1-50(หนึ่ง-ห้าสิบ) | ฝึกเรียนนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1000000 (Count English Numbers)

เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ(English Numbers) : 1-50(เลขหนึ่ง ถึง ห้าสิบ) 


สวัสดีครับ ผมเล้ง ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนมาฝึกนับเลข สะกดคำตัวเลขภาษาอังกฤษด้วยกันกับMichael Leng  ถ้าวันนี้ถ้าลืมนับเลข(ภาษาอังกฤษ)เพิ่ม วันพรุ่งนี้ต้องฝึกทบต้น เราถึงจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทาง(Goal)! 

Do you think this way will work for memorize your English number?

ดู ยู ธิงคฺ ธิส เว วิล เวิร์ค ฟอร์ เมม'มะไรซ ยัวร์ อิงลิช นัม'เบอะ

คุณคิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณจำตัวเลขได้ดีขึ้นมั๊ย


วันนี้เพื่อนๆจะได้พบกับประโยคดีๆ เด็ดๆ เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเลขเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ


⟴ เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ 50 ตัวเลข


⟴ เลขคำอ่านภาษาไทย 50 ตัวเลข


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้" - คำถามพร้อมคำเฉลยก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันพิเศษที่ผมจะนำสิ่งวิเศษมาแบ่งปันเพื่อนๆผ่านเว็บนี้เหมือนเช่นเคยครับ

ผมชื่อ เล้ง(วรวิทย์) ลาภานิกรณ์ หรือ ชื่อภาษาอังกฤษคือ ไมเคิล เล้ง (Michael Leng) ผมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งด้านบริการโลจิสติกส์ครับ

งานของผมเกี่ยวกับตัวเลข เกี่ยวกับสต็อก ต้องมีการ tracking ตัวเลขหรือก็ทำการ reconcile แทบจะทุกวี่ทุกวันเลยล่ะครับ ผมจึงต้องพยายามใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นครับ เนื่องจากบริษัทมี program ที่ใช้บริหารสินค้าคงคลังเป็น software ที่เขียนโดยฝรั่ง มันจึงพรั่งพรูไปด้วยภาษาอังกฤษล้วนๆครับ

ผมจึงคิดหาวิธีที่จะหาคำอ่านและคำแปลตัวเลขภาษาอังกฤษให้รวดเร็วได้อย่างไร สุดท้ายผมได้ทำการเขียนสูตรเอ็กเซลขั้นมาหนึ่งไฟล์ criteria สูตรของผมก็คือ ทำอย่างไรให้คำอ่าน คำแปล ปรากฏขึ้นมาทันทีเพียงแค่เรากรอกตัวเลขใดๆลงไปในช่องของ cell ใน Excel

สำเร็จครับ ผมได้สูตรสำเร็จมาเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนทีละตัว ทีละคำอ่าน หรือว่าคำแปลอีกเลย

ด้วยความสำเร็จดังกล่าวนั้น ผมจึงอยากจะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆโดยการนำมา post ให้เพื่อนๆได้อ่าน ท่อง เขียน หรือว่าจะ copy and paste ไปใช้งานกันในทันทีทันใดเลยก็ไม่น่าจะต้อง feel guilty ตรงไหนครับ แปลความได้ว่า "(ผมอนุญาตครับ)"

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข 999,999 ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉คำศัพท์เกี่ยวกับ "การประกัน" ที่เราควรรู้ไว้คือคำอะไร

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉English Numbers Written an Spelled In Words ดูเลขอังกฤษล้วนๆ


ตอนนี้เรามาเริ่มฝึกชุดแรกกันก่อนซัก 50 หมายเลขครับ เริ่มกันเลย...

นับเลขครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกมี 20 ตัวเลข ชุดที่สอง มี 30 ตัวเลข

สำหรับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อแรก ซึ่งเราจะนับเลขภาษาอังกฤษจาก เลข 1 ถึง 50 (หนึ่งถึงห้าสิบ) 


ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 1 - 20


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
1
one
  วัน
หนึ่ง
2
two
  ทู
สอง
3
three
  ธรี
สาม
4
four
  โฟรฺ
สี่
5
five
  ไฟทฺ
ห้า
6
six
ซิคซฺ
หก
7
seven
เซฟ’เวิน
เจ็ด
8
eight
เอท
แปด
9
nine
ไนนฺ
เก้า
10
ten
เทน
สิบ
11
eleven
อีเลฟ’เวิน
สิบเอ็ด
12
twelve
ทแวลว
สิบสอง
13
thirteen
เธอ’ทีน
สิบสาม
14
fourteen
ฟอร์’ทีน
สิบสี่
15
fifteen
ฟิฟทีน’
สิบห้า
16
sixteen
ซิคซฺ’ทีน
สิบหก
17
seventeen
เซฟ เวินทีน’
สิบเจ็ด
18
eighteen
เอท’ทีน
สิบแปด
19
nineteen
ไนนฺ’ทีน
สิบเก้า
20
twenty
ทเวน’ที
ยี่สิบ


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 21 - 50


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
21
twenty-one
ทเวน’ที -วัน
ยี่สิบเอ็ด
22
twenty-two
ทเวน’ที -ทู
ยี่สิบสอง
23
twenty-three
ทเวน’ที -ทรี
ยี่สิบสาม
24
twenty-four
ทเวน’ที -โฟรฺ
ยี่สิบสี่
25
twenty-five
ทเวน’ที -ไฟทฺ
ยี่สิบห้า
26
twenty-six
ทเวน’ที -ซิคซฺ
ยี่สิบหก
27
twenty-seven
ทเวน’ที -เซฟ’เวิน
ยี่สิบเจ็ด
28
twenty-eight
ทเวน’ที -เอทฺ
ยี่สิบแปด
29
twenty-nine
ทเวน’ที -ไนนฺ
ยี่สิบเก้า
30
thirty
เธอ’ที
สามสิบ
31
thirty-one
เธอ’ที -วัน
สามสิบเอ็ด
32
thirty-two
เธอ’ที -ทู
สามสิบสอง
33
thirty-three
เธอ’ที -ทรี
สามสิบสาม
34
thirty-four
เธอ’ที -โฟรฺ
สามสิบสี่
35
thirty-five
เธอ’ที -ไฟทฺ
สามสิบห้า
36
thirty-six
เธอ’ที -ซิคซฺ
สามสิบหก
37
thirty-seven
เธอ’ที -เซฟ’เวิน
สามสิบเจ็ด
38
thirty-eight
เธอ’ที -เอทฺ
สามสิบแปด
39
thirty-nine
เธอ’ที -ไนนฺ
สามสิบเก้า
40
forty
ฟอร์’ที
สี่สิบ
41
forty-one
ฟอร์’ที -วัน
สี่สิบเอ็ด
42
forty-two
ฟอร์’ที -ทู
สี่สิบสอง
43
forty-three
ฟอร์’ที -ทรี
สี่สิบสาม
44
forty-four
ฟอร์’ที -โฟรฺ
สี่สิบสี่
45
forty-five
ฟอร์’ที -ไฟทฺ
สี่สิบห้า
46
forty-six
ฟอร์’ที -ซิคซฺ
สี่สิบหก
47
forty-seven
ฟอร์’ที -เซฟ’เวิน
สี่สิบเจ็ด
48
forty-eight
ฟอร์’ที -เอทฺ
สี่สิบแปด
49
forty-nine
ฟอร์’ที -ไนนฺ
สี่สิบเก้า
50
fifty
ฟิฟ’ที
ห้าสิบ
ฝึกผสมคำเลขภาษาอังกฤษ เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ เลขสำหรับเด็ก เลขสำหรับเด็กอนุบาล เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ, คำอ่านไทย-อังกฤษ, แปลภาษาอังกฤษ, สะกดคำตัวเลข 1-50, learn numbers 1-50
เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ 1-50 | Count English numbers

ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีใจรักภาษาอังกฤษซะอย่าง มันจบ จบที่นี่โดยไม่ต้องไปหาแหล่งข้อมูลตัวเลขภาษาอังกฤษที่ไหนอีกแล้ว

การเรียนภาษาอังกฤษจากการนับเลข เป็นอีกแนวการเรียนที่ฉีกแนวออกไป ซึ่งก็มีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเร็วขึ้นได้เช่นเดียวกัน

ในเว็บของเรานี้ จะเป็นเว็บเรียนนับเลขภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดีจะมีประโยคภาษาอังกฤษเข้ามาแจมบ้างพอหอมปากคอเพื่อเป็น appetizer ให้การเรียนนับเลขภาษาอังกฤษมีรสชาติมากขึ้นมาอีกนิดนึง...

