นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ

ถ้าเราอยากเก่งเลขภาษาอังกฤษ เราต้องฝึกพูด อ่าน เขียน จากเลขศูนย์ (0) ขึ้นไปเรื่อยๆครับ ในใจของท่านอาจจะมีระดับตัวเลขที่ท่านอยากจะนับหรือว่าอยากพูดอยากจะใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับ

บล็อก "นับเลขภาษาอังกฤษจาก 0 ถึง 1,000,000" ของเรานั้นมีความตั้งใจจะเขียนเลขภาษาอังกฤษเริ่มตั้งแต่เลขศูนย์(0) ไปจนถึงเลขหนึ่งล้าน(1,000,000)ครับ

ส่วนท่านจะเจาะจงอ่านหรือใช้ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งเท่านั้นก็ไม่ยากครับ บล็อกของเราจะทำการโพสต์หลายเลขไว้คราวละ 50 ตัวเลขด้วยกันครับ เรียงกันไปตั้งแต่เลขน้อยสุดไปจนถึงมากครับ

ตัวเลข (Number) : 3,001- 3,050

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3001 Three thousand and One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ วัน สามพันเอ็ด
3002 Three thousand and Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทู สามพันสอง
3003 Three thousand and Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ธรี สามพันสาม
3004 Three thousand and Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ สามพันสี่
3005 Three thousand and Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไฟว์ สามพันห้า
3006 Three thousand and Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ สามพันหก
3007 Three thousand and Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่น สามพันเจ็ด
3008 Three thousand and Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอท สามพันแปด
3009 Three thousand and Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ สามพันเก้า
3010 Three thousand and Ten ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เท็น สามพันสิบ
3011 Three thousand and Eleven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันสิบเอ็ด
3012 Three thousand and Twelve ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันสิบสอง
3013 Three thousand and Thirteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอทีน สามพันสิบสาม
3014 Three thousand and Fourteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ทีน สามพันสิบสี่
3015 Three thousand and Fifteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสิบห้า
3016 Three thousand and Sixteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันสิบหก
3017 Three thousand and Seventeen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นทีน สามพันสิบเจ็ด
3018 Three thousand and Eighteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เอททีน สามพันสิบแปด
3019 Three thousand and Nineteen ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ทีน สามพันสิบเก้า
3020 Three thousand and Twenty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันยี่สิบ
3021 Three thousand and Twenty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันยี่สิบเอ็ด
3022 Three thousand and Twenty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันยี่สิบสอง
3023 Three thousand and Twenty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันยี่สิบสาม
3024 Three thousand and Twenty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันยี่สิบสี่
3025 Three thousand and Twenty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันยี่สิบห้า
3026 Three thousand and Twenty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันยี่สิบหก
3027 Three thousand and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันยี่สิบเจ็ด
3028 Three thousand and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันยี่สิบแปด
3029 Three thousand and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันยี่สิบเก้า
3030 Three thousand and Thirty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ สามพันสามสิบ
3031 Three thousand and Thirty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้วัน สามพันสามสิบเอ็ด
3032 Three thousand and Thirty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ทู สามพันสามสิบสอง
3033 Three thousand and Thirty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันสามสิบสาม
3034 Three thousand and Thirty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันสามสิบสี่
3035 Three thousand and Thirty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันสามสิบห้า
3036 Three thousand and Thirty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันสามสิบหก
3037 Three thousand and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันสามสิบเจ็ด
3038 Three thousand and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้เอท สามพันสามสิบแปด
3039 Three thousand and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันสามสิบเก้า
3040 Three thousand and Forty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันสี่สิบ
3041 Three thousand and Forty One ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันสี่สิบเอ็ด
3042 Three thousand and Forty Two ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันสี่สิบสอง
3043 Three thousand and Forty Three ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันสี่สิบสาม
3044 Three thousand and Forty Four ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันสี่สิบสี่
3045 Three thousand and Forty Five ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันสี่สิบห้า
3046 Three thousand and Forty Six ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันสี่สิบหก
3047 Three thousand and Forty Seven ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันสี่สิบเจ็ด
3048 Three thousand and Forty Eight ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันสี่สิบแปด
3049 Three thousand and Forty Nine ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันสี่สิบเก้า
3050 Three thousand and Fifty ธรีเธาซันดฺวันเธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันห้าสิบ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น