151-200(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-สองร้อย) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0 ถึง 1000000151 - 200


วันนี้ท่านจะได้พบกับสิ่งดีๆ มีสาระเด่นๆ เช่นตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

➲ เลขคำอ่านภาษาอังกฤษ 50 ตัวเลข


➲ เลขคำอ่านภาษาไทย 50 ตัวเลข


➲ ช่วง "เลขน่ารู้" - คำถามพร้อมคำเฉลยสวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่มีคำอ่านเป็นทั้งภาษาอังกฤษและที่เป็นภาษาไทยที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนรู้ตัวเลขภาษาอังกฤษได้รับเอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

และสำหรับวันนี้ผมจะขอเสนอตัวเลข..."151-200(หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด-สองร้อย)"... ครับ หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ซึ่งตัวเลขเหล่านี้นั้นท่านสามารถเอาไปเขียนในเอกสารหรือหลักฐานต่างๆหลากหลายมากมายครับ
อย่าบอกนะว่าเพิ่งรู้! ภาษาอังกฤษไม่รู้ก็ไม่ทันสมัย ไม่รู้ก็ไปไม่เป็น ไม่รู้ก็ไม่เห็นโลกกว้างไกล...แล้วใยคนไทยจึงยังไม่ Active ตัวเอง?!?!

อ๋อเหรอ! งั้นต้องหาเวลาว่างๆ จับภาษาอังกฤษมาปิ้งย่างแทนหมูกระทะดูบ้าง ก็คงจะดี!

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข 999,999 ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

เว็บของเราจัดทำขึ้นสำหรับคนชอบนับครับ ฝึกนับเลข เรียนนับเลขภาษาอังกฤษครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลขครับHow do you practise count English number ?

เฮา ดู ยู แพคติส เคาทฺ อิงลิช นัม'เบอะ

คุณหัดนับเลข(ภาษาอังกฤษ)อย่างไรตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 151 - 175
ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
151 One hundred and Fifty One วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
152 One hundred and Fifty Two วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งร้อยห้าสิบสอง
153 One hundred and Fifty Three วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งร้อยห้าสิบสาม
154 One hundred and Fifty Four วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งร้อยห้าสิบสี่
155 One hundred and Fifty Five วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยห้าสิบห้า
156 One hundred and Fifty Six วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยห้าสิบหก
157 One hundred and Fifty Seven วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
158 One hundred and Fifty Eight วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งร้อยห้าสิบแปด
159 One hundred and Fifty Nine วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
160 One hundred and Sixty วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งร้อยหกสิบ
161 One hundred and Sixty One วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
162 One hundred and Sixty Two วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งร้อยหกสิบสอง
163 One hundred and Sixty Three วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งร้อยหกสิบสาม
164 One hundred and Sixty Four วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งร้อยหกสิบสี่
165 One hundred and Sixty Five วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยหกสิบห้า
166 One hundred and Sixty Six วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยหกสิบหก
167 One hundred and Sixty Seven วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
168 One hundred and Sixty Eight วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งร้อยหกสิบแปด
169 One hundred and Sixty Nine วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งร้อยหกสิบเก้า
170 One hundred and Seventy วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
171 One hundred and Seventy One วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
172 One hundred and Seventy Two วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
173 One hundred and Seventy Three วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
174 One hundred and Seventy Four วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
175 One hundred and Seventy Five วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 176 - 200

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
176 One hundred and Seventy Six วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
177 One hundred and Seventy Seven วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
178 One hundred and Seventy Eight วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
179 One hundred and Seventy Nine วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
180 One hundred and Eighty วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งร้อยแปดสิบ
181 One hundred and Eighty One วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
182 One hundred and Eighty Two วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งร้อยแปดสิบสอง
183 One hundred and Eighty Three วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งร้อยแปดสิบสาม
184 One hundred and Eighty Four วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งร้อยแปดสิบสี่
185 One hundred and Eighty Five วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยแปดสิบห้า
186 One hundred and Eighty Six วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยแปดสิบหก
187 One hundred and Eighty Seven วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
188 One hundred and Eighty Eight วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งร้อยแปดสิบแปด
189 One hundred and Eighty Nine วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
190 One hundred and Ninety วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ หนึ่งร้อยเก้าสิบ
191 One hundred and Ninety One วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้วัน หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
192 One hundred and Ninety Two วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ทู หนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
193 One hundred and Ninety Three วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ธรี หนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
194 One hundred and Ninety Four วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้โฟร์ หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
195 One hundred and Ninety Five วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
196 One hundred and Ninety Six วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยเก้าสิบหก
197 One hundred and Ninety Seven วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เซเว่น หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
198 One hundred and Ninety Eight วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เอท หนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
199 One hundred and Ninety Nine วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไนน์ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
200 Two hundred ทูฮันเดรด สองร้อย

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉แบบทำแบบทดสอบทักษะตัวเลขภาษาอังกฤษจำนวน 10 ข้อ พร้อมคำเฉลย

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉วิธีสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ |:| How To Interview In English

ช่วง เฉลย "เลขน่ารู้!"


 a. Nine hundred Ninety Nine thousand Ninety hundred Ninety Nine.


 b. Nine hundred Ninety Nine thousand Nineteen hundred Ninety Nine.


 c. Nine hundred Ninety Nine thousand Nine hundred Ninety Nine.
ขอบคุณที่สนใจและติดตามงานของเราครับ และท่านต้องไม่ลืมว่า หากท่านคิดถึงตัวเลขภาษาอังกฤษ-ไทยเมื่อไร ท่านต้องคิดถึงบล็อกของเราครับ

และถ้าท่านสามารถสละเวลาสักเล็กน้อยเขียนคำติชมมาให้ผมได้ทราบกันสักนิดก็จะเป็นความกรุณาอันหาที่สุดมิได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็น Core ของการนำไปพัฒนางานเขียนของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปและถูกใจท่าน ตรงตามความประสงค์ในการใช้งาน

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดีครับ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจการบิน บริษัททัวร์ ห้างร้าน...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


See more related articles:

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26 ธันวาคม 2559 21:56

  เห็นตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วตาลาย วิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมเอาซะดื้อๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ26 ธันวาคม 2559 21:57

   ถ้าตัวเลขเป็นเงินล่ะ จะดี๊ดีมั๊ย

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ12 เมษายน 2561 06:31

   เงินเหรอ ใครๆก็ชอบเงินกันทั้งนั้นแหละ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2561 06:43

  ��

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2561 17:22

  ขอบคุณมากครับ ดีมากเลย ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ น่าสนใจมาก

  ตอบลบ