เรามีทั้งตัวเลข คำอ่าน คำเขียน คำแปล มีแม่งทุกอย่างแบบนี้ ถ้ามันยังไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้ ก็ไม่ต้องรงต้องเรียนกันแล้วภาษาอังกฤษ เข้าตำรา "เรียนไปก็ปวดหัว มีผัวดีกว่า" "เรียนไปก็เพลีย มีเมียดีกว่า" หึหึ

จะว่าไปแล้ว เดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษนี่สำคัญจริงๆ เวลาไปติดต่อธนาคารเห็นฝรั่งคุยกับพนักงานธนาคารบ้าง เห็นลูกค้าต่างชาติแจ้งปัญหาการใช้โทรศัพท์กับพนักงานเค้าเตอร์บริการบ้าง เห็นลูกค้าชาวต่างชาติสั่งอาหารบ้าง ทุกครั้งที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย ผมอดที่จะทำตัวเป็น ส + สระ เอือ เสือ...ใส่เกือก เสือกเข้าไปถาม เข้าไปช่วย เข้าไปอธิบายแทน เรียกว่าแทบจะทุกครั้งไปสิน่า!...เมื่อเร็วๆนี้ผมต้องไปชำระค่าอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนเงิน 1,326.06 บาท ผมลองคิดเล่นๆว่าถ้าเราจะต้องบอกพนักงานหน้าเค้าเตอร์ว่าผมจะมาจ่ายเงินตามจำนวนดังกล่าวมานั้นเป็นภาษาอังกฤษนี่จะพูดว่าอย่างไรหนอ...

ว่าแล้วผมก็แปลความคิดออกมาเป็นคำพูดได้ว่า "วันเทาสั้นด์ ธรีฮันเดรด ทเว้นตี๊ซิกซ์ พ๊อยท์ ซีโร่(โอ) ซิกซ์(One thousand Three hundred and twenty six point zero) = หนึ่งพัน สามร้อย ยี่สิบหกบาท ศูนย์หกสตางค์"

มันยากไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะ ถ้าเราไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษหรือตัวเลขภาษาอังกฤษมาก่อน

การที่เราอยากช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะช่วยแปลภาษาอังกฤษให้ ช่วยอธิบายขยายความให้กับเขา ซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดี เป็นการแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจหรือที่เรียกว่า Sympathy ซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยเราอยู่แล้วววว

สุดท้าย...มันจะกลายเป็นการเสือกไปเลยเมื่อเราพูด(ภาษาอังกฤษ)ไม่ชัด ไม่เคลียร์ เพราะมันเท่ากับว่า...

"มึงเข้ามาทำให้พวกกูมึนตื๊บเข้าไปใหญ่" "มึงอยู่เฉยๆน่ะดีแล้ว" ฮาาาาาาาาาา

ผมพูดเล่นนะครับ ไม่มีใครเขามาว่าคุณหรอกครับ ถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะช่วยเขา ช่วยแปล ช่วยอธิบายขยายความให้กับคนอื่น แต่อุปสรรคสำคัญคือ ค ุ ณ ก ล้ า พ อ ห ร ือ ไ ม ่ ท ี ่ จ ะ ท ำ ม ั น ต่างหากล่ะครับ

เท่ากับว่า step แรกเริ่มเดิมที เพ่ๆที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษ คุณพี่ๆจะต้อง...

↪ขจัดความกลัว

↪build up your brave ให้ได้เสียก่อน

ก่อนที่จะก้าว step ที่ 2, 3, 4,...ต่อๆไปครับ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine and Nine.

 b. Nine hundred Ninety Nine thousand Nine Nine hundred Ninety Nine.

 c. Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine.ดูข้อมูลเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 999951-1000000
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : บอกวิธีการหา VAT 7% ด้วยสูตรเอ็กเซลที่คุณต้องรู้

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : จำ 12 Tense ไม่ได้? ต้องใช้ตารางนี้ช่วยแล้วล่ะ!

