นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"

ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวเลขก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวอักษรหรือรูปประโยค โครงสร้างต่างๆ พูดง่ายๆก็คือ ถ้าจะฝึกภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเริ่มจากส่วนก็ได้ ขอให้ได้เริ่มฝึกเป็นอันใช้ได้

ที่นี่เป็นบล็อกที่นำตัวเลขภาษาอังกฤษมาเขียน มาบอกให้ผู้สนใจได้เข้ามาฝึกกันครับ เราตั้งใจที่จะเป็นบล็อกแรกในโลกที่เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ(แปลเป็นไทย)ครบทั้งสิ้นจำนวน 1,000,000 เลขด้วยกัน เริ่มกันตั้งแต่เลขศูนย์ไปจนถึงเลขล้านกันเลยครับ

ท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาดู มาชม มาหาความรู้เลขภาษาอังกฤษกันได้ที่บล็อกนี้แล่ะครับ

แบบของบล็อกเราก็ไม่มีอะไรซับซ้อนให้ท่านฉงนงงงวยแต่อย่างไดครับ เราแบ่งการเขียน(การโพสต์)ไว้คราวละ 50 หมายเลขต่อการโพสต์แต่ละครั้งครับ การโพสต์ก็จะเริ่มจากเลขน้อยไปหาเลขมาก ไล่กันไปต้องแต่ 0(ศูนย์)เรื่อยไปจน 50(ห้าสิบ)ก็จะหมดและจะเริ่มเลขที่ 51(ห้าสิบเอ็ด)ไปจนถึง 100(หนึ่งร้อย)...และจะทำการโพสต์แบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลข 1,000,000(หนึ่งล้าน) กันเลยทีเดียวครับ

สิ่งที่ผมทำอยู่นี้นับว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยและใช้เวลาพอมากเลยครับ เพราะว่าผมจะใช้วิธีการโพสต์แบบแมนนวล(Manual) หรือแปลเป็นภาษาไทยเราก็คือเขียนด้วยมือ ทำด้วยมือแบบธรรมดาๆเรานี่แล่ะครับ ไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไฮเทคที่ไหมมาช่วยเลยล่ะครับ

อย่างไรก็ดี ด้วยความชอบภาษาอังกฤษ ชอบเรียนตั้งแต่เป็นเด็กเรียนชั้นประถมเลยล่ะครับ ผมจึงได้หาโอกาส หาเวลาศึกษา อ่าน เขียน เรียนด้วยตัวเองมาตลอดครับ

ดังนั้นในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญาที่มีอยู่เพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตนเองชอบและรักและสามารถที่จะแบ่งปันความรู้นี้ต่อเพื่อนๆที่ชอบที่สนใจในสิ่งที่คล้ายๆกัน ผมจึงมีความสุขอย่างยิ่งที่จะทำและทำต่อไปอย่างต่อเนื่องจนจะถึงจุดหมายปลายทาง ธงชัยหรือเหรียญทองที่รอผมอยู่ก็คือเมื่อวันนั้นผมสามารถโพสต์ตัวเลขที่ 1,000,000 ได้เมื่อใดก็เมื่อนั้นเป็นอันว่า mission ของผมไปถึงจุด climax ของผมครับ

ตัวเลข (Number) : 3,151- 3,200

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3151 Three thousand One hundred and Fifty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด
3152 Three thousand One hundred and Fifty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสอง
3153 Three thousand One hundred and Fifty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสาม
3154 Three thousand One hundred and Fifty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่
3155 Three thousand One hundred and Fifty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้า
3156 Three thousand One hundred and Fifty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหก
3157 Three thousand One hundred and Fifty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด
3158 Three thousand One hundred and Fifty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปด
3159 Three thousand One hundred and Fifty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
3160 Three thousand One hundred and Sixty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบ
3161 Three thousand One hundred and Sixty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด
3162 Three thousand One hundred and Sixty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสอง
3163 Three thousand One hundred and Sixty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
3164 Three thousand One hundred and Sixty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่
3165 Three thousand One hundred and Sixty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้า
3166 Three thousand One hundred and Sixty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบหก
3167 Three thousand One hundred and Sixty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด
3168 Three thousand One hundred and Sixty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยหกสิบแปด
3169 Three thousand One hundred and Sixty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
3170 Three thousand One hundred and Seventy ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
3171 Three thousand One hundred and Seventy One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
3172 Three thousand One hundred and Seventy Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอง
3173 Three thousand One hundred and Seventy Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสาม
3174 Three thousand One hundred and Seventy Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่
3175 Three thousand One hundred and Seventy Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
3176 Three thousand One hundred and Seventy Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
3177 Three thousand One hundred and Seventy Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
3178 Three thousand One hundred and Seventy Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปด
3179 Three thousand One hundred and Seventy Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เซเว่นตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้า
3180 Three thousand One hundred and Eighty ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
3181 Three thousand One hundred and Eighty One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ด
3182 Three thousand One hundred and Eighty Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง
3183 Three thousand One hundred and Eighty Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
3184 Three thousand One hundred and Eighty Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่
3185 Three thousand One hundred and Eighty Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
3186 Three thousand One hundred and Eighty Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหก
3187 Three thousand One hundred and Eighty Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
3188 Three thousand One hundred and Eighty Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
3189 Three thousand One hundred and Eighty Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ เอทตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า
3190 Three thousand One hundred and Ninety ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ
3191 Three thousand One hundred and Ninety One ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้วัน สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ด
3192 Three thousand One hundred and Ninety Two ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ทู สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง
3193 Three thousand One hundred and Ninety Three ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ธรี สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสาม
3194 Three thousand One hundred and Ninety Four ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้โฟร์ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
3195 Three thousand One hundred and Ninety Five ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไฟว์ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้า
3196 Three thousand One hundred and Ninety Six ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ซิกซ์ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก
3197 Three thousand One hundred and Ninety Seven ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เซเว่น สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
3198 Three thousand One hundred and Ninety Eight ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้เอท สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด
3199 Three thousand One hundred and Ninety Nine ธรีเธาซันดฺวันฮันเดรด แอนด์ ไนน์ตี้ไนน์ สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า
3200 Three thousand Two hundred ธรีเธาซันดฺทูฮันเดรด แอนด์ สามพันสองร้อย


See more related articles:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น