

  สุดท้าย...มันจะกลายเป็นการเสือกไปเลยเมื่อเราพูด(ภาษาอังกฤษ)ไม่ชัด ไม่เคลียร์ เพราะมันเท่ากับว่า...

  "มึงเข้ามาทำให้พวกกูมึนตื๊บเข้าไปใหญ่" "มึงอยู่เฉยๆน่ะดีแล้ว" ฮาาาาาาาาาา

  ผมพูดเล่นนะครับ ไม่มีใครเขามาว่าคุณหรอกครับ ถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะช่วยเขา ช่วยแปล ช่วยอธิบายขยายความให้กับคนอื่น แต่อุปสรรคสำคัญคือ ค ุ ณ ก ล้ า พ อ ห ร ือ ไ ม ่ ท ี ่ จ ะ ท ำ ม ั น ต่างหากล่ะครับ

  เท่ากับว่า step แรกเริ่มเดิมที เพ่ๆที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษ คุณพี่ๆจะต้อง...

  ↪ขจัดความกลัว

  ↪build up your brave ให้ได้เสียก่อน

  ก่อนที่จะก้าว step ที่ 2, 3, 4,...ต่อๆไปครับ

  ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


   a. Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine and Nine.

   b. Nine hundred Ninety Nine thousand Nine Nine hundred Ninety Nine.

   c. Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine.  ดูข้อมูลเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 999951-1000000
  ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : บอกวิธีการหา VAT 7% ด้วยสูตรเอ็กเซลที่คุณต้องรู้

  ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : จำ 12 Tense ไม่ได้? ต้องใช้ตารางนี้ช่วยแล้วล่ะ!

  มีคนจำนวนหลายๆแสน หลายๆหมื่น หรือว่าคนไทยหลายๆล้านคนที่ติดกับดักอยู่กับเรื่องความกล้าๆกลัวๆ ไม่ค่อย sure ที่จะ speak out ภาษาอังกฤษออกไปให้ดังๆ

  แต่ขอโทษที...ถ้าใครที่หลุดพ้นจากความกลัวนั้นไปได้แล้ว ก็จะรู้สึกสบายอุรา เมื่อถึงตาต้องพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งมังค่า ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหน้าใหม่ที่เพิ่งจะได้เจอะเจอกัน หรือว่าคนคุ้นเคยที่รู้จักรู้ใจกันมานานนิดนึง ก็คงจะพูดภาษาอังกฤษ หรือว่าพูดตัวเลขภาษาอังกฤษได้อย่างไม่สะดุด การสนทนาก็จะเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างราบรื่น สุขสมอารมณ์หมาย happy ending...อะไรประมาณนั้นครับ

  ของแถมจากผู้เขียน: ประโยคภาษาอังกฤษใช้ตอบว่า สิ่งนั้น สิ่งนี้ ได้ผลหรือไม่


  It works well for me .

  อิท เวิร์คส เวลล์ ฟอร์ มี

  มันเยี่ยมมากเลยสำหรับฉัน


  Doesn't work for me.

  ดาสสึ่น เวิร์ค ฟอร์ มี

  มันไม่ work สำหรับฉัน


  เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วสำหรับวันนี้ครับ

  ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับทุกคนในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวของเพื่อนๆเองเป็นอย่างสูงนะครับ

  อีกทั้งภาษาอังกฤษนี้ยังจะช่วยให้เพื่อนๆได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดี...ว่ากันอย่างนั้น!!!

  ถ้าสิ่งที่เพื่อนทุกๆคนอ่านในวันนี้ดีก็ช่วย share บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

  ขอบคุณและพบกันใหม่ครับ


  Thanks for reading.

  Posted by: Michael Leng  I've known, then I've grown.  ด้านล่างท่านจะเห็นแบบทดสอบความรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองฝึกลับฝีมือดูครับ เป็นคำถามง่ายๆ ฝึกทำแบบสบายๆ เพียง 10 ข้อ พร้อมคำเฉลย


  See more related articles: