เลขภาษาอังกฤษ "4201- 4250" : "สี่พันสองร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สี่พันสองร้อยห้าสิบ"

ตัวเลข (Number) : 4201-4250


เดินทางกันมาได้สักพักใหญ่ คงจะเหน็ดเหนื่อยกันบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดา เหนื่อยก็พัก พักเอาแรง

แรงมาแล้วค่อยมาว่ากันใหม่

เป้าหมายสูงสุดเราคือไปให้ถึง 1000000(หนึ่งล้าน) จะว่าไปแล้ว เลขสี่พันก่าๆ มันไม่ได้ดูเยอะแยะตาแป๊ะไก่ตรงไหนเลยใช่ไหมครับ กว่าจะไปถึงหนึ่งล้านได้ ถึงตอนนั้นดินอาจจะกรบหน้าคนเขียนแล้วก็ได้

โห! จะพูดทำไม ยิ่งไม่อยากแก่อยู่ ฮ่าๆ

เคยได้ยินมาว่า ภาษาต่างที่แตกต่างจะช่วยลับสมองให้ผู้ใช้ได้ฝึกสมองเป็นสองมิติเมื่อพูดสองภาษาในเวลาเดียวกัน เหมือนเรา off - on ไฟยังไงยังงั้น เอ! คิดไปคิดมา re-think ดูแล้ว คงจะเปรียบเทียบกับการเปิด-ปิดหลอดไฟเห็นคงจะไม่ได้ เพราะมันจะมืดๆ สว่างๆ คงเปรียบยามใช้ภาษาไทยเป็น off พอพูดภาษาประกฤษเปรียบได้กับการ on คงจะไม่ได้

ต้องเปรียบการใช้ภาษาสองภาษากับการเปิด-ปิด two-way switch เปิดข้างล่าง ปิดข้างบน เปิดข้างบน ปิดข้างล่าง

ปวดหัว! คุณหมอครับ ขอยาสักเม็ดเหอะ

ตัวเลข
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
4201 Four thousand Two hundred and One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ วัน สี่พันสองร้อยเอ็ด
4202 Four thousand Two hundred and Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทู สี่พันสองร้อยสอง
4203 Four thousand Two hundred and Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่พันสองร้อยสาม
4204 Four thousand Two hundred and Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่พันสองร้อยสี่
4205 Four thousand Two hundred and Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สี่พันสองร้อยห้า
4206 Four thousand Two hundred and Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่พันสองร้อยหก
4207 Four thousand Two hundred and Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สี่พันสองร้อยเจ็ด
4208 Four thousand Two hundred and Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอท สี่พันสองร้อยแปด
4209 Four thousand Two hundred and Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่พันสองร้อยเก้า
4210 Four thousand Two hundred and Ten โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เท็น สี่พันสองร้อยสิบ
4211 Four thousand Two hundred and Eleven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สี่พันสองร้อยสิบเอ็ด
4212 Four thousand Two hundred and Twelve โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่พันสองร้อยสิบสอง
4213 Four thousand Two hundred and Thirteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่พันสองร้อยสิบสาม
4214 Four thousand Two hundred and Fourteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่พันสองร้อยสิบสี่
4215 Four thousand Two hundred and Fifteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่พันสองร้อยสิบห้า
4216 Four thousand Two hundred and Sixteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่พันสองร้อยสิบหก
4217 Four thousand Two hundred and Seventeen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สี่พันสองร้อยสิบเจ็ด
4218 Four thousand Two hundred and Eighteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่พันสองร้อยสิบแปด
4219 Four thousand Two hundred and Nineteen โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่พันสองร้อยสิบเก้า
4220 Four thousand Two hundred and Twenty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สี่พันสองร้อยยี่สิบ
4221 Four thousand Two hundred and Twenty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สี่พันสองร้อยยี่สิบเอ็ด
4222 Four thousand Two hundred and Twenty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สี่พันสองร้อยยี่สิบสอง
4223 Four thousand Two hundred and Twenty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สี่พันสองร้อยยี่สิบสาม
4224 Four thousand Two hundred and Twenty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยยี่สิบสี่
4225 Four thousand Two hundred and Twenty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยยี่สิบห้า
4226 Four thousand Two hundred and Twenty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยยี่สิบหก
4227 Four thousand Two hundred and Twenty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยยี่สิบเจ็ด
4228 Four thousand Two hundred and Twenty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สี่พันสองร้อยยี่สิบแปด
4229 Four thousand Two hundred and Twenty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยยี่สิบเก้า
4230 Four thousand Two hundred and Thirty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สี่พันสองร้อยสามสิบ
4231 Four thousand Two hundred and Thirty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สี่พันสองร้อยสามสิบเอ็ด
4232 Four thousand Two hundred and Thirty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สี่พันสองร้อยสามสิบสอง
4233 Four thousand Two hundred and Thirty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สี่พันสองร้อยสามสิบสาม
4234 Four thousand Two hundred and Thirty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยสามสิบสี่
4235 Four thousand Two hundred and Thirty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยสามสิบห้า
4236 Four thousand Two hundred and Thirty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยสามสิบหก
4237 Four thousand Two hundred and Thirty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยสามสิบเจ็ด
4238 Four thousand Two hundred and Thirty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สี่พันสองร้อยสามสิบแปด
4239 Four thousand Two hundred and Thirty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยสามสิบเก้า
4240 Four thousand Two hundred and Forty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สี่พันสองร้อยสี่สิบ
4241 Four thousand Two hundred and Forty One โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สี่พันสองร้อยสี่สิบเอ็ด
4242 Four thousand Two hundred and Forty Two โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สี่พันสองร้อยสี่สิบสอง
4243 Four thousand Two hundred and Forty Three โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สี่พันสองร้อยสี่สิบสาม
4244 Four thousand Two hundred and Forty Four โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สี่พันสองร้อยสี่สิบสี่
4245 Four thousand Two hundred and Forty Five โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สี่พันสองร้อยสี่สิบห้า
4246 Four thousand Two hundred and Forty Six โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สี่พันสองร้อยสี่สิบหก
4247 Four thousand Two hundred and Forty Seven โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สี่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ด
4248 Four thousand Two hundred and Forty Eight โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สี่พันสองร้อยสี่สิบแปด
4249 Four thousand Two hundred and Forty Nine โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สี่พันสองร้อยสี่สิบเก้า
4250 Four thousand Two hundred and Fifty โฟร์เธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สี่พันสองร้อยห้าสิบ

จัดทำโดย
ไมเคิล เล้ง

See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น