2,051- 2,100(สองพันห้าสิบเอ็ด-สองพันหนึ่งร้อย) | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษหนึ่งถึงล้าน

2,051- 2,100


2100 คำอ่านภาษาอังกฤษ

สวัสดีครับ ผมไมเคิล เล้งพาเพื่อนไปฝึกอ่านภาษอังกฤษกันอีก 50 ตัวตามตารางด้านล่างนี้เลยครับผม


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2051 Two thousand and Fifty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองพันห้าสิบเอ็ด
2052 Two thousand and Fifty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองพันห้าสิบสอง
2053 Two thousand and Fifty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองพันห้าสิบสาม
2054 Two thousand and Fifty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองพันห้าสิบสี่
2055 Two thousand and Fifty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองพันห้าสิบห้า
2056 Two thousand and Fifty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองพันห้าสิบหก
2057 Two thousand and Fifty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองพันห้าสิบเจ็ด
2058 Two thousand and Fifty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองพันห้าสิบแปด
2059 Two thousand and Fifty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองพันห้าสิบเก้า
2060 Two thousand and Sixty ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองพันหกสิบ
2061 Two thousand and Sixty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองพันหกสิบเอ็ด
2062 Two thousand and Sixty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองพันหกสิบสอง
2063 Two thousand and Sixty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองพันหกสิบสาม
2064 Two thousand and Sixty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองพันหกสิบสี่
2065 Two thousand and Sixty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองพันหกสิบห้า
2066 Two thousand and Sixty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองพันหกสิบหก
2067 Two thousand and Sixty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองพันหกสิบเจ็ด
2068 Two thousand and Sixty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองพันหกสิบแปด
2069 Two thousand and Sixty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองพันหกสิบเก้า
2070 Two thousand and Seventy ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ สองพันเจ็ดสิบ
2071 Two thousand and Seventy One ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองพันเจ็ดสิบเอ็ด
2072 Two thousand and Seventy Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองพันเจ็ดสิบสอง
2073 Two thousand and Seventy Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองพันเจ็ดสิบสาม
2074 Two thousand and Seventy Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองพันเจ็ดสิบสี่
2075 Two thousand and Seventy Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองพันเจ็ดสิบห้า
2076 Two thousand and Seventy Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองพันเจ็ดสิบหก
2077 Two thousand and Seventy Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองพันเจ็ดสิบเจ็ด
2078 Two thousand and Seventy Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองพันเจ็ดสิบแปด
2079 Two thousand and Seventy Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองพันเจ็ดสิบเก้า
2080 Two thousand and Eighty ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ สองพันแปดสิบ
2081 Two thousand and Eighty One ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้วัน สองพันแปดสิบเอ็ด
2082 Two thousand and Eighty Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ทู สองพันแปดสิบสอง
2083 Two thousand and Eighty Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ธรี สองพันแปดสิบสาม
2084 Two thousand and Eighty Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองพันแปดสิบสี่
2085 Two thousand and Eighty Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองพันแปดสิบห้า
2086 Two thousand and Eighty Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองพันแปดสิบหก
2087 Two thousand and Eighty Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองพันแปดสิบเจ็ด
2088 Two thousand and Eighty Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เอท สองพันแปดสิบแปด
2089 Two thousand and Eighty Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองพันแปดสิบเก้า
2090 Two thousand and Ninety ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ สองพันเก้าสิบ
2091 Two thousand and Ninety One ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้วัน สองพันเก้าสิบเอ็ด
2092 Two thousand and Ninety Two ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ทู สองพันเก้าสิบสอง
2093 Two thousand and Ninety Three ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สองพันเก้าสิบสาม
2094 Two thousand and Ninety Four ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สองพันเก้าสิบสี่
2095 Two thousand and Ninety Five ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สองพันเก้าสิบห้า
2096 Two thousand and Ninety Six ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สองพันเก้าสิบหก
2097 Two thousand and Ninety Seven ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สองพันเก้าสิบเจ็ด
2098 Two thousand and Ninety Eight ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เอท สองพันเก้าสิบแปด
2099 Two thousand and Ninety Nine ทูเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สองพันเก้าสิบเก้า
2100 Two thousand One hundred ทูเธาซันดฺ แอนด์ วันฮันเดรด สองพันหนึ่งร้อย

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ
See more related articles: 

1 ความคิดเห็น:

 1. ตัวเลขภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่เรียนในระดับสูงๆ หรือว่าจะเป็นคนทำงาน แม้กระทั่งผู้ประกอบการต่างๆ หากธุรกิจของท่านเกี่ยวข้องกับฝรั่งหรือว่าไม่ใช่ฝรั่งแต่ท่านต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อหรือทำมาค้ากัน

  ท่านต้องรู้ภาษาอังกฤษ ท่านต้องพูดภาษอังกฤษได้ ใช้ตัวเลขภาษาอังกฤษเป็น speak spoke spoken ได้อย่างดีเยี่ยม

  เมื่อนั้นงานการของท่านจะรุ่งเรือง ไปไกลรุ่งโรจน์ โชติชัชวาล

  แต่หากแม้ว่าภาษาอังกฤษของท่านมันแสนจะกระท่อนกระแท่น แล่นไปเหมือนรถติดหล่ม หรือวิ่งอยู่ผิวดินลูกรัง พื้นผิวประดังดวงพระจันทร์ที่ยังไม่ได้กลึง....

  ท่านเหนื่อยแน่ ท่านเชื่อผมป่ะ?

  ก็นั่นไง มันคือเหตุผลที่คนเข้าต้องมาเรียนมาฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่ทุกวันยังไงล่ะครับ

  แต่หากว่าท่านจะอยู่อย่างมนุษย์ถ้ำมันก็คงไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายอะไรให้มันเมื่อยใส้ติ่งหรอกนะครับ อยู่มันยังไงก็ปล่อยมันไปอย่างนั้น พอเพียงๆ

  ตอบลบ