2951-3000(สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)-สามพัน) | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000

"2951-3000"


วันนี้เพื่อนๆน้องๆจะได้พบกับการแปลภาษาอังกฤษ(ตัวเลข) ที่น่าสนใจตัวอย่างด้านล่างนี้ครับ

⟴ ตัวเลขแปลไทยเป็นอังกฤษและแปลอังกฤษเป็นไทย 50 หมายเลข


⟴ English numbers in  English and Thai words.


⟴ ช่วง "เลขน่ารู้ตอบได้ - ให้ 1 ล้าน!" - คำถามทิ้งท้าย


สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำตัวเลขที่แปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจเรียนตัวเลขภาษาอังกฤษ

ความรู้นี้เอาไปใช้ในการทำงานหรือว่าใช้เขียน เรียน หรือว่าพูดในชีวิตประจำวันได้ครับ ติดตามเราที่บล็อกนี้ "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" กันเป็นประจำครับ

ผมจะขอเสนอตัวเลข..."2951-3000(สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)-สามพัน)"... ครับ

หลังจากท่านอ่านตัวเลขที่ผมนำมา Post ในวันนี้แล้วท่านจะต้องได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับตัวเลขของภาษาไทยที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "4545" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "4545" in words?

ตัวเลข (Number) : 2,951- 2,975

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2951 Two thousand Nine hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
2952 Two thousand Nine hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันเก้าร้อยห้าสิบสอง
2953 Two thousand Nine hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันเก้าร้อยห้าสิบสาม
2954 Two thousand Nine hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยห้าสิบสี่
2955 Two thousand Nine hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยห้าสิบห้า
2956 Two thousand Nine hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยห้าสิบหก
2957 Two thousand Nine hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
2958 Two thousand Nine hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันเก้าร้อยห้าสิบแปด
2959 Two thousand Nine hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้า
2960 Two thousand Nine hundred and Sixty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันเก้าร้อยหกสิบ
2961 Two thousand Nine hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ด
2962 Two thousand Nine hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันเก้าร้อยหกสิบสอง
2963 Two thousand Nine hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันเก้าร้อยหกสิบสาม
2964 Two thousand Nine hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยหกสิบสี่
2965 Two thousand Nine hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยหกสิบห้า
2966 Two thousand Nine hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยหกสิบหก
2967 Two thousand Nine hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ด
2968 Two thousand Nine hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันเก้าร้อยหกสิบแปด
2969 Two thousand Nine hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยหกสิบเก้า
2970 Two thousand Nine hundred and Seventy ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบ
2971 Two thousand Nine hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2972 Two thousand Nine hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
2973 Two thousand Nine hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
2974 Two thousand Nine hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
2975 Two thousand Nine hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 2,976 - 3,000

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2976 Two thousand Nine hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก
2977 Two thousand Nine hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2978 Two thousand Nine hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
2979 Two thousand Nine hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
2980 Two thousand Nine hundred and Eighty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันเก้าร้อยแปดสิบ
2981 Two thousand Nine hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
2982 Two thousand Nine hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันเก้าร้อยแปดสิบสอง
2983 Two thousand Nine hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันเก้าร้อยแปดสิบสาม
2984 Two thousand Nine hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่
2985 Two thousand Nine hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยแปดสิบห้า
2986 Two thousand Nine hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยแปดสิบหก
2987 Two thousand Nine hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
2988 Two thousand Nine hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันเก้าร้อยแปดสิบแปด
2989 Two thousand Nine hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้า
2990 Two thousand Nine hundred and Ninety ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบ
2991 Two thousand Nine hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
2992 Two thousand Nine hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสอง
2993 Two thousand Nine hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสาม
2994 Two thousand Nine hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่
2995 Two thousand Nine hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบห้า
2996 Two thousand Nine hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบหก
2997 Two thousand Nine hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
2998 Two thousand Nine hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด
2999 Two thousand Nine hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า
3000 Three thousand ธรีเธาซันดฺ สามพัน

