ภาษาอังกฤษ ''901- 950'' = "เก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "เก้าร้อยห้าสิบ" | เว็บ(นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000)

''901- 950'' เลขอังกฤษเขียน-อ่านอย่างไร?


''901- 950'' ถ้าเป็นหวย คงรวยไปนานแล้ว! ไม่ต้องแคล้วมานั่งทำงานหลังขดหลังแข็ง เป็นมะเร็งในอารมณ์ บ่สมอารมณ์หวังอยู่อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันนี้ร๊อก ก ก จะบอกห้ า ย ย ย 

ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเหมือนดวงจันทร์ที่มีข้างมืดข้างแรม เริ่มต้นฝึกนับภาษาอังกฤษวันนี้ ท่านก็มีโอกาสรวยได้โดยไม่ต้องพึ่งหวยพึ่งล็อตเตอร์รี่

เอ้า! เริ่มกันเลย....

ตัวเลข (Number) : 901 - 950


ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
901 Nine hundred and One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้าร้อยเอ็ด
902 Nine hundred and Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้าร้อยสอง
903 Nine hundred and Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้าร้อยสาม
904 Nine hundred and Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้าร้อยสี่
905 Nine hundred and Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ เก้าร้อยห้า
906 Nine hundred and Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้าร้อยหก
907 Nine hundred and Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น เก้าร้อยเจ็ด
908 Nine hundred and Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้าร้อยแปด
909 Nine hundred and Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้าร้อยเก้า
910 Nine hundred and Ten ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เท็น เก้าร้อยสิบ
911 Nine hundred and Eleven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น เก้าร้อยสิบเอ็ด
912 Nine hundred and Twelve ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้าร้อยสิบสอง
913 Nine hundred and Thirteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอร์ทีน เก้าร้อยสิบสาม
914 Nine hundred and Fourteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้าร้อยสิบสี่
915 Nine hundred and Fifteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้าร้อยสิบห้า
916 Nine hundred and Sixteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้าร้อยสิบหก
917 Nine hundred and Seventeen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน เก้าร้อยสิบเจ็ด
918 Nine hundred and Eighteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้าร้อยสิบแปด
919 Nine hundred and Nineteen ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้าร้อยสิบเก้า
920 Nine hundred and Twenty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ เก้าร้อยยี่สิบ
921 Nine hundred and Twenty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน เก้าร้อยยี่สิบเอ็ด
922 Nine hundred and Twenty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู เก้าร้อยยี่สิบสอง
923 Nine hundred and Twenty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี เก้าร้อยยี่สิบสาม
924 Nine hundred and Twenty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ เก้าร้อยยี่สิบสี่
925 Nine hundred and Twenty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ เก้าร้อยยี่สิบห้า
926 Nine hundred and Twenty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ เก้าร้อยยี่สิบหก
927 Nine hundred and Twenty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น เก้าร้อยยี่สิบเจ็ด
928 Nine hundred and Twenty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท เก้าร้อยยี่สิบแปด
929 Nine hundred and Twenty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ เก้าร้อยยี่สิบเก้า
930 Nine hundred and Thirty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ เก้าร้อยสามสิบ
931 Nine hundred and Thirty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน เก้าร้อยสามสิบเอ็ด
932 Nine hundred and Thirty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู เก้าร้อยสามสิบสอง
933 Nine hundred and Thirty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี เก้าร้อยสามสิบสาม
934 Nine hundred and Thirty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ เก้าร้อยสามสิบสี่
935 Nine hundred and Thirty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ เก้าร้อยสามสิบห้า
936 Nine hundred and Thirty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ เก้าร้อยสามสิบหก
937 Nine hundred and Thirty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น เก้าร้อยสามสิบเจ็ด
938 Nine hundred and Thirty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท เก้าร้อยสามสิบแปด
939 Nine hundred and Thirty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ เก้าร้อยสามสิบเก้า
940 Nine hundred and Forty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ เก้าร้อยสี่สิบ
941 Nine hundred and Forty One ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน เก้าร้อยสี่สิบเอ็ด
942 Nine hundred and Forty Two ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู เก้าร้อยสี่สิบสอง
943 Nine hundred and Forty Three ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี เก้าร้อยสี่สิบสาม
944 Nine hundred and Forty Four ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ เก้าร้อยสี่สิบสี่
945 Nine hundred and Forty Five ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ เก้าร้อยสี่สิบห้า
946 Nine hundred and Forty Six ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ เก้าร้อยสี่สิบหก
947 Nine hundred and Forty Seven ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น เก้าร้อยสี่สิบเจ็ด
948 Nine hundred and Forty Eight ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท เก้าร้อยสี่สิบแปด
949 Nine hundred and Forty Nine ไนน์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ เก้าร้อยสี่สิบเก้า
950 Nine hundred and Fifty ไนน์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ เก้าร้อยห้าสิบ


จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น