มีคนจำนวนหลายๆแสน หลายๆหมื่น หรือว่าคนไทยหลายๆล้านคนที่ติดกับดักอยู่กับเรื่องความกล้าๆกลัวๆ ไม่ค่อย sure ที่จะ speak out ภาษาอังกฤษออกไปให้ดังๆ

แต่ขอโทษที...ถ้าใครที่หลุดพ้นจากความกลัวนั้นไปได้แล้ว ก็จะรู้สึกสบายอุรา เมื่อถึงตาต้องพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งมังค่า ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหน้าใหม่ที่เพิ่งจะได้เจอะเจอกัน หรือว่าคนคุ้นเคยที่รู้จักรู้ใจกันมานานนิดนึง ก็คงจะพูดภาษาอังกฤษ หรือว่าพูดตัวเลขภาษาอังกฤษได้อย่างไม่สะดุด การสนทนาก็จะเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างราบรื่น สุขสมอารมณ์หมาย happy ending...อะไรประมาณนั้นครับ

ของแถมจากผู้เขียน: ประโยคภาษาอังกฤษใช้ตอบว่า สิ่งนั้น สิ่งนี้ ได้ผลหรือไม่


It works well for me .

อิท เวิร์คส เวลล์ ฟอร์ มี

มันเยี่ยมมากเลยสำหรับฉัน


Doesn't work for me.

ดาสสึ่น เวิร์ค ฟอร์ มี

มันไม่ work สำหรับฉัน


เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วสำหรับวันนี้ครับ

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับทุกคนในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวของเพื่อนๆเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งภาษาอังกฤษนี้ยังจะช่วยให้เพื่อนๆได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดี...ว่ากันอย่างนั้น!!!

ถ้าสิ่งที่เพื่อนทุกๆคนอ่านในวันนี้ดีก็ช่วย share บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

ขอบคุณและพบกันใหม่ครับ


Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ด้านล่างท่านจะเห็นแบบทดสอบความรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษ ลองฝึกลับฝีมือดูครับ เป็นคำถามง่ายๆ ฝึกทำแบบสบายๆ เพียง 10 ข้อ พร้อมคำเฉลย


See more related articles:

17 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2559 13:52

  ไม่เสียเวลาเปล่า ไม่เสียเงินค่าเล่าเรียน ไม่เสียเงิน+เวลาสำหรับการเดินทาง

  ฝึกเรียนภาษาอังกฤษด้วยการอ่านบล็อกตัวเลขภาษาอังกฤษที่เขียนขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการฝึกฝนด้วยตนเอง

  พบกับบล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ที่เต็มไปด้วยตัวเลขภาษาอังกฤษเริ่มจาก "0"(ศูนย์) ถึง "1,000,000"(หนึ่งล้าน) กันเลยดีเดียวเชียวครับ

  บางคนไม่รอช้าที่จะมาหาของดีและฟรีเพื่อฝึกฝน

  แต่บางคนอาจจะบ่นว่าอยากเก่ง แต่ยังไม่อยากเขย่งขาให้เมื่อยตุ้ม

  ผมถามตัวผมเองเหมือนกันว่าผมเป็นจะเป็นคนประเภทไหนดี อ่ะ อ่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2559 16:08

  เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยการนับเลขภาษาอังกฤษกันดีมั๊ยครับ

  ตอบลบ
 3. ยินดีเสมอครับถ้าจะเริ่มฝึกที่บล็อกของเรา

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2560 20:06

  I love this song.����������

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ30 กรกฎาคม 2560 18:49

  เค

  ตอบลบ
 6. คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบล็อกของเราครับ

   ลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2560 22:40

  ดีจังเลยได้ฝึกนับเลขภาษาอังกฤษ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ เราจะเขียนกันไปเรื่อยๆจนถึงเลข หนึ่งล้าน(1,000,000)ครับ อย่าลืมคอยติดตามและเขียนคำแนะนำความคิดเห็นกันมาได้เลยตลอดเวลาครับ ผมดีใจที่ท่านเข้าเยี่ยมเราครับ :)

   ลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2561 20:39

  สอนนับเลขดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 9. วันนี้ฝึกนับเลขแล้ว1_20ถึงจะเริ่มช้าแต่คงจะไม่สายขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาให้😎

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยินดีมากครับ นับต่อไปเรื่อยๆให้ถึง หนึ่งล้านเลยนะครับ

   ลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ10 เมษายน 2561 06:52

  ได้เรียนนับเลขแล้วดีใจจุง��

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เจ๋งเลยที่ได้เริ่ม คราวนี้ต้องไปต่อครับ ปรบมืือๆๆ

   ลบ