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Four thousand Five hundred and Forteen and Five.

 b. Four thousand Five hundred and Forty Five.

 c. Four thousand Fifty hundred and Forty Five.ดูข้อมูลเฉลย  คลิก : "4,501- 4,550" : "สี่พันห้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)"-"สี่พันห้าร้อยห้าสิบ"
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

จริงๆแล้วผมไม่อยากจะใช้คำว่าเรียนเลขภาษาอังกฤษหรอกนะครับ ผมเพียงตั้งใจว่าต้องการที่จะเขียนภาษาอังกฤษจากเลข 0(ศูนย์) ถึงเลข 1,000,000(หนึ่งล้าน) ก็เท่านั้นเอง

แต่การที่จะเขียนทั้งตัวเลข คำอ่านภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทยและรวมทั้งคำแปลออกมาเป็นเลขภาษาไทยนั้นมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะครับ แต่ว่ามันใช้เวลาน่ะสิครับ และนั่นแหล่ะคือปัญหา

อย่างไรก็ดี ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ไม่แปลผัน ผมก็พยายามเขียนมันออกมาจนได้วันละนิดวันละหน่อยและนำมาโพสต์แบ่งปันให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆที่ร้องหา(ตัวเลข)ภาษาอังกฤษชนิดแบบว่าจากน้อยไปหามาก จากยาก(น้อย)ไปหายาก(มาก)

ผมเพียงตั้งใจทำ แต่ท่านเพียงตั้งใจฝึกจากสิ่งที่ผมทำไว้ เขียนไว้ คาดว่าน่าที่จะไปนำสิ่งทั้งหมดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือว่าต่อยอดในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับ

ช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่รู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมาก แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ
See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 2,901- 2,950

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2901 Two thousand Nine hundred and One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันเก้าร้อยเอ็ด
2902 Two thousand Nine hundred and Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันเก้าร้อยสอง
2903 Two thousand Nine hundred and Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันเก้าร้อยสาม
2904 Two thousand Nine hundred and Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันเก้าร้อยสี่
2905 Two thousand Nine hundred and Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันเก้าร้อยห้า
2906 Two thousand Nine hundred and Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยหก
2907 Two thousand Nine hundred and Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันเก้าร้อยเจ็ด
2908 Two thousand Nine hundred and Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันเก้าร้อยแปด
2909 Two thousand Nine hundred and Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันเก้าร้อยเก้า
2910 Two thousand Nine hundred and Ten ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันเก้าร้อยสิบ
2911 Two thousand Nine hundred and Eleven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันเก้าร้อยสิบเอ็ด
2912 Two thousand Nine hundred and Twelve ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันเก้าร้อยสิบสอง
2913 Two thousand Nine hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันเก้าร้อยสิบสาม
2914 Two thousand Nine hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันเก้าร้อยสิบสี่
2915 Two thousand Nine hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันเก้าร้อยสิบห้า
2916 Two thousand Nine hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันเก้าร้อยสิบหก
2917 Two thousand Nine hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันเก้าร้อยสิบเจ็ด
2918 Two thousand Nine hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันเก้าร้อยสิบแปด
2919 Two thousand Nine hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันเก้าร้อยสิบเก้า
2920 Two thousand Nine hundred and Twenty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันเก้าร้อยยี่สิบ
2921 Two thousand Nine hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
2922 Two thousand Nine hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันเก้าร้อยยี่สิบสอง
2923 Two thousand Nine hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันเก้าร้อยยี่สิบสาม
2924 Two thousand Nine hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่
2925 Two thousand Nine hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยยี่สิบห้า
2926 Two thousand Nine hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยยี่สิบหก
2927 Two thousand Nine hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
2928 Two thousand Nine hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันเก้าร้อยยี่สิบแปด
2929 Two thousand Nine hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้า
2930 Two thousand Nine hundred and Thirty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันเก้าร้อยสามสิบ
2931 Two thousand Nine hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ด
2932 Two thousand Nine hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันเก้าร้อยสามสิบสอง
2933 Two thousand Nine hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันเก้าร้อยสามสิบสาม
2934 Two thousand Nine hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยสามสิบสี่
2935 Two thousand Nine hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยสามสิบห้า
2936 Two thousand Nine hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยสามสิบหก
2937 Two thousand Nine hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ด
2938 Two thousand Nine hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันเก้าร้อยสามสิบแปด
2939 Two thousand Nine hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยสามสิบเก้า
2940 Two thousand Nine hundred and Forty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันเก้าร้อยสี่สิบ
2941 Two thousand Nine hundred and Forty One ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
2942 Two thousand Nine hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันเก้าร้อยสี่สิบสอง
2943 Two thousand Nine hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันเก้าร้อยสี่สิบสาม
2944 Two thousand Nine hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันเก้าร้อยสี่สิบสี่
2945 Two thousand Nine hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันเก้าร้อยสี่สิบห้า
2946 Two thousand Nine hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันเก้าร้อยสี่สิบหก
2947 Two thousand Nine hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
2948 Two thousand Nine hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันเก้าร้อยสี่สิบแปด
2949 Two thousand Nine hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า
2950 Two thousand Nine hundred and Fifty ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันเก้าร้อยห้าสิบ

