นับเลขภาษาอังกฤษ "3,301- 3,350" : "สามพันสามร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อยห้าสิบ"

ตัวเลขเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าไม่อยากจะยุ่งด้วย เพราะทำงานกับตัวเลขหัวจะขาวเร็วกว่าทำงานด้านอื่น

แต่ตัวเลขภาษาอังกฤษนี่มันน่าสนุกและจะกระชากฉุดให้เยาว์วัย 

อา...มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน ไม่รู้เหมือนแฮะว่ามันจะจริงหรือเปล่า ก็ต้องลองมาพิสูจน์กันแล้วล่ะครับ

ตัวเลข (Number) : 3,301- 3,350

เลขอารบิก
อ่าน-อังกฤษ
อ่าน-ไทย
ความหมาย
3301 Three thousand Three hundred and One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ วัน สามพันสามร้อยเอ็ด
3302 Three thousand Three hundred and Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทู สามพันสามร้อยสอง
3303 Three thousand Three hundred and Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ธรี สามพันสามร้อยสาม
3304 Three thousand Three hundred and Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สามพันสามร้อยสี่
3305 Three thousand Three hundred and Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไฟว์ สามพันสามร้อยห้า
3306 Three thousand Three hundred and Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สามพันสามร้อยหก
3307 Three thousand Three hundred and Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่น สามพันสามร้อยเจ็ด
3308 Three thousand Three hundred and Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอท สามพันสามร้อยแปด
3309 Three thousand Three hundred and Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สามพันสามร้อยเก้า
3310 Three thousand Three hundred and Ten ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เท็น สามพันสามร้อยสิบ
3311 Three thousand Three hundred and Eleven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเว่น สามพันสามร้อยสิบเอ็ด
3312 Three thousand Three hundred and Twelve ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สามพันสามร้อยสิบสอง
3313 Three thousand Three hundred and Thirteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สามพันสามร้อยสิบสาม
3314 Three thousand Three hundred and Fourteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สามพันสามร้อยสิบสี่
3315 Three thousand Three hundred and Fifteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สามพันสามร้อยสิบห้า
3316 Three thousand Three hundred and Sixteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สามพันสามร้อยสิบหก
3317 Three thousand Three hundred and Seventeen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เซเว่นทีน สามพันสามร้อยสิบเจ็ด
3318 Three thousand Three hundred and Eighteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เอททีน สามพันสามร้อยสิบแปด
3319 Three thousand Three hundred and Nineteen ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สามพันสามร้อยสิบเก้า
3320 Three thousand Three hundred and Twenty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ สามพันสามร้อยยี่สิบ
3321 Three thousand Three hundred and Twenty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้วัน สามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ด
3322 Three thousand Three hundred and Twenty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ทู สามพันสามร้อยยี่สิบสอง
3323 Three thousand Three hundred and Twenty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ธรี สามพันสามร้อยยี่สิบสาม
3324 Three thousand Three hundred and Twenty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้โฟร์ สามพันสามร้อยยี่สิบสี่
3325 Three thousand Three hundred and Twenty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยยี่สิบห้า
3326 Three thousand Three hundred and Twenty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยยี่สิบหก
3327 Three thousand Three hundred and Twenty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เซเว่น สามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด
3328 Three thousand Three hundred and Twenty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้เอท สามพันสามร้อยยี่สิบแปด
3329 Three thousand Three hundred and Twenty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ทเว้นตี้ไนน์ สามพันสามร้อยยี่สิบเก้า
3330 Three thousand Three hundred and Thirty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ สามพันสามร้อยสามสิบ
3331 Three thousand Three hundred and Thirty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้วัน สามพันสามร้อยสามสิบเอ็ด
3332 Three thousand Three hundred and Thirty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ทู สามพันสามร้อยสามสิบสอง
3333 Three thousand Three hundred and Thirty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ธรี สามพันสามร้อยสามสิบสาม
3334 Three thousand Three hundred and Thirty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้โฟร์ สามพันสามร้อยสามสิบสี่
3335 Three thousand Three hundred and Thirty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยสามสิบห้า
3336 Three thousand Three hundred and Thirty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยสามสิบหก
3337 Three thousand Three hundred and Thirty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เซเว่น สามพันสามร้อยสามสิบเจ็ด
3338 Three thousand Three hundred and Thirty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้เอท สามพันสามร้อยสามสิบแปด
3339 Three thousand Three hundred and Thirty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ เธอตี้ไนน์ สามพันสามร้อยสามสิบเก้า
3340 Three thousand Three hundred and Forty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ สามพันสามร้อยสี่สิบ
3341 Three thousand Three hundred and Forty One ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้วัน สามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ด
3342 Three thousand Three hundred and Forty Two ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ทู สามพันสามร้อยสี่สิบสอง
3343 Three thousand Three hundred and Forty Three ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ธรี สามพันสามร้อยสี่สิบสาม
3344 Three thousand Three hundred and Forty Four ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้โฟร์ สามพันสามร้อยสี่สิบสี่
3345 Three thousand Three hundred and Forty Five ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไฟว์ สามพันสามร้อยสี่สิบห้า
3346 Three thousand Three hundred and Forty Six ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ซิกซ์ สามพันสามร้อยสี่สิบหก
3347 Three thousand Three hundred and Forty Seven ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เซเว่น สามพันสามร้อยสี่สิบเจ็ด
3348 Three thousand Three hundred and Forty Eight ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้เอท สามพันสามร้อยสี่สิบแปด
3349 Three thousand Three hundred and Forty Nine ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ โฟร์ตี้ไนน์ สามพันสามร้อยสี่สิบเก้า
3350 Three thousand Three hundred and Fifty ธรีเธาซันดฺธรีฮันเดรด แอนด์ ฟิฟตี้ สามพันสามร้อยห้าสิบ

See more related articles:

  1. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,251- 3,300" : "สามพันสองร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสามร้อย"
  2. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,201- 3,250" : "สามพันสองร้อยเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อยห้าสิบ"
  3. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,151- 3,200" : "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด" ถึง "สามพันสองร้อย"
  4. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,101- 3,150" : "สามพันหนึ่งร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบ"
  5. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,051- 3,100" : "สามพันห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันหนึ่งร้อย" | เลขภาษาอังกฤษ
  6. นับเลขภาษาอังกฤษ "3,001- 3,050" : "สามพันเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพันห้าสิบ" | เลขภาษาอังกฤษ
  7. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,951- 3,000" : "สองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สามพัน" | เรียนเลขภาษาอังกฤษจากเลข 0 ถึงเลข 1,000,000
  8. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,901- 2,950" : "สองพันเก้าร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อยห้าสิบ"
  9. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,851- 2,900" : "สองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันเก้าร้อย"
  10. นับเลขภาษาอังกฤษ "2,801- 2,850" : "สองพันแปดร้อยเอ็ด(หนึ่ง)" ถึง "สองพันแปดร้อยห้าสิบ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น