2,601- 2,650(สองพันหกร้อยเอ็ด(หนึ่ง) ถึง สองพันหกร้อยห้าสิบ) | นับเลขภาษาอังกฤษ

"2,601- 2,650"

2,650 อ่านเลขอังกฤษ

สวัสดีครับ ผมไมเคิล เล้งครับ ผมเอาตัวเลขภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนกันอีกแล้วครับ เป็นเลขที่น่าสนใจ ถ้าใครนับได้ พูดได้ อนาคตไกลครับ

ตัวเลข (Number) : 2,601- 2,625


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2601 Two thousand Six hundred One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด วัน สองพันหกร้อยเอ็ด
2602 Two thousand Six hundred Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทู สองพันหกร้อยสอง
2603 Two thousand Six hundred Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ธรี สองพันหกร้อยสาม
2604 Two thousand Six hundred Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ สองพันหกร้อยสี่
2605 Two thousand Six hundred Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไฟว์ สองพันหกร้อยห้า
2606 Two thousand Six hundred Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ สองพันหกร้อยหก
2607 Two thousand Six hundred Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่น สองพันหกร้อยเจ็ด
2608 Two thousand Six hundred Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอท สองพันหกร้อยแปด
2609 Two thousand Six hundred Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ สองพันหกร้อยเก้า
2610 Two thousand Six hundred Ten ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เท็น สองพันหกร้อยสิบ
2611 Two thousand Six hundred Eleven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด อีเลฟเว่น สองพันหกร้อยสิบเอ็ด
2612 Two thousand Six hundred Twelve ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเวลฟ์ สองพันหกร้อยสิบสอง
2613 Two thousand Six hundred Thirteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอทีน สองพันหกร้อยสิบสาม
2614 Two thousand Six hundred Fourteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ทีน สองพันหกร้อยสิบสี่
2615 Two thousand Six hundred Fifteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟทีน สองพันหกร้อยสิบห้า
2616 Two thousand Six hundred Sixteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ซิกซ์ทีน สองพันหกร้อยสิบหก
2617 Two thousand Six hundred Seventeen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เซเว่นทีน สองพันหกร้อยสิบเจ็ด
2618 Two thousand Six hundred Eighteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เอททีน สองพันหกร้อยสิบแปด
2619 Two thousand Six hundred Nineteen ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ไนน์ทีน สองพันหกร้อยสิบเก้า
2620 Two thousand Six hundred Twenty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ สองพันหกร้อยยี่สิบ
2621 Two thousand Six hundred Twenty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้วัน สองพันหกร้อยยี่สิบเอ็ด
2622 Two thousand Six hundred Twenty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ทู สองพันหกร้อยยี่สิบสอง
2623 Two thousand Six hundred Twenty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ธรี สองพันหกร้อยยี่สิบสาม
2624 Two thousand Six hundred Twenty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้โฟร์ สองพันหกร้อยยี่สิบสี่
2625 Two thousand Six hundred Twenty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยยี่สิบห้าตัวเลข (Number) : 2,626- 2,250


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2626 Two thousand Six hundred Twenty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยยี่สิบหก
2627 Two thousand Six hundred Twenty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้เซเว่น สองพันหกร้อยยี่สิบเจ็ด
2628 Two thousand Six hundred Twenty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้เอท สองพันหกร้อยยี่สิบแปด
2629 Two thousand Six hundred Twenty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ทเว้นตี้ไนน์ สองพันหกร้อยยี่สิบเก้า
2630 Two thousand Six hundred Thirty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ สองพันหกร้อยสามสิบ
2631 Two thousand Six hundred Thirty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้วัน สองพันหกร้อยสามสิบเอ็ด
2632 Two thousand Six hundred Thirty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ทู สองพันหกร้อยสามสิบสอง
2633 Two thousand Six hundred Thirty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ธรี สองพันหกร้อยสามสิบสาม
2634 Two thousand Six hundred Thirty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้โฟร์ สองพันหกร้อยสามสิบสี่
2635 Two thousand Six hundred Thirty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยสามสิบห้า
2636 Two thousand Six hundred Thirty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยสามสิบหก
2637 Two thousand Six hundred Thirty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้เซเว่น สองพันหกร้อยสามสิบเจ็ด
2638 Two thousand Six hundred Thirty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้เอท สองพันหกร้อยสามสิบแปด
2639 Two thousand Six hundred Thirty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด เธอตี้ไนน์ สองพันหกร้อยสามสิบเก้า
2640 Two thousand Six hundred Forty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ สองพันหกร้อยสี่สิบ
2641 Two thousand Six hundred Forty One ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้วัน สองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ด
2642 Two thousand Six hundred Forty Two ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ทู สองพันหกร้อยสี่สิบสอง
2643 Two thousand Six hundred Forty Three ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ธรี สองพันหกร้อยสี่สิบสาม
2644 Two thousand Six hundred Forty Four ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้โฟร์ สองพันหกร้อยสี่สิบสี่
2645 Two thousand Six hundred Forty Five ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันหกร้อยสี่สิบห้า
2646 Two thousand Six hundred Forty Six ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันหกร้อยสี่สิบหก
2647 Two thousand Six hundred Forty Seven ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้เซเว่น สองพันหกร้อยสี่สิบเจ็ด
2648 Two thousand Six hundred Forty Eight ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้เอท สองพันหกร้อยสี่สิบแปด
2649 Two thousand Six hundred Forty Nine ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด โฟร์ตี้ไนน์ สองพันหกร้อยสี่สิบเก้า
2650 Two thousand Six hundred Fifty ทูเธาซันดฺซิกซ์ฮันเดรด ฟิฟตี้ สองพันหกร้อยห้าสิบ

หากว่าท่านนับเลขภาษาอังกฤษได้จนถึงหลัก สองพันห้า สองพันหกได้นี่จัดว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับ ขอให้พยายามต่อไปนะครับ เวปของเราจะลงไปถึงเลขหลักล้านครับ ขอให้คอยติดตามเวปเราไปอย่างต่อเนื่องครับ

ต้องลากันไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้

See you tomorrow.

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น