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"

ตัวเลข (Number) : 2,851- 2,900


ตัวเลขภาษาอังกฤษของท่านดีแค่ไหนครับ? อืม...ไม่ใช่ปัญหาครับ หากเพื่อนๆได้มาเยี่ยมเยียนบล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ของเราที่นี่แล้วล่ะก็ครับ การนับเลขภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องห่วงอีกต่อไป

ใช่แล้ว! เพื่อนๆได้มาพบการนับเลขภาษาอังกฤษเพียงแห่งเดียวในโลกออนไลน์ก็ว่าได้ที่ผู้จัดทำบล็อกตั้งใจเขียนเลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านจากเลข 0(ศูนย์) ถึง 1,000,000(หนึ่งล้าน) กันเลยทีเดียวเชียวครับ

ตารางที่ 1/2 ตัวเลข (Number) : 2851-2875

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2851 Two thousand Eight hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด
2852 Two thousand Eight hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันแปดร้อยห้าสิบสอง
2853 Two thousand Eight hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันแปดร้อยห้าสิบสาม
2854 Two thousand Eight hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยห้าสิบสี่
2855 Two thousand Eight hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยห้าสิบห้า
2856 Two thousand Eight hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยห้าสิบหก
2857 Two thousand Eight hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ด
2858 Two thousand Eight hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันแปดร้อยห้าสิบแปด
2859 Two thousand Eight hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยห้าสิบเก้า
2860 Two thousand Eight hundred and Sixty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันแปดร้อยหกสิบ
2861 Two thousand Eight hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด
2862 Two thousand Eight hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันแปดร้อยหกสิบสอง
2863 Two thousand Eight hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันแปดร้อยหกสิบสาม
2864 Two thousand Eight hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยหกสิบสี่
2865 Two thousand Eight hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยหกสิบห้า
2866 Two thousand Eight hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยหกสิบหก
2867 Two thousand Eight hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ด
2868 Two thousand Eight hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันแปดร้อยหกสิบแปด
2869 Two thousand Eight hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยหกสิบเก้า
2870 Two thousand Eight hundred and Seventy ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบ
2871 Two thousand Eight hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2872 Two thousand Eight hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
2873 Two thousand Eight hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม
2874 Two thousand Eight hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่
2875 Two thousand Eight hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2/2 ตัวเลข (Number) : 2876-2900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2876 Two thousand Eight hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหก
2877 Two thousand Eight hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2878 Two thousand Eight hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปด
2879 Two thousand Eight hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
2880 Two thousand Eight hundred and Eighty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันแปดร้อยแปดสิบ
2881 Two thousand Eight hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ด
2882 Two thousand Eight hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันแปดร้อยแปดสิบสอง
2883 Two thousand Eight hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันแปดร้อยแปดสิบสาม
2884 Two thousand Eight hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยแปดสิบสี่
2885 Two thousand Eight hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยแปดสิบห้า
2886 Two thousand Eight hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยแปดสิบหก
2887 Two thousand Eight hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด
2888 Two thousand Eight hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันแปดร้อยแปดสิบแปด
2889 Two thousand Eight hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยแปดสิบเก้า
2890 Two thousand Eight hundred and Ninety ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันแปดร้อยเก้าสิบ
2891 Two thousand Eight hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
2892 Two thousand Eight hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันแปดร้อยเก้าสิบสอง
2893 Two thousand Eight hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันแปดร้อยเก้าสิบสาม
2894 Two thousand Eight hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยเก้าสิบสี่
2895 Two thousand Eight hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยเก้าสิบห้า
2896 Two thousand Eight hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยเก้าสิบหก
2897 Two thousand Eight hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
2898 Two thousand Eight hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันแปดร้อยเก้าสิบแปด
2899 Two thousand Eight hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า
2900 Two thousand Nine hundred ทูเธาซันดฺไนน์ฮันเดรด แอนด์ สองพันเก้าร้อย

