"951- 1,000(เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด-หนึ่งพัน)" | นับเลขภาษาอังกฤษจาก 1 - 1000000

เลข "เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(951)" - "หนึ่งพัน(1000)" ภาษาอังกฤษ


ช็อก! โอนเงินข้ามประเทศผิด Rate ฿ ? $ ?£ ? เพราะภาษาอังกฤษของท่านอ่อนแอ...ท่านอยากได้ยินเรื่องแบบนี้หรือไม่? หลายคนมักถามว่า "แล้วทำไมคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ?"

คำตอบง่ายนิดเดียว "เพราะไม่คิดเริ่มจะฝึกมัน อยู่ไปวันๆแล้วมันจะเป็นได้อย่างไร?"


ของฝากจากผู้เขียน
แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"
ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : "951 - 975"


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
951 Nine hundred and Fifty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน เก้าร้อยห้าสิบเอ็ด
952 Nine hundred and Fifty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู เก้าร้อยห้าสิบสอง
953 Nine hundred and Fifty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี เก้าร้อยห้าสิบสาม
954 Nine hundred and Fifty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ เก้าร้อยห้าสิบสี่
955 Nine hundred and Fifty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ เก้าร้อยห้าสิบห้า
956 Nine hundred and Fifty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ เก้าร้อยห้าสิบหก
957 Nine hundred and Fifty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น เก้าร้อยห้าสิบเจ็ด
958 Nine hundred and Fifty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท เก้าร้อยห้าสิบแปด
959 Nine hundred and Fifty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ เก้าร้อยห้าสิบเก้า
960 Nine hundred and Sixty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ เก้าร้อยหกสิบ
961 Nine hundred and Sixty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน เก้าร้อยหกสิบเอ็ด
962 Nine hundred and Sixty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู เก้าร้อยหกสิบสอง
963 Nine hundred and Sixty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี เก้าร้อยหกสิบสาม
964 Nine hundred and Sixty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ เก้าร้อยหกสิบสี่
965 Nine hundred and Sixty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยหกสิบห้า
966 Nine hundred and Sixty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยหกสิบหก
967 Nine hundred and Sixty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น เก้าร้อยหกสิบเจ็ด
968 Nine hundred and Sixty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท เก้าร้อยหกสิบแปด
969 Nine hundred and Sixty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ เก้าร้อยหกสิบเก้า
970 Nine hundred and Seventy ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ เก้าร้อยเจ็ดสิบ
971 Nine hundred and Seventy One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
972 Nine hundred and Seventy Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู เก้าร้อยเจ็ดสิบสอง
973 Nine hundred and Seventy Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี เก้าร้อยเจ็ดสิบสาม
974 Nine hundred and Seventy Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ เก้าร้อยเจ็ดสิบสี่
975 Nine hundred and Seventy Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ เก้าร้อยเจ็ดสิบห้า


ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : "976 - 1000"

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
976 Nine hundred and Seventy Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ เก้าร้อยเจ็ดสิบหก
977 Nine hundred and Seventy Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
978 Nine hundred and Seventy Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท เก้าร้อยเจ็ดสิบแปด
979 Nine hundred and Seventy Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ เก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
980 Nine hundred and Eighty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ เก้าร้อยแปดสิบ
981 Nine hundred and Eighty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน เก้าร้อยแปดสิบเอ็ด
982 Nine hundred and Eighty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู เก้าร้อยแปดสิบสอง
983 Nine hundred and Eighty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี เก้าร้อยแปดสิบสาม
984 Nine hundred and Eighty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ เก้าร้อยแปดสิบสี่
985 Nine hundred and Eighty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ เก้าร้อยแปดสิบห้า
986 Nine hundred and Eighty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ เก้าร้อยแปดสิบหก
987 Nine hundred and Eighty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น เก้าร้อยแปดสิบเจ็ด
988 Nine hundred and Eighty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท เก้าร้อยแปดสิบแปด
989 Nine hundred and Eighty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ เก้าร้อยแปดสิบเก้า
990 Nine hundred and Ninety ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ เก้าร้อยเก้าสิบ
991 Nine hundred and Ninety One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด
992 Nine hundred and Ninety Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู เก้าร้อยเก้าสิบสอง
993 Nine hundred and Ninety Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี เก้าร้อยเก้าสิบสาม
994 Nine hundred and Ninety Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ เก้าร้อยเก้าสิบสี่
995 Nine hundred and Ninety Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยเก้าสิบห้า
996 Nine hundred and Ninety Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยเก้าสิบหก
997 Nine hundred and Ninety Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น เก้าร้อยเก้าสิบเจ็ด
998 Nine hundred and Ninety Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท เก้าร้อยเก้าสิบแปด
999 Nine hundred and Ninety Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ เก้าร้อยเก้าสิบเก้า
1000 One thousand วันเทาซันด์ หนึ่งพันThanks for reading.

Posted by: Michael Leng


I've known, then I've grown.
See more related articles:

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2560 20:34

  หนึ่งพันเป็นเลขที่สวยงามมากครับ เห็นเลขนี้แล้วคิดถึงแบ้งค์พัน อิอิ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เงินใบละพันมากพอควรเชียวครับ มี 10 ใบก็อุ่นใจไปทั้งเดือนเลยละครับ 555 หนึ่งหมื่นภาษาอังกฤษคือ Ten thousand เท็น เธาสันด์ ครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2560 20:36

  ชร่ายย a thousand baht เลขดังเลยนะเนี่ย ถ้ามีหลายๆใบก็คงจะดีไม่ใช่น้อย...

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเราครับ

   ^_^

   ลบ