2301-2350(สองพันสามร้อยเอ็ด-สองพันสามร้อยห้าสิบถ้วน) | ฝึกเขียนเลขภาษาอังกฤษ

สวัสดีและขอต้อนรับทุกๆคนครับ ผมเล้ง จะพาเพื่อนไปฝึกสะกดตัวเลขภาษาอังกฤษกันครับ ซึ่งว่ามันเป็น trick อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเริ่มเรียนภาษอังกฤษแบบได้แบบไม่เครียดครับ

ช่วงคำถาม "เลขน่ารู้"


เลข "1,750" ภาษาอังกฤษเขียน(พูด)อย่างไร ?

Can you write the number "1,750" in words? 

มีหลายๆคนลองหัดเขียนและอ่านเลขในตารางด้านล้างนี้ดูแล้วเป็นจำนวนมากครับ เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่ามันจะ work มั๊ย

ตัวเลข (Number) : 2,301- 2,350

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
2301 Two thousand Three hundred and One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ วัน สองพันสามร้อยเอ็ด
2302 Two thousand Three hundred and Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทู สองพันสามร้อยสอง
2303 Two thousand Three hundred and Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี สองพันสามร้อยสาม
2304 Two thousand Three hundred and Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สองพันสามร้อยสี่
2305 Two thousand Three hundred and Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สองพันสามร้อยห้า
2306 Two thousand Three hundred and Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สองพันสามร้อยหก
2307 Two thousand Three hundred and Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สองพันสามร้อยเจ็ด
2308 Two thousand Three hundred and Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอท สองพันสามร้อยแปด
2309 Two thousand Three hundred and Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สองพันสามร้อยเก้า
2310 Two thousand Three hundred and Ten ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น สองพันสามร้อยสิบ
2311 Two thousand Three hundred and Eleven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สองพันสามร้อยสิบเอ็ด
2312 Two thousand Three hundred and Twelve ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สองพันสามร้อยสิบสอง
2313 Two thousand Three hundred and Thirteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สองพันสามร้อยสิบสาม
2314 Two thousand Three hundred and Fourteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สองพันสามร้อยสิบสี่
2315 Two thousand Three hundred and Fifteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สองพันสามร้อยสิบห้า
2316 Two thousand Three hundred and Sixteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สองพันสามร้อยสิบหก
2317 Two thousand Three hundred and Seventeen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สองพันสามร้อยสิบเจ็ด
2318 Two thousand Three hundred and Eighteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน สองพันสามร้อยสิบแปด
2319 Two thousand Three hundred and Nineteen ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สองพันสามร้อยสิบเก้า
2320 Two thousand Three hundred and Twenty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สองพันสามร้อยยี่สิบ
2321 Two thousand Three hundred and Twenty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สองพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
2322 Two thousand Three hundred and Twenty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สองพันสามร้อยยี่สิบสอง
2323 Two thousand Three hundred and Twenty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สองพันสามร้อยยี่สิบสาม
2324 Two thousand Three hundred and Twenty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สองพันสามร้อยยี่สิบสี่
2325 Two thousand Three hundred and Twenty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยยี่สิบห้า
2326 Two thousand Three hundred and Twenty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยยี่สิบหก
2327 Two thousand Three hundred and Twenty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สองพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
2328 Two thousand Three hundred and Twenty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สองพันสามร้อยยี่สิบแปด
2329 Two thousand Three hundred and Twenty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สองพันสามร้อยยี่สิบเก้า
2330 Two thousand Three hundred and Thirty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สองพันสามร้อยสามสิบ
2331 Two thousand Three hundred and Thirty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สองพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
2332 Two thousand Three hundred and Thirty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สองพันสามร้อยสามสิบสอง
2333 Two thousand Three hundred and Thirty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สองพันสามร้อยสามสิบสาม
2334 Two thousand Three hundred and Thirty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สองพันสามร้อยสามสิบสี่
2335 Two thousand Three hundred and Thirty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยสามสิบห้า
2336 Two thousand Three hundred and Thirty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยสามสิบหก
2337 Two thousand Three hundred and Thirty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สองพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
2338 Two thousand Three hundred and Thirty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สองพันสามร้อยสามสิบแปด
2339 Two thousand Three hundred and Thirty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สองพันสามร้อยสามสิบเก้า
2340 Two thousand Three hundred and Forty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สองพันสามร้อยสี่สิบ
2341 Two thousand Three hundred and Forty One ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สองพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
2342 Two thousand Three hundred and Forty Two ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สองพันสามร้อยสี่สิบสอง
2343 Two thousand Three hundred and Forty Three ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สองพันสามร้อยสี่สิบสาม
2344 Two thousand Three hundred and Forty Four ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สองพันสามร้อยสี่สิบสี่
2345 Two thousand Three hundred and Forty Five ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สองพันสามร้อยสี่สิบห้า
2346 Two thousand Three hundred and Forty Six ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สองพันสามร้อยสี่สิบหก
2347 Two thousand Three hundred and Forty Seven ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สองพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
2348 Two thousand Three hundred and Forty Eight ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สองพันสามร้อยสี่สิบแปด
2349 Two thousand Three hundred and Forty Nine ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สองพันสามร้อยสี่สิบเก้า
2350 Two thousand Three hundred and Fifty ทูเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สองพันสามร้อยห้าสิบ

ช่วงเฉลย "เลขน่ารู้" a. One thousand Seventy hundred and Fifty.

 b. One thousand Seventeen hundred and Fifty.

 c. One thousand Seven hundred and Fifty.ดูเฉลย คลิก : เลขอังกฤษ 1750 เขียนคำอ่านอังกฤษ-ไทย อย่างไร
ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : ภาษาอังกฤษพูดเป็นเร็ว!

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.ถ้าชอบช่วยกด Like ถ้าใช่ช่วยกด Share / ขอบคุณครับ
See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น