นับเลขภาษาอังกฤษ "4,501- 4,550" : "สี่พันห้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันห้าร้อยห้าสิบ" | เว็บ"นับเลขภาษาอังกฤษ"

อยากเก่งเลขภาษาอังกฤษใช่มั๊ยจ๊ ะ ะ ะ ะ ะ ะ ? มาฝึกนับ ฝึกเขียนแล้วก็ฝึกพูดกับเราที่นี่ได้เลย!How many potatoes are there ?
เฮา แมนี่ พะเท'โท'ส อาร์ แธร์
มีมันฝรั่งกี่หัว
ถ้าสังเกตดูดีๆ ใครกันนี่มาถามว่า "มีมันฝรั่งกี่หัว?" นั่นมันมะเขือเทศสิไม่ว่า!

ขอโทษที งั้นเอาใหม่ครับ

How many tomatoes are there ?
เฮา แมนี่ ทะเม'โท'ส อาร์ แธร์
มีมะเขือเทศกี่...?(เขาเรียกว่า "ลูก" หรือว่า "ผล"เอ่ย?)
ไม่เป็นไรครับ ลูก หรือ ผล ไม่ใช่ point ของเราครับ แต่ที่มันจำเป็นคือ หาคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยสิครับเพื่อนๆ

ตัวเลข (Number) : "4,501- 4,550"

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4501 Four thousand Five hundred and One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันห้าร้อยเอ็ด
4502 Four thousand Five hundred and Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันห้าร้อยสอง
4503 Four thousand Five hundred and Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันห้าร้อยสาม
4504 Four thousand Five hundred and Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันห้าร้อยสี่
4505 Four thousand Five hundred and Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันห้าร้อยห้า
4506 Four thousand Five hundred and Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยหก
4507 Four thousand Five hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันห้าร้อยเจ็ด
4508 Four thousand Five hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันห้าร้อยแปด
4509 Four thousand Five hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันห้าร้อยเก้า
4510 Four thousand Five hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันห้าร้อยสิบ
4511 Four thousand Five hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันห้าร้อยสิบเอ็ด
4512 Four thousand Five hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันห้าร้อยสิบสอง
4513 Four thousand Five hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันห้าร้อยสิบสาม
4514 Four thousand Five hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันห้าร้อยสิบสี่
4515 Four thousand Five hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันห้าร้อยสิบห้า
4516 Four thousand Five hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันห้าร้อยสิบหก
4517 Four thousand Five hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันห้าร้อยสิบเจ็ด
4518 Four thousand Five hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันห้าร้อยสิบแปด
4519 Four thousand Five hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันห้าร้อยสิบเก้า
4520 Four thousand Five hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันห้าร้อยยี่สิบ
4521 Four thousand Five hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
4522 Four thousand Five hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันห้าร้อยยี่สิบสอง
4523 Four thousand Five hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันห้าร้อยยี่สิบสาม
4524 Four thousand Five hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยยี่สิบสี่
4525 Four thousand Five hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยยี่สิบห้า
4526 Four thousand Five hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยยี่สิบหก
4527 Four thousand Five hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด
4528 Four thousand Five hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันห้าร้อยยี่สิบแปด
4529 Four thousand Five hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยยี่สิบเก้า
4530 Four thousand Five hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันห้าร้อยสามสิบ
4531 Four thousand Five hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ด
4532 Four thousand Five hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันห้าร้อยสามสิบสอง
4533 Four thousand Five hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันห้าร้อยสามสิบสาม
4534 Four thousand Five hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยสามสิบสี่
4535 Four thousand Five hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยสามสิบห้า
4536 Four thousand Five hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยสามสิบหก
4537 Four thousand Five hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยสามสิบเจ็ด
4538 Four thousand Five hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันห้าร้อยสามสิบแปด
4539 Four thousand Five hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยสามสิบเก้า
4540 Four thousand Five hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันห้าร้อยสี่สิบ
4541 Four thousand Five hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
4542 Four thousand Five hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันห้าร้อยสี่สิบสอง
4543 Four thousand Five hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันห้าร้อยสี่สิบสาม
4544 Four thousand Five hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่
4545 Four thousand Five hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันห้าร้อยสี่สิบห้า
4546 Four thousand Five hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันห้าร้อยสี่สิบหก
4547 Four thousand Five hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
4548 Four thousand Five hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันห้าร้อยสี่สิบแปด
4549 Four thousand Five hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันห้าร้อยสี่สิบเก้า
4550 Four thousand Five hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺไฟว์ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันห้าร้อยห้าสิบ


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น