เลขสี่ร้อย ภาษาอังกฤษ ใช้และเขียนอย่างไร "(351-400)" "สามร้อยห้าสิบเอ็ด-สี่ร้อย"

เลขสามร้อยห้าสิบเอ็ด(351) ภาษาอังกฤษ ใช้และเขียนอย่างไร / เลขสี่ร้อย(400) ภาษาอังกฤษ ใช้และเขียนอย่างไร


400 เลขภาษาอังกฤษ(English Number) ที่หลายคนเจอ แล้วยังเผลอ ละเมอ อ่านว่า "โฟห่านเป็ด" ซะงั้น?!?!

"โฟร์ฮันเดรด(400)" ไม่ช่ายยย เย็นตาโฟวัดแขกที่ใส่ทั้งห่านทั้งเป็ดนะครับ!

เคล็ดลับง่ายๆ เรียนรู้ด้วยตัวเอง คือ ใช้ 2 มือ 2 ตา และก็อีก 1 ปากของคุณเพ่นั่นแหละ

  • ขีดๆเขียนๆ >> อ่านๆมองๆ >> ท่องๆฮัมฮัม ทำมันไปทุกๆวัน มันจะไม่เก่งก็ให้มันรู้ไป! 

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 351 - 375

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
351 Three hundred and Fifty One ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามร้อยห้าสิบเอ็ด
352 Three hundred and Fifty Two ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามร้อยห้าสิบสอง
353 Three hundred and Fifty Three ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามร้อยห้าสิบสาม
354 Three hundred and Fifty Four ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามร้อยห้าสิบสี่
355 Three hundred and Fifty Five ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามร้อยห้าสิบห้า
356 Three hundred and Fifty Six ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามร้อยห้าสิบหก
357 Three hundred and Fifty Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามร้อยห้าสิบเจ็ด
358 Three hundred and Fifty Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามร้อยห้าสิบแปด
359 Three hundred and Fifty Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามร้อยห้าสิบเก้า
360 Three hundred and Sixty ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามร้อยหกสิบ
361 Three hundred and Sixty One ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามร้อยหกสิบเอ็ด
362 Three hundred and Sixty Two ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามร้อยหกสิบสอง
363 Three hundred and Sixty Three ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามร้อยหกสิบสาม
364 Three hundred and Sixty Four ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามร้อยหกสิบสี่
365 Three hundred and Sixty Five ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามร้อยหกสิบห้า
366 Three hundred and Sixty Six ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามร้อยหกสิบหก
367 Three hundred and Sixty Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามร้อยหกสิบเจ็ด
368 Three hundred and Sixty Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามร้อยหกสิบแปด
369 Three hundred and Sixty Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามร้อยหกสิบเก้า
370 Three hundred and Seventy ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สามร้อยเจ็ดสิบ
371 Three hundred and Seventy One ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
372 Three hundred and Seventy Two ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามร้อยเจ็ดสิบสอง
373 Three hundred and Seventy Three ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามร้อยเจ็ดสิบสาม
374 Three hundred and Seventy Four ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามร้อยเจ็ดสิบสี่
375 Three hundred and Seventy Five ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 376 - 400

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
376 Three hundred and Seventy Six ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามร้อยเจ็ดสิบหก
377 Three hundred and Seventy Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
378 Three hundred and Seventy Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามร้อยเจ็ดสิบแปด
379 Three hundred and Seventy Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามร้อยเจ็ดสิบเก้า
380 Three hundred and Eighty ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สามร้อยแปดสิบ
381 Three hundred and Eighty One ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สามร้อยแปดสิบเอ็ด
382 Three hundred and Eighty Two ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สามร้อยแปดสิบสอง
383 Three hundred and Eighty Three ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สามร้อยแปดสิบสาม
384 Three hundred and Eighty Four ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามร้อยแปดสิบสี่
385 Three hundred and Eighty Five ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามร้อยแปดสิบห้า
386 Three hundred and Eighty Six ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามร้อยแปดสิบหก
387 Three hundred and Eighty Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามร้อยแปดสิบเจ็ด
388 Three hundred and Eighty Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สามร้อยแปดสิบแปด
389 Three hundred and Eighty Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามร้อยแปดสิบเก้า
390 Three hundred and Ninety ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ สามร้อยเก้าสิบ
391 Three hundred and Ninety One ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้วัน สามร้อยเก้าสิบเอ็ด
392 Three hundred and Ninety Two ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ทู สามร้อยเก้าสิบสอง
393 Three hundred and Ninety Three ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ธรี สามร้อยเก้าสิบสาม
394 Three hundred and Ninety Four ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้โฟร์ สามร้อยเก้าสิบสี่
395 Three hundred and Ninety Five ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไฟว์ สามร้อยเก้าสิบห้า
396 Three hundred and Ninety Six ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ซิกซ์ สามร้อยเก้าสิบหก
397 Three hundred and Ninety Seven ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เซเว่น สามร้อยเก้าสิบเจ็ด
398 Three hundred and Ninety Eight ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เอท สามร้อยเก้าสิบแปด
399 Three hundred and Ninety Nine ธรีฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไนน์ สามร้อยเก้าสิบเก้า
400 Four hundred โฟร์ฮันเดรด สี่ร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง


See more related articles:

No comments:

Post a Comment