เลขภาษาอังกฤษ 851- 900 "แปดร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "เก้าร้อย" | บล็อกนับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000

"แปดร้อยห้าสิบเอ็ด(851)" - "เก้าร้อย(900)" ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) : 851 - 875

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
851 Eight hundred and Fifty One เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน แปดร้อยห้าสิบเอ็ด
852 Eight hundred and Fifty Two เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู แปดร้อยห้าสิบสอง
853 Eight hundred and Fifty Three เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี แปดร้อยห้าสิบสาม
854 Eight hundred and Fifty Four เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ แปดร้อยห้าสิบสี่
855 Eight hundred and Fifty Five เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ แปดร้อยห้าสิบห้า
856 Eight hundred and Fifty Six เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ แปดร้อยห้าสิบหก
857 Eight hundred and Fifty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น แปดร้อยห้าสิบเจ็ด
858 Eight hundred and Fifty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท แปดร้อยห้าสิบแปด
859 Eight hundred and Fifty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ แปดร้อยห้าสิบเก้า
860 Eight hundred and Sixty เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ แปดร้อยหกสิบ
861 Eight hundred and Sixty One เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน แปดร้อยหกสิบเอ็ด
862 Eight hundred and Sixty Two เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู แปดร้อยหกสิบสอง
863 Eight hundred and Sixty Three เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี แปดร้อยหกสิบสาม
864 Eight hundred and Sixty Four เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ แปดร้อยหกสิบสี่
865 Eight hundred and Sixty Five เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ แปดร้อยหกสิบห้า
866 Eight hundred and Sixty Six เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ แปดร้อยหกสิบหก
867 Eight hundred and Sixty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น แปดร้อยหกสิบเจ็ด
868 Eight hundred and Sixty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท แปดร้อยหกสิบแปด
869 Eight hundred and Sixty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ แปดร้อยหกสิบเก้า
870 Eight hundred and Seventy เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ แปดร้อยเจ็ดสิบ
871 Eight hundred and Seventy One เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
872 Eight hundred and Seventy Two เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู แปดร้อยเจ็ดสิบสอง
873 Eight hundred and Seventy Three เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี แปดร้อยเจ็ดสิบสาม
874 Eight hundred and Seventy Four เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ แปดร้อยเจ็ดสิบสี่
875 Eight hundred and Seventy Five เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ แปดร้อยเจ็ดสิบห้า

ตารางที่ 2 ตัวเลข (Number) : 876 - 900

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
876 Eight hundred and Seventy Six เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ แปดร้อยเจ็ดสิบหก
877 Eight hundred and Seventy Seven เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
878 Eight hundred and Seventy Eight เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท แปดร้อยเจ็ดสิบแปด
879 Eight hundred and Seventy Nine เอทฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ แปดร้อยเจ็ดสิบเก้า
880 Eight hundred and Eighty เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ แปดร้อยแปดสิบ
881 Eight hundred and Eighty One เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน แปดร้อยแปดสิบเอ็ด
882 Eight hundred and Eighty Two เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู แปดร้อยแปดสิบสอง
883 Eight hundred and Eighty Three เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี แปดร้อยแปดสิบสาม
884 Eight hundred and Eighty Four เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ แปดร้อยแปดสิบสี่
885 Eight hundred and Eighty Five เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ แปดร้อยแปดสิบห้า
886 Eight hundred and Eighty Six เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ แปดร้อยแปดสิบหก
887 Eight hundred and Eighty Seven เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น แปดร้อยแปดสิบเจ็ด
888 Eight hundred and Eighty Eight เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท แปดร้อยแปดสิบแปด
889 Eight hundred and Eighty Nine เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ แปดร้อยแปดสิบเก้า
890 Eight hundred and Ninety เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ แปดร้อยเก้าสิบ
891 Eight hundred and Ninety One เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน แปดร้อยเก้าสิบเอ็ด
892 Eight hundred and Ninety Two เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู แปดร้อยเก้าสิบสอง
893 Eight hundred and Ninety Three เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี แปดร้อยเก้าสิบสาม
894 Eight hundred and Ninety Four เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ แปดร้อยเก้าสิบสี่
895 Eight hundred and Ninety Five เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ แปดร้อยเก้าสิบห้า
896 Eight hundred and Ninety Six เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ แปดร้อยเก้าสิบหก
897 Eight hundred and Ninety Seven เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น แปดร้อยเก้าสิบเจ็ด
898 Eight hundred and Ninety Eight เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท แปดร้อยเก้าสิบแปด
899 Eight hundred and Ninety Nine เอทฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ แปดร้อยเก้าสิบเก้า
900 Nine hundred ไนน์ฮันเดรด เก้าร้อย

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น