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:2,801- 2,850(สองพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)-สองพันแปดร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษ 0-1000000

ตัวเลข (Number) : 2,801- 2,850


ฟิตเลขภาษาอังกฤษให้เก่งขั้นเทพ ต้องหัดกับบล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000"

เรียกว่านับกันตั้งแต่เลข "0" ไปจนถึงถึง "1,000,000"

เพื่อนๆพร้อมที่จะเริ่มแล้วหรือยังครับ???

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


รู้หรือไม่ว่าเลข "642" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "642" in words? 

ตารางคำอ่านเลข 2,801- 2,850


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2801 Two thousand Eight hundred and One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันแปดร้อยเอ็ด
2802 Two thousand Eight hundred and Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันแปดร้อยสอง
2803 Two thousand Eight hundred and Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันแปดร้อยสาม
2804 Two thousand Eight hundred and Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันแปดร้อยสี่
2805 Two thousand Eight hundred and Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันแปดร้อยห้า
2806 Two thousand Eight hundred and Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันแปดร้อยหก
2807 Two thousand Eight hundred and Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันแปดร้อยเจ็ด
2808 Two thousand Eight hundred and Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันแปดร้อยแปด
2809 Two thousand Eight hundred and Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันแปดร้อยเก้า
2810 Two thousand Eight hundred and Ten ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันแปดร้อยสิบ
2811 Two thousand Eight hundred and Eleven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันแปดร้อยสิบเอ็ด
2812 Two thousand Eight hundred and Twelve ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันแปดร้อยสิบสอง
2813 Two thousand Eight hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันแปดร้อยสิบสาม
2814 Two thousand Eight hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันแปดร้อยสิบสี่
2815 Two thousand Eight hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันแปดร้อยสิบห้า
2816 Two thousand Eight hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันแปดร้อยสิบหก
2817 Two thousand Eight hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันแปดร้อยสิบเจ็ด
2818 Two thousand Eight hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันแปดร้อยสิบแปด
2819 Two thousand Eight hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันแปดร้อยสิบเก้า
2820 Two thousand Eight hundred and Twenty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันแปดร้อยยี่สิบ
2821 Two thousand Eight hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ด
2822 Two thousand Eight hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันแปดร้อยยี่สิบสอง
2823 Two thousand Eight hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันแปดร้อยยี่สิบสาม
2824 Two thousand Eight hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยยี่สิบสี่
2825 Two thousand Eight hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยยี่สิบห้า
2826 Two thousand Eight hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยยี่สิบหก
2827 Two thousand Eight hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ด
2828 Two thousand Eight hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันแปดร้อยยี่สิบแปด
2829 Two thousand Eight hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยยี่สิบเก้า
2830 Two thousand Eight hundred and Thirty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันแปดร้อยสามสิบ
2831 Two thousand Eight hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันแปดร้อยสามสิบเอ็ด
2832 Two thousand Eight hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันแปดร้อยสามสิบสอง
2833 Two thousand Eight hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันแปดร้อยสามสิบสาม
2834 Two thousand Eight hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยสามสิบสี่
2835 Two thousand Eight hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยสามสิบห้า
2836 Two thousand Eight hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยสามสิบหก
2837 Two thousand Eight hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ด
2838 Two thousand Eight hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันแปดร้อยสามสิบแปด
2839 Two thousand Eight hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยสามสิบเก้า
2840 Two thousand Eight hundred and Forty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันแปดร้อยสี่สิบ
2841 Two thousand Eight hundred and Forty One ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ด
2842 Two thousand Eight hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันแปดร้อยสี่สิบสอง
2843 Two thousand Eight hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันแปดร้อยสี่สิบสาม
2844 Two thousand Eight hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันแปดร้อยสี่สิบสี่
2845 Two thousand Eight hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันแปดร้อยสี่สิบห้า
2846 Two thousand Eight hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันแปดร้อยสี่สิบหก
2847 Two thousand Eight hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด
2848 Two thousand Eight hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันแปดร้อยสี่สิบแปด
2849 Two thousand Eight hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันแปดร้อยสี่สิบเก้า
2850 Two thousand Eight hundred and Fifty ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันแปดร้อยห้าสิบ


ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้"


 a. Six hundred and Forty Three.

 b. Six hundred and Forty Two.

 c. Six hundred and Forteen and Two.ดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 642 อ่านแบบนี้ครับ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ 2,751- 2,800 : สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันแปดร้อย

ตัวเลข (Number) :  2,751- 2,800 

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2751 Two thousand Seven hundred and Fifty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ด
2752 Two thousand Seven hundred and Fifty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสอง
2753 Two thousand Seven hundred and Fifty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสาม
2754 Two thousand Seven hundred and Fifty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่
2755 Two thousand Seven hundred and Fifty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้า
2756 Two thousand Seven hundred and Fifty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบหก
2757 Two thousand Seven hundred and Fifty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ด
2758 Two thousand Seven hundred and Fifty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปด
2759 Two thousand Seven hundred and Fifty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้า
276 Two thousand Seven hundred and Sixty ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบ
2761 Two thousand Seven hundred and Sixty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด
2762 Two thousand Seven hundred and Sixty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสอง
2763 Two thousand Seven hundred and Sixty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสาม
2764 Two thousand Seven hundred and Sixty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
2765 Two thousand Seven hundred and Sixty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบห้า
2766 Two thousand Seven hundred and Sixty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบหก
2767 Two thousand Seven hundred and Sixty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ด
2768 Two thousand Seven hundred and Sixty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยหกสิบแปด
2769 Two thousand Seven hundred and Sixty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า
277 Two thousand Seven hundred and Seventy ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ
2771 Two thousand Seven hundred and Seventy One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
2772 Two thousand Seven hundred and Seventy Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสอง
2773 Two thousand Seven hundred and Seventy Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม
2774 Two thousand Seven hundred and Seventy Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่
2775 Two thousand Seven hundred and Seventy Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
2776 Two thousand Seven hundred and Seventy Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหก
2777 Two thousand Seven hundred and Seventy Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
2778 Two thousand Seven hundred and Seventy Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปด
2779 Two thousand Seven hundred and Seventy Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้า
278 Two thousand Seven hundred and Eighty ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
2781 Two thousand Seven hundred and Eighty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
2782 Two thousand Seven hundred and Eighty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสอง
2783 Two thousand Seven hundred and Eighty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสาม
2784 Two thousand Seven hundred and Eighty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่
2785 Two thousand Seven hundred and Eighty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้า
2786 Two thousand Seven hundred and Eighty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
2787 Two thousand Seven hundred and Eighty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด
2788 Two thousand Seven hundred and Eighty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปด
2789 Two thousand Seven hundred and Eighty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้า
279 Two thousand Seven hundred and Ninety ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
2791 Two thousand Seven hundred and Ninety One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ด
2792 Two thousand Seven hundred and Ninety Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสอง
2793 Two thousand Seven hundred and Ninety Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสาม
2794 Two thousand Seven hundred and Ninety Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่
2795 Two thousand Seven hundred and Ninety Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้า
2796 Two thousand Seven hundred and Ninety Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหก
2797 Two thousand Seven hundred and Ninety Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ด
2798 Two thousand Seven hundred and Ninety Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด
2799 Two thousand Seven hundred and Ninety Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้า
2800 Two thousand Eight hundred ทูเธาซันดฺเอทฮันเดรด สองพันแปดร้อย

เก่งเลขภาษาอังกฤษได้ง่ายๆได้ที่นี่ครับ เพียงติดตามอ่านบล็อกของเราและฝึกการพูด การอ่านและการเขียน ท่านก็สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างแคล่วคล่องอย่างแน่นอนครับ

See more related articles:

นับเลขภาษาอังกฤษ 2,701- 2,750 : สองพันเจ็ดร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

ตัวเลข (Number) : 2,701- 2,750


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2701 Two thousand Seven hundred and One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันเจ็ดร้อยเอ็ด
2702 Two thousand Seven hundred and Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันเจ็ดร้อยสอง
2703 Two thousand Seven hundred and Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันเจ็ดร้อยสาม
2704 Two thousand Seven hundred and Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยสี่
2705 Two thousand Seven hundred and Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยห้า
2706 Two thousand Seven hundred and Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยหก
2707 Two thousand Seven hundred and Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยเจ็ด
2708 Two thousand Seven hundred and Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันเจ็ดร้อยแปด
2709 Two thousand Seven hundred and Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยเก้า
2710 Two thousand Seven hundred and Ten ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันเจ็ดร้อยสิบ
2711 Two thousand Seven hundred and Eleven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ด
2712 Two thousand Seven hundred and Twelve ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันเจ็ดร้อยสิบสอง
2713 Two thousand Seven hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันเจ็ดร้อยสิบสาม
2714 Two thousand Seven hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันเจ็ดร้อยสิบสี่
2715 Two thousand Seven hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันเจ็ดร้อยสิบห้า
2716 Two thousand Seven hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันเจ็ดร้อยสิบหก
2717 Two thousand Seven hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ด
2718 Two thousand Seven hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันเจ็ดร้อยสิบแปด
2719 Two thousand Seven hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันเจ็ดร้อยสิบเก้า
2720 Two thousand Seven hundred and Twenty ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
2721 Two thousand Seven hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ด
2722 Two thousand Seven hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสอง
2723 Two thousand Seven hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม
2724 Two thousand Seven hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่
2725 Two thousand Seven hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้า
2726 Two thousand Seven hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหก
2727 Two thousand Seven hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ด
2728 Two thousand Seven hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปด
2729 Two thousand Seven hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า
2730 Two thousand Seven hundred and Thirty ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันเจ็ดร้อยสามสิบ
2731 Two thousand Seven hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
2732 Two thousand Seven hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสอง
2733 Two thousand Seven hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสาม
2734 Two thousand Seven hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่
2735 Two thousand Seven hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า
2736 Two thousand Seven hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยสามสิบหก
2737 Two thousand Seven hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด
2738 Two thousand Seven hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยสามสิบแปด
2739 Two thousand Seven hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้า
2740 Two thousand Seven hundred and Forty ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบ
2741 Two thousand Seven hundred and Forty One ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ด
2742 Two thousand Seven hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสอง
2743 Two thousand Seven hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม
2744 Two thousand Seven hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่
2745 Two thousand Seven hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้า
2746 Two thousand Seven hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบหก
2747 Two thousand Seven hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ด
2748 Two thousand Seven hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
2749 Two thousand Seven hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้า
2750 Two thousand Seven hundred and Fifty ทูเธาซันดฺเซเว่นฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบ


จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles: