อังกฤษ [[151-200]] นับเลขภาษาอังกฤษ พร้อม "คำอ่านภาษาอังกฤษ" "คำอ่านภาษาไทย" "ความหมาย"

เรียนนับเลขภาษาอังกฤษ (English Number) : 151 - 200 (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง สองร้อย)


อย่าบอกนะว่าเพิ่งรู้! ภาษาอังกฤษไม่รู้ก็ไม่ทันสมัย ไม่รู้ก็ไปไม่เป็น ไม่รู้ก็ไม่เห็นโลกกว้างไกล...แล้วใยคนไทยจึงยังไม่ Active ตัวเอง?!?!

อ๋อเหรอ! งั้นต้องหาเวลาว่างๆ จับภาษาอังกฤษมาปิ้งย่างแทนหมูกระทะดูบ้าง ก็คงจะดี!

เว็บของเราจัดทำขึ้นสำหรับคนชอบนับครับ ฝึกนับเลข เรียนนับเลขภาษาอังกฤษครั้งละ 50 ตัว แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 25 ตัวเลขครับ


How do you practise count English number ?
เฮา ดู ยู แพคติส เคาทฺ อิงลิช นัม'เบอะ
คุณหัดนับเลข(ภาษาอังกฤษ)อย่างไร

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 151 - 175 หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด ถึง หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
151 One hundred and Fifty One วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
152 One hundred and Fifty Two วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู หนึ่งร้อยห้าสิบสอง
153 One hundred and Fifty Three วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี หนึ่งร้อยห้าสิบสาม
154 One hundred and Fifty Four วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ หนึ่งร้อยห้าสิบสี่
155 One hundred and Fifty Five วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยห้าสิบห้า
156 One hundred and Fifty Six วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยห้าสิบหก
157 One hundred and Fifty Seven วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
158 One hundred and Fifty Eight วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท หนึ่งร้อยห้าสิบแปด
159 One hundred and Fifty Nine วันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
160 One hundred and Sixty วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ หนึ่งร้อยหกสิบ
161 One hundred and Sixty One วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
162 One hundred and Sixty Two วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู หนึ่งร้อยหกสิบสอง
163 One hundred and Sixty Three วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี หนึ่งร้อยหกสิบสาม
164 One hundred and Sixty Four วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ หนึ่งร้อยหกสิบสี่
165 One hundred and Sixty Five วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยหกสิบห้า
166 One hundred and Sixty Six วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยหกสิบหก
167 One hundred and Sixty Seven วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
168 One hundred and Sixty Eight วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท หนึ่งร้อยหกสิบแปด
169 One hundred and Sixty Nine วันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ หนึ่งร้อยหกสิบเก้า
170 One hundred and Seventy วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
171 One hundred and Seventy One วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
172 One hundred and Seventy Two วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
173 One hundred and Seventy Three วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
174 One hundred and Seventy Four วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
175 One hundred and Seventy Five วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 176 - 200 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก ถึง สองร้อย)ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
176 One hundred and Seventy Six วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
177 One hundred and Seventy Seven วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
178 One hundred and Seventy Eight วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
179 One hundred and Seventy Nine วันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
180 One hundred and Eighty วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ หนึ่งร้อยแปดสิบ
181 One hundred and Eighty One วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
182 One hundred and Eighty Two วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู หนึ่งร้อยแปดสิบสอง
183 One hundred and Eighty Three วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี หนึ่งร้อยแปดสิบสาม
184 One hundred and Eighty Four วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ หนึ่งร้อยแปดสิบสี่
185 One hundred and Eighty Five วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยแปดสิบห้า
186 One hundred and Eighty Six วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยแปดสิบหก
187 One hundred and Eighty Seven วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
188 One hundred and Eighty Eight วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท หนึ่งร้อยแปดสิบแปด
189 One hundred and Eighty Nine วันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ หนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
190 One hundred and Ninety วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ หนึ่งร้อยเก้าสิบ
191 One hundred and Ninety One วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้วัน หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
192 One hundred and Ninety Two วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ทู หนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
193 One hundred and Ninety Three วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ธรี หนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
194 One hundred and Ninety Four วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้โฟร์ หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
195 One hundred and Ninety Five วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไฟว์ หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
196 One hundred and Ninety Six วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ซิกซ์ หนึ่งร้อยเก้าสิบหก
197 One hundred and Ninety Seven วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เซเว่น หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
198 One hundred and Ninety Eight วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เอท หนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
199 One hundred and Ninety Nine วันฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไนน์ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
200 Two hundred ทูฮันเดรด สองร้อย


หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

2 comments:

  1. เห็นตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วตาลาย วิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมเอาซะดื้อๆ

    ReplyDelete
    Replies
    1. ถ้าตัวเลขเป็นเงินล่ะ จะดี๊ดีมั๊ย

      Delete