"251-300(สองร้อยห้าสิบเอ็ด-สามร้อย)" | นับเลขภาษาอังกฤษ(ฝึกเรียนเลขอังกฤษ)

"251-300"
"300 ฿!" Oh...that's for you.  เมื่อพี่หรั่งเขาพูดแบบนี้ คุณพี่เข้าใจว่าไงครับ? ท่านอดเงิน 300 บาทเป็นแน่ ก็อีแค่เขาบอก "เก็บเงินนั่นเอาไว้" ท่านก็ยังใบ้ ไม่เข้าใจภาษา/// 


มันเป็นประสบการณ์จริงที่ครั้งหนึ่งได้มีแหม่มฝรั่งคนหนึ่งเขาให้ทิปผม แล้วก็พูดว่า "For your school" แต่เรารึก็อ่อนภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ก็ไม่เป็นไร วันนี้ผมได้เริ่มต้นใหม่เรียบร้อยแล้ว


ของฝากจากผู้เขียน
แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"
จะมัวช้าอยู่ใย วันนี้ท่านไปไหนหรือเปล่า? ทำตัวให้ว่าง หาเพียงกระดาษ reused มาหนึ่งแผ่นกับปากกาหนึ่งด้าม

มา...เรามาเริ่มฝึกเขียนเลขภาษาอังกฤษด้วยกัน...

ตารางที่ 1 ตัวเลข (Number) : 251 - 275


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
251 Two hundred and Fifty One ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สองร้อยห้าสิบเอ็ด
252 Two hundred and Fifty Two ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สองร้อยห้าสิบสอง
253 Two hundred and Fifty Three ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สองร้อยห้าสิบสาม
254 Two hundred and Fifty Four ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สองร้อยห้าสิบสี่
255 Two hundred and Fifty Five ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สองร้อยห้าสิบห้า
256 Two hundred and Fifty Six ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สองร้อยห้าสิบหก
257 Two hundred and Fifty Seven ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สองร้อยห้าสิบเจ็ด
258 Two hundred and Fifty Eight ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สองร้อยห้าสิบแปด
259 Two hundred and Fifty Nine ทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สองร้อยห้าสิบเก้า
260 Two hundred and Sixty ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สองร้อยหกสิบ
261 Two hundred and Sixty One ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สองร้อยหกสิบเอ็ด
262 Two hundred and Sixty Two ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สองร้อยหกสิบสอง
263 Two hundred and Sixty Three ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สองร้อยหกสิบสาม
264 Two hundred and Sixty Four ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สองร้อยหกสิบสี่
265 Two hundred and Sixty Five ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สองร้อยหกสิบห้า
266 Two hundred and Sixty Six ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สองร้อยหกสิบหก
267 Two hundred and Sixty Seven ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สองร้อยหกสิบเจ็ด
268 Two hundred and Sixty Eight ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สองร้อยหกสิบแปด
269 Two hundred and Sixty Nine ทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สองร้อยหกสิบเก้า
270 Two hundred and Seventy ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สองร้อยเจ็ดสิบ
271 Two hundred and Seventy One ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
272 Two hundred and Seventy Two ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สองร้อยเจ็ดสิบสอง
273 Two hundred and Seventy Three ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สองร้อยเจ็ดสิบสาม
274 Two hundred and Seventy Four ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สองร้อยเจ็ดสิบสี่
275 Two hundred and Seventy Five ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สองร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 276 - 300


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
276 Two hundred and Seventy Six ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สองร้อยเจ็ดสิบหก
277 Two hundred and Seventy Seven ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
278 Two hundred and Seventy Eight ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สองร้อยเจ็ดสิบแปด
279 Two hundred and Seventy Nine ทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สองร้อยเจ็ดสิบเก้า
280 Two hundred and Eighty ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สองร้อยแปดสิบ
281 Two hundred and Eighty One ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สองร้อยแปดสิบเอ็ด
282 Two hundred and Eighty Two ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สองร้อยแปดสิบสอง
283 Two hundred and Eighty Three ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สองร้อยแปดสิบสาม
284 Two hundred and Eighty Four ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สองร้อยแปดสิบสี่
285 Two hundred and Eighty Five ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สองร้อยแปดสิบห้า
286 Two hundred and Eighty Six ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สองร้อยแปดสิบหก
287 Two hundred and Eighty Seven ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สองร้อยแปดสิบเจ็ด
288 Two hundred and Eighty Eight ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สองร้อยแปดสิบแปด
289 Two hundred and Eighty Nine ทูฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สองร้อยแปดสิบเก้า
290 Two hundred and Ninety ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ สองร้อยเก้าสิบ
291 Two hundred and Ninety One ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้วัน สองร้อยเก้าสิบเอ็ด
292 Two hundred and Ninety Two ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ทู สองร้อยเก้าสิบสอง
293 Two hundred and Ninety Three ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ธรี สองร้อยเก้าสิบสาม
294 Two hundred and Ninety Four ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้โฟร์ สองร้อยเก้าสิบสี่
295 Two hundred and Ninety Five ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไฟว์ สองร้อยเก้าสิบห้า
296 Two hundred and Ninety Six ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ซิกซ์ สองร้อยเก้าสิบหก
297 Two hundred and Ninety Seven ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เซเว่น สองร้อยเก้าสิบเจ็ด
298 Two hundred and Ninety Eight ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้เอท สองร้อยเก้าสิบแปด
299 Two hundred and Ninety Nine ทูฮันเดรด แอนด์ ไนท์ตี้ไนน์ สองร้อยเก้าสิบเก้า
300 Three hundred ธรีฮันเดรด สามร้อย

Thanks for reading.

Posted by: Michael Leng


I've known, then I've grown.


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น