เลขภาษาอังกฤษ "4051- 4100" : "สี่พันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันหนึ่งร้อย" ฝึกเขียนเลขภาษาอังฤษ พร้อมคำแปล

ตัวเลขภาษาอังกฤษที่คนไทยหลายคนอยากจะฟุดฟิตฟอไฟให้ได้อย่างน้อยก็ snake snake fish fish ก็ยังดี ดีกว่าไม่มีอะไรในกะละมังเอาซะเลย

พิษของความไม่รู้ภาษาอังกฤษมันจะแสดงอิทธิฤทธิ์ก็ตอนที่อาจจะต้องเจอพี่หรั่งหรือว่าก็อาจจะเป็นคนไหนคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้ speak ภาษาไทย ก็นั่นยังไง...ท่านเลยต้องงัดภาษากลางเอามาใช้ ภาษากลางหรือภาษาสากลก็คือภาษาอังกฤษนั่นเอง ใช่หรือไม่ใช่ครับท่าน???

เมื่อมันเป็นยังงี้แล้วเรายังจะหนีภาษาอังกฤษกันอยู่อีกหรือ มันจะหนีพ้นมั๊ย สู้ทำไมเราไม่หันมาเอาดีตรงที่พัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเราให้เก่ง เจ๋งเป้งไปเลย หรือไม่ก็เอาแบบพอกร้อมแกร้มๆถูๆไถๆพอไปวัดไปวากับเขาได้บ้าง

ว่าแล้วก็อย่ามัวช้าอยู่ใย มาเริ่มใส่ใจฝึกนับเลขภาษาอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่าตัวเลข (Number) : 4,051 - 4,100 

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4051 Four thousand and Fifty One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้วัน สี่พันห้าสิบเอ็ด
4052 Four thousand and Fifty Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ทู สี่พันห้าสิบสอง
4053 Four thousand and Fifty Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สี่พันห้าสิบสาม
4054 Four thousand and Fifty Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สี่พันห้าสิบสี่
4055 Four thousand and Fifty Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สี่พันห้าสิบห้า
4056 Four thousand and Fifty Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สี่พันห้าสิบหก
4057 Four thousand and Fifty Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สี่พันห้าสิบเจ็ด
4058 Four thousand and Fifty Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้เอท สี่พันห้าสิบแปด
4059 Four thousand and Fifty Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สี่พันห้าสิบเก้า
4060 Four thousand and Sixty โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ สี่พันหกสิบ
4061 Four thousand and Sixty One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สี่พันหกสิบเอ็ด
4062 Four thousand and Sixty Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สี่พันหกสิบสอง
4063 Four thousand and Sixty Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สี่พันหกสิบสาม
4064 Four thousand and Sixty Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สี่พันหกสิบสี่
4065 Four thousand and Sixty Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สี่พันหกสิบห้า
4066 Four thousand and Sixty Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สี่พันหกสิบหก
4067 Four thousand and Sixty Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สี่พันหกสิบเจ็ด
4068 Four thousand and Sixty Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สี่พันหกสิบแปด
4069 Four thousand and Sixty Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สี่พันหกสิบเก้า
4070 Four thousand and Seventy โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ สี่พันเจ็ดสิบ
4071 Four thousand and Seventy One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้วัน สี่พันเจ็ดสิบเอ็ด
4072 Four thousand and Seventy Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ทู สี่พันเจ็ดสิบสอง
4073 Four thousand and Seventy Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สี่พันเจ็ดสิบสาม
4074 Four thousand and Seventy Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สี่พันเจ็ดสิบสี่
4075 Four thousand and Seventy Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สี่พันเจ็ดสิบห้า
4076 Four thousand and Seventy Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สี่พันเจ็ดสิบหก
4077 Four thousand and Seventy Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สี่พันเจ็ดสิบเจ็ด
4078 Four thousand and Seventy Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้เอท สี่พันเจ็ดสิบแปด
4079 Four thousand and Seventy Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สี่พันเจ็ดสิบเก้า
4080 Four thousand and Eighty โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ สี่พันแปดสิบ
4081 Four thousand and Eighty One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้วัน สี่พันแปดสิบเอ็ด
4082 Four thousand and Eighty Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ทู สี่พันแปดสิบสอง
4083 Four thousand and Eighty Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ธรี สี่พันแปดสิบสาม
4084 Four thousand and Eighty Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้โฟร์ สี่พันแปดสิบสี่
4085 Four thousand and Eighty Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สี่พันแปดสิบห้า
4086 Four thousand and Eighty Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สี่พันแปดสิบหก
4087 Four thousand and Eighty Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เซเว่น สี่พันแปดสิบเจ็ด
4088 Four thousand and Eighty Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้เอท สี่พันแปดสิบแปด
4089 Four thousand and Eighty Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ เอทตี้ไนน์ สี่พันแปดสิบเก้า
4090 Four thousand and Ninety โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ สี่พันเก้าสิบ
4091 Four thousand and Ninety One โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้วัน สี่พันเก้าสิบเอ็ด
4092 Four thousand and Ninety Two โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ทู สี่พันเก้าสิบสอง
4093 Four thousand and Ninety Three โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สี่พันเก้าสิบสาม
4094 Four thousand and Ninety Four โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สี่พันเก้าสิบสี่
4095 Four thousand and Ninety Five โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สี่พันเก้าสิบห้า
4096 Four thousand and Ninety Six โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สี่พันเก้าสิบหก
4097 Four thousand and Ninety Seven โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สี่พันเก้าสิบเจ็ด
4098 Four thousand and Ninety Eight โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้เอท สี่พันเก้าสิบแปด
4099 Four thousand and Ninety Nine โฟร์เธาซันดฺ แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สี่พันเก้าสิบเก้า
4100 Four thousand One hundred โฟร์เธาซันดฺวันฮันเดรด สี่พันหนึ่งร้